Filed under Watchman Nee

Nélkülem semmit sem cselekedhettek

“Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.” (1Kor. 2:1) Mindegyikünknek vannak természetes adottságai – egyeseknek több, másoknak kevesebb. Először hajlamosak vagyunk a saját természetes ajándékainkra hagyatkozva hirdetni a keresztet, melyet mi már megtapasztaltunk. Mennyire buzgón számítunk arra, hogy hallgatóink magukévá tegyék álláspontunkat, és részük … olvasásának folytatása

Ő előbb szeretett

“Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” (1János 4: 19) A szeretetet nem lehet erőltetni. Azért szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket. Minél inkább szeretjük Istent, annál inkább közeledünk Hozzá; minél közelebb vagyunk Hozzá, annál jobban ismerjük Őt; és minél jobban ismerjük Őt, annál jobban szeretjük és szomjazunk Őutána. Istennek egy szentje egyszer … olvasásának folytatása

A kereszt célja

“Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” Márk 8:34. Nem ismerjük, mi a kereszt útja.  Nem ismerjük fel, hogy mindazt, ami utunkba kerül,  Isten engedi meg. Bármi, ami akaratunk ellenére van, bármi, ami miatt félreértenek minket, ami miatt szenvedünk, ami akadályozza utunkat, vagy összetöri reményünket, olyan … olvasásának folytatása

Versenypályán

„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1Kor. 9: 24) Hamarosan azután, hogy valaki üdvösséget nyer, azt Isten egy konkrét pályára helyezi, amely előtte áll. A hívőnek az egész élete egy versenyfutáshoz hasonlítható. Ez a versenyfutás, azonban, nem az örök életért van. Ellenkezőleg, … olvasásának folytatása