Filed under Watchman Nee

Isten korlátok közé szorítottjai

Isten korlátok közé szorítottjai

Watchman Nee „Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén.” (Filippi 2,5-7) Gondolkozzunk tovább Krisztusnak indulatán. Először meglátjuk, hogyan öltött magára szolgai, rabszolgai formát, majd látni fogjuk, … olvasásának folytatása

Miért időszerű ma a hegyi beszéd? 2. rész

Miért időszerű ma a hegyi beszéd? 2. rész

Watchman Nee Máté evangéliumának magyarázata, Máté 7. rész (pdf) Részlet A Máté 7,13-29-ig tartó szakasz a hegyi beszéd utolsó része, és az „Elhívás tanítványságra” címet adhatnánk neki. Az Úr három különböző igével mutatja meg, hogyan hív bennünket arra, hogy tanítványai legyünk. A hegyi beszéd első részétől az ötödikig (Mt 5,1-7,12) azt tudjuk meg, hogyan viseljék magukat azok, akik a mennyek királyságát keresik. A Mt … olvasásának folytatása

Miért időszerű ma a hegyi beszéd? 1. rész

Miért időszerű ma a hegyi beszéd? 1. rész

Watchman Nee Máté evangéliumának magyarázata, Máté 5-7. (pdf) Részlet Mást is meg kell még vizsgálnunk azonban ebben a bevezetőben. Először is meg kell állapítanunk, mi is pontosan a mennyek országa [királysága, királyi uralma], ahogyan a hegyi beszéd azt bemutatja. Mit jelent ez az Ószövetségben? Mit jelent a Máté 5-7-ben és mit a Máté 13-ban? Az … olvasásának folytatása

Idézetek Watchman Nee-től

„Kezedet az eke szarván tartani, miközben könnyeidet törlöd, ez a keresztyénség.” „Isten minden kérdésünkre egyetlen és csakis egyetlen módon válaszol: többet mutat meg nekünk az Ő Fiából.” „Mindig az a tudat töltsön be bennünket, hogy nem a magunkéi vagyunk.” „A világi egyház atyáinak rendszere, az állami egyház papsági rendszere, és a független gyülekezetek pásztori rendszere … olvasásának folytatása

Legyen egymás építése kölcsönös

“Mit mondjunk ezek után, testvéreim? Amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre legyen.” (1Kor. 14:26) Pál így oktatta a korintusi hívőket. Egyesek úgy jönnek a gyülekezeti alkalomra, mintha turisták vagy nézők lennének. Ha így jövünk, kétség nélkül halált hozunk az összejövetelre. Ne így legyen. Legyen egymás építése minden … olvasásának folytatása

Te pedig amikor imádkozol …

Te pedig amikor imádkozol …

Radu Gavrilut Valaki küldött egy fotót nekem, valami pálmafákról. Többféle fa volt összehasonlítva sorban a pálmafával. A pálmafának olyan gazdag a gyökérzete, hogy hasonlítható a lombjához. A többi más fafajtánál a gyökér kisebb volt, csak kevés leágazással, de a pálmafának gazdag gyökérzete van. És ezért, mivel ilyen szilárd, erős gyökere van, amikor a vihar jön, … olvasásának folytatása

Az elragadtatás

Watchman Nee Az elragadtatás (pdf) (Eredeti cikk: The Partial Rapture Proof) Ahhoz, hogy megértsük a Máté 24. és 25. fejezeteit, alapvetően szükséges, hogy világos ismeretünk legyen az elragadtatás témáját illetően. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés ebben az utolsó órában. Sajnos, sokan vannak, akik ezt nagyon félreértelmezik. Az „elragadtatás” ugyanaz, mint a János 14:1-3-ban a „kapni, fogadni” szó. … olvasásának folytatása

Rejtekhely szél ellen

Rejtekhely szél ellen

Watchman Nee: “Miért csüggedsz el lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én Néki, az én Szabadítómnak és Istenemnek” Zsolt 42:11 Sok hívő túlságosan az érzései alapján él. Ha ma örülnek és boldogok, azt mondják, Isten igazán megáldotta őket. Ha azonban hidegek és el vannak csüggedve, akkor szinte mindegyik azt fogja mondani, … olvasásának folytatása

Egy komoly kérdés

Egy komoly kérdés

Watchman Nee “Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, megtartja azt. Mondom néktek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.” Lukács 17:32-34. Egy igen komoly problémát tár itt elénk Urunk. Ha azt szeretnénk, hogy elragadtassunk, hogy meglássuk az … olvasásának folytatása

Hogyan imádkozzunk a jelenlegi helyzetben?

Szabó Zoltán A napokban kialakult nehezen áttekinthető menekült-kérdésről testvérekkel beszélgetve felmerült a kérdés, mi a helyes igei megközelítés, hogyan imádkozzunk? Eszembe jutott Watchman Nee 1938-ban Angliában, a Keswicki Konferencián elmondott imája, ahol a jelenlevők között voltak kínaiak és japánok is, miközben Japán és Kína között már több éve háború dúlt, rengeteg vérontással, erőszakkal és szenvedéssel. … olvasásának folytatása

Oszlopok és szegek

“Mi azonban nem fogunk mértéktelenségig dicsekedni, hanem csak annak a mérővesszőnek mértékéig, amelyet Isten osztott ki nekünk akkor, amikor hozzátok is eljutottunk” (2Kor. 10:13, Csia) Isten minden egyes szolgájának megvan szolgálatkörének az a mértéke, amit Isten szabott ki az ő számára; minden egyes hívőnek van egy Isten által kijelölt pályája, amit meg kell futnia. Ha … olvasásának folytatása

Szent Szellemre hagyatkozva

“Beszédemet és igehirdetésemet nem bölcs szavak tették meggyőzőkké, hanem a Szellem és erő (hatalom) felmutatása” (1Kor. 2:4, Csia) Ha a legcsekélyebb mértékben is önmagunban bízunk, kétségtelen, hogy nem fogunk a Szent Szellemre hagyatkozni. Csak azok az emberek, akiknek önereje megfeszíttetett, ismerik és hajlandók megismerni, hogy hogyan hagyatkozzanak Isten Szellemére és az Ő erejére. Pál Krisztussal … olvasásának folytatása

Adjad fiam a szívedet nékem

Adjad fiam a szívedet nékem

“Adjad, fiam, a te szívedet nékem” (Péld. 23:26.) Az átadás nem azt jelenti, hogy megígérjük Istennek, hogy megtesszük az Ő akaratát, sem azt, hogy szövetséget kötünk Istennel, hogy megtesszük, amit nem lehet megtenni. Az átadás azt jelenti számomra, hogy leveszem a kezemet a saját életemről. Tegyük fel, hogy valakinek adsz egy könyvet, de a kezedből … olvasásának folytatása

Milyen benyomást keltünk

Részlet Watchman Nee Az összetört edény (The Release of the Spirit) című könyvéből: Isten világosságában egészen rövid idő alatt meglátod valóságos állapotodat, és azt, hogy mennyire hasznavehetetlen vagy. Ilyen kinyilatkoztatás sokszor az Ige hiánypótló szolgálatán keresztül érkezik. Ezért van az, hogy a Szent Szellem kijelentése megsokszorozódik, amikor a Gyülekezet erős és a szolgálat Igében gazdag. Senki … olvasásának folytatása

Szolgáló élet

Szolgáló élet

Részlet Watchman Nee: Hát ezzel mi lesz? (What shall this man do?) c. könyvének a Szolgáló élet c. fejezetéből: Az életet nem lehet megmagyarázni. Ha megtapinthatjuk, tudjuk, hogy ez élet. De hogyan? Nem gondolat, vagy érzés, vagy a hatodik érzék segítségével. Akik ismerik, ismerik, akik nem ismerik, nem ismerik. Akik ismerik, soha nem tudják megmagyarázni azoknak, … olvasásának folytatása

Szükségünk van a keresztre

“Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.” Róma 14:12.   Minden olyan kudarcunk és bűnünk, amely már a vér alá került és a kereszt foglalkozott vele, nem lesz megítélve Krisztus Ítélőszéke előtt. Ennél az Ítélőszéknél az Úr csak az olyan üres, nem őszinte és túlzó beszédünkért, gondolatainkért és cselekedeteinkért fog megítélni, amelyekkel nem … olvasásának folytatása

Többé nem én, hanem Krisztus

“Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk be?” Róma 6:3. Amikor bemerítkezünk, Krisztusba merülünk bele – ez nem csupán a vízbe való merülést jelenti, hanem belemerülést Krisztusba. A Róma 6:3 utolsó kifejezése szerint (“az Ő halálába merítkeztünk be”), a bemerítés vize, amiről ez a vers beszél, a halálra mutat. … olvasásának folytatása

Szívünk állapotának próbája

“És énekelni kezdtek az asszonyok, kik vigadozának és mondának: Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét” 1Sám. 18:7. Miután Dávid megölte Góliátot, Isten egy sajátos helyzetbe tette – mert Izrael asszonyai ezt követően így énekeltek: “Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét.” Ha megfigyeljük ezt a két … olvasásának folytatása

Szabályszerűen – személyre szabott pályán

Részlet John Saunders The God Of Preparation (A Felkészítés Istene) című könyvéből: Előszó Az élő Isten a felkészítés Istene. Örökkévaló céljai kibontakozását nem bízza a véletlenre. A legjelentéktelenebbnek tűnő részletet is kidolgozta, és gondoskodott a Gyülekezetét érintő minden követelményéről. Ami elmondható Isten gyülekezetéről, mint egészről, elmondható újjászületett gyermekeiről is, mint egyénekről. Az Úr személyre szabott pályát állított … olvasásának folytatása

Isten korlátok közé szorítottjai

Részlet Watchman Nee The Secret of Christian Living című könyvéből: Isten korlátok közé szorítottjai  Madame Guyon francia nemesi családból származott. Gyönyörű és tekintélyes nő volt. Sokan imádták. De Isten megragadta őt. Már két év leforgása alatt megtanulta az Istentől számára kirendelt leckéket. Nem sokkal azután himlő támadta meg. Gyógykenőcsöt küldtek neki, hogy visszanyerje arcszínét, és kitöltse … olvasásának folytatása

Ellenségeit lábai alá veti

Watchman Nee “MERT ADDIG KELL NÉKI URALKODNIA, MÍGNEM ELLENSÉGEIT MIND A LÁBAI ALÁ VETI” (1Kor. 15:25). Urunk kezében vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai (Jel. 1:18). Addig fog várni, amíg a lázadásnak minden nyomát el nem törli. Saját vérével ment be a Szentek Szentjébe, mint Isten Főpapja, megtisztítván a mennyet. Visszajövetelekor, minden Isten eredeti … olvasásának folytatása

Az Első és Utolsó

Watchman Nee “És reám veté az ő jobbkezét, és mondá nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó” (Jel. 1:17) Isten elkezdte ezt a világot, de mi lesz a vége? Erre a kérdésre maga Isten adja meg a választ. A Jelenések könyvének legelső fejezetében ezt jelenti ki az Úr önmagáról: “Én vagyok az … olvasásának folytatása

Ahol az Ő élete megnyilvánul

WATCHMAN NEE “Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.” ( 1Kor. 12:12) Amikor Máté evangéliumát olvassuk, Krisztusnak egy bizonyos oldalát láthatjuk; Márk evangéliumát olvasva, Krisztusnak egy másik oldalát ismerhetjük meg; Lukács evangéliuma Krisztus szentségének megint egy másik … olvasásának folytatása

Aki győz…

Aki győz…

“A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét.” Jelenések 3:12. Az Úr eszköze ma ugyanaz, mint ami kezdetben is volt, vagyis, természetét tekintve nem egyéni, hanem közösségi jellegű: ez a Gyülekezet. … olvasásának folytatása

Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet

  “Ezért tehát mi is… tegyünk le minden ránk nehezedő terhet” Zsidók 12:1. Mi a teher? A teher nem feltétlenül bűn, vagy valami nagyon rossz dolog, de kétségtelenül olyan dolog, ami könnyen körül tud minket hálózni. Bármi, ami akadályoz bennünket abban, hogy jól fussunk, vagy gátol abban, hogy előre haladjunk, tehernek tekinthető. A tizenkilencedik században … olvasásának folytatása

Kétféle jutalom

“És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.” (Máté 6:5) Kétféle jutalom van: az, ami emberektől jön, és az, ami Istentől való. Senki sem kaphatja meg mind a két jutalmat. Ha az emberektől … olvasásának folytatása

Isten életének csatornái

Isten életének csatornái

“Aki hisz én bennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” János 7:38. Különös figyelmet kell fordítanunk itt az “ömlik” szóra. Ez azt a jelentést hordozza magában, hogy nincs szükség platform taktikára, bizonyos hanghordozásra, mélyre nyúló pszichológiára, ékesszólásra, érvelésre vagy tanulásra. Bár mindezek néha hasznosak lehetnek, ezek önmagukban nem az élő víz, … olvasásának folytatása

Kölcsönösen – egymásért

“Bátorítván egymást … ” Zsid. 10:25. Krisztus a Gyülekezet Feje, mi pedig sokan “egy test vagyunk Krisztusban, és egymásnak tagjai”. Hogy miként viszonyulnak egymáshoz ezek a tagok, az az egymással való kapcsolataikban látszik meg, és sohasem a főnek a tagokhoz való viszonyában. Amikor egy igehirdető nagy beszédet mond, a hívők pedig helyeslően bólogatva gyakran mondanak … olvasásának folytatása

Az éjszaka elmúlt

„Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.” (Róma 13: 12) Krisztus, a világ világossága már eltávozott ebből a világból. Az időtől fogva, hogy mennybe ment, addig az ideig, amíg vissza nem jön, a világ történelme nem más, mint egy hosszú, sötét éjszaka. Az … olvasásának folytatása

Félretéve minden akadályt…

 Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. (Ézs.59:2) Egyszer, amikor R. A. Torrey egy bizonyos helyen prédikált, egy egyetemista odajött hozzá és ezt mondta: “Korábban hittem Istenben, de egy idő óta nem hiszek többé benne. Olvastam ezt a könyvet és azt a könyvet, … olvasásának folytatása

Páratlan Könyv

“Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” 1Móz. 1:1. Az emberek gyakran nevetnek azokon a teremtéstörténeti mítoszokon, amelyek a kínaiak, babiloniak és más ókori népek között terjedtek el. Egyetlen tudós sem törődik azzal, hogy ezeket a mitológiai beszámolókat megcáfolja. Vajon miért? Mert ezeknek a hagyományoknak nincs belső értékük; nem érdemesek semmi különösebb figyelemre. Az … olvasásának folytatása

Láttuk az Ő csillagát

Láttuk az Ő csillagát

„Amikor pedig megszületett Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé nepkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten.” (Máté 2: 1-2) Ha az emberek nem éhesek, Isten nem fog kijelentést adni. A napkeleti bölcsek talán azok voltak, akik várták és keresték Istent. Ha … olvasásának folytatása

A trónon ülő Király

“Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar.” Jelenések 1:1. Az eljövendő események leírásával, melyeket a Jelenések könyvében találunk, Jánosnak nem az a célja, hogy megtudjuk, hogyan és mikor fognak ezek az események megtörténni, hanem az, hogy felismerjük, hogyan fog Jézus Krisztus a … olvasásának folytatása

Az előtte levő örömért…

“Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.” Róma 15:3. Urunk “a gyalázatot megvetve keresztet szenvedett” (Zsid.12:2) a királyság öröméért. Mi a helyzet velünk? Elhagytunk bármit is az eljövendő királyság dicsőségéért? Megtettük, amit nem akartunk megtenni, és nem tettük meg, amit meg akartunk tenni, Istennek a … olvasásának folytatása

Mennyei táplálék

“Vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani.” Ézs. 7:15.  Urunk vajat és mézet evett; ezért tudta a jót választani, a gonoszt pedig megvetni. Az engedelmességhez nagy erő szükséges! Ha nem Isten tölti be a szívedet első helyen, akkor nem fog sikerülni semmi, külsőleg bármennyire is megfeszíted az erődet. Meg … olvasásának folytatása

Jöjjön el a te királyságod

“Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod.” Máté 6:9-10 “Ti azért így imádkozzatok” – Ami ezek után a szavak után következik, nem azért hangzott el, hogy egy imaformaként vagy liturgiaként szolgáljon a számunkra, hanem követendő mintaként. A tanítványoknak meg kell tanulniuk e … olvasásának folytatása

Kitartással

“Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdő tért.” Zsid. 12:1. Nekünk, akik ezt a versenyt futjuk, “kitartással” kell azt megfutnunk. Miért kitartással? Mert a jutalmat nem a verseny elején adják, sem nem a közepén, hanem a versenypálya legvégén. Míg el nem érjük a célt, senkinek sem lehet garantálva, hogy meg lesz jutalmazva. Lehet, hogy valaki … olvasásának folytatása

Emlékezzetek Lót feleségére

Emlékezzetek Lót feleségére

“Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” Lukács 21:36. Ezt nagyon érdekes kifejezésnek találom. Mivel minden újjászületett hívő meg fog állni az Embernek Fia előtt, mit jelent ez? Vannak, akik azt mondják, hogy ez a részleges elragadtatással van kapcsolatban. Akik vigyáznak minden … olvasásának folytatása

Út a gyümölcsterméshez

Út a gyümölcsterméshez

“Bizony, bizony mondom néktek: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” (János 12:24) Itt az Úr Jézus a gyümölcstermés alapelvét jelenti ki: a búzamagnak, amelyet elvetnek a földbe, meg kell halnia, mielőtt sok gyümölcsöt teremhet. Tehát a gyümölcsterméshez a halál elengedhetetlenül szükséges folyamat. Tulajdonképpen, a … olvasásának folytatása

És nyugalmat találtok…

És nyugalmat találtok…

“VEGYÉTEK FÖL MAGATOKRA AZ ÉN IGÁMAT, ÉS TANULJÁTOK MEG TŐLEM, HOGY ÉN SZELÍD ÉS ALÁZATOS SZÍVŰ VAGYOK: ÉS NYUGALMAT TALÁLTOK A TI LELKEITEKNEK.” (Máté 11:29) Néha Isten egymás mellé helyez egy gondos és egy gondatlan embert, egy erőset és egy gyengét, egy egészségest és egy beteget, egy okosat és egy együgyűt, egy robbanékony és egy … olvasásának folytatása

A megközelíthetővé lett Isten

“Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz… Jöve egy samáriabeli asszony vizet meríteni; monda néki Jézus: Adj innom! ” János 4: 6-7. Az, hogy Jézus vizet kér, bensőségességet fejez ki. Általában félünk Istentől, de nem félünk attól, aki vizet kér tőlünk. Félsz Istentől, de nem fogsz félni attól az Istentől, aki vizet kér … olvasásának folytatása

Nézvén Jézusra

“Nézvén Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett (örömért), megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült.” Zsid. 12:2. Az Úr Jézus rátekintett az előtte álló örömre, és futott egyenesen afelé. Mi ez az öröm? Nem Ő maga mondta-e, “Jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak … olvasásának folytatása

Akik az Úrra várnak

“Akik az Úrban bíznak (akik az Úrra várnak), erejük megújul; szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk; futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” Ézs. 40:31. Egyszer egy misszionáriustól hallottam, hogy azt mondta: “Ha nem vagyunk képesek nem munkálkodni Istenért, akkor nem fog használni minket a bűnösök megmentésére; de ha képesek vagyunk nem munkálkodni … olvasásának folytatása

Először az élet, aztán az elmélet

Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal. 1János 1:3. Figyeljük meg, hogy az Evangéliumok megelőzik Pál leveleit. Az Evangéliumok először elmondják azt, amit Krisztus tett, és csak később magyarázzák meg a Levelek, hogy valójában mi is … olvasásának folytatása

Vigyázzatok és imádkozzatok

“Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt.” (Lukács 21:36) Az Úr világosan megígéri, hogy a gyülekezet megmenekülhet a nagy nyomorúság elől, és “megállhat az embernek Fia előtt” – ez kétség nélkül az elragadtatásra utal. Mégis, van benne egy feltétel. Nem mindenki, aki … olvasásának folytatása

Ha késik a Vőlegény

Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának. (Máté 25:5) A gonosz szolga példázata (Máté 24:48-51) a hívőket arra tanítja, hogy legyenek készen az Úrral találkozni ma, a tíz szűz példázata viszont arra tanít minket, hogy legyünk felkészülve az Úr visszatérésének bármilyen előre nem számított késésére. Ha az Úr még 56 évig késne, vajon még … olvasásának folytatása

Legalább egyet

“Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, … El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.” (Máté 25:26-27) Ennek a szolgának a gyér szereplése ebben a példázatban teljes mértékben lustaságának tudható be. D.L. Moody egyszer azt mondta, hogy a lusta … olvasásának folytatása

Amely az Ő teste

“Őt adta fejül az eklézsiának, mely az Ő teste, amely telítve van azzal, aki mindenben mindent kitölt.” (Csia, Ef. 1:22-23) Istentől kell várnunk a kegyelmet, hogy megláthassuk, mi a Krisztus teste. Életünknek szüksége van a teljes test védelmére; az egyes tagok önmagukban hasztalanok. Az élet megőrzése, megtartatása abban van, ha az én életem valamint mások … olvasásának folytatása