Tagged with Igeismeret

Buzdítás gondolkozásra és az igazság keresésére

Buzdítás gondolkozásra és az igazság keresésére

Részletek G. H. LANG A Szent Szellem jogai Isten házában című értekezéséből Eredeti bejegyzés: A Szent Szellem jogai Isten házában (Hitünk célja blogbejegyzése) […] Sok évvel ezelőtt egy nőtestvér másokkal együtt az evangélium ügyében munkálkodott egy másik országban. Rátermettségében és őszinte buzgóságában azzal szerzett magának kényelmetlenséget, hogy mindenkit megpróbált kiigazítani a munkájában. Elküldtem neki D. M. Panton … olvasásának folytatása

Ki áll az ajtón kívül? 1. rész

Ki áll az ajtón kívül? 1. rész

Christian Chen Ki áll az ajtón kívül? A Laodiceáról szóló prófécia beteljesedése (2017. januárjában elhangzott konferencia hanganyagának rövidített, szerkesztett átirata) “Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.” Jel. 3:20. Ki áll az ajtón kívül? Az Úr. … olvasásának folytatása

Hogyan lesz lelkem boldog Isten jelenlétében?

Hogyan lesz lelkem boldog Isten jelenlétében?

Müller György Legfontosabb a lélek tápláléka  (Soul nourishment first by George Muller ) Az Úr olyan igazságra tanított meg, amelynek áldását több mint tizennégy éve tapasztalom. Lényege az, hogy nagyon világosan megláttam: mindennap elsősorban és mindenekelőtt arra kell törekednem, hogy boldog legyek az Úrban. Nem az a legfontosabb, hogy mennyire szolgálom vagy dicsőítem az Urat, hanem … olvasásának folytatása

Egy elrendelt élet 2. rész

Részletek G. H. Lang An Ordered Life (Egy elrendelt élet) c. önéletrajzi írásából: Elhatároztam, hogy Isten Szavát következetesen fogom olvasni. A Bibliát azóta olvastam, mielőtt még bármi mást olvastam volna, de felületesen. Felmerült bennem, hogy talán nem olvastam el mindent, és ebből kifolyólag lehet, hogy vannak dolgok, amiket az én Istenem és Atyám el akart … olvasásának folytatása

Egy elrendelt élet 1. rész

Egy elrendelt élet 1. rész

Részletek George Henry Lang An Ordered Life (Egy elrendelt élet) c. önéletrajzi írásából:  Családom származását illetően az egyetlen hiteles információm az, hogy az eredeti családfő egy igen kies földterület bérlője volt, egy nagy és szépen rendben tartott földbirtokon, amelyet a nemes gazda kifejezetten kedvelt. De miután kiderült róla, hogy összeszövetkezett urának kibékíthetetlen ellenségével, és mivel … olvasásának folytatása

Újat és ót hoz elő

Részlet G.H. Lang: Egy fontos igeszakasz című írásából: “Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki újat és ót hoz elő az ő éléstárából.” (Máté 13:51,52.) Az Úr ezt a mennyei kincset két részre osztja, újra és óra: … olvasásának folytatása

Páratlan Könyv

“Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” 1Móz. 1:1. Az emberek gyakran nevetnek azokon a teremtéstörténeti mítoszokon, amelyek a kínaiak, babiloniak és más ókori népek között terjedtek el. Egyetlen tudós sem törődik azzal, hogy ezeket a mitológiai beszámolókat megcáfolja. Vajon miért? Mert ezeknek a hagyományoknak nincs belső értékük; nem érdemesek semmi különösebb figyelemre. Az … olvasásának folytatása

Számot vet az ő szolgáival

“A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga… Miért nem adtad az én pénzemet a pénzváltók asztalára?” (Lukács 19:22-23) “Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon?” (Máté 18:32) A délelőtti alkalmon Salwey parancsnok név szerint utalt rám, nagyon szeretetteljesen. Ilyen ritkán fordul elő nyilvános … olvasásának folytatása

Ő maga gyalog akarván jönni

George Rogers egyik igehirdetése erről az egy mondatról szólt: „Pál maga gyalog akarván jönni” (Apcsel. 20:13). A következő tanulságokat vonta le belőle: Pálnak megvolt a saját véleménye. Az igehirdető nem lehet gyenge jellemű, akit az emberek szeszélyei és véleménye ide-oda hajt. Pál mindig úton volt. A szolga nem lehet rest. Pál fontosnak tartotta a jó … olvasásának folytatása

Akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelte

Egy sima arcú, sima beszédű kérdező azt kérdezte, hogy az eleve ismerésben nincs-e benne az eleve elrendelés is. Ha jobban kifejtette volna, akkor valószínűleg azt hangoztatta volna, hogy egy ember nem tudja előre, hogy egy esemény bizonyosan bekövetkezik-e, csak akkor, ha hatalmában van az, hogy azt az eseményt ő előidézze, és szándékában is áll előidézni … olvasásának folytatása