Filed under Watchman Nee

Szív, amely megindítja az Urat

„És mondának azok néki: Asszony, mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették őt.” (János 20:13) Mária nem gondolt az Úr feltámadására. Máté evangéliuma szerint négyszer van feljegyezve, hogy az Úr elmondta a tanítványainak, hogy miután meghal, fel fog támadni a halottak közül. Mária mégsem tudott erről semmit. Azon … olvasásának folytatása

Bátorítás imádságra

“Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Lukács 18:1) Meg kell szabadulnunk attól a helytelen felfogástól, ami azt tartja, hogy Istenünk nagyon vonakodik válaszolni az imádságra. Kitartással imádkozni egyszerűen azt jelenti, hogy miután világosan felismertük Istennek a szükségét, tovább imádkozunk. Miért nem válaszol az Úr azonnal? Miért hosszabbodnak … olvasásának folytatása

A feltámadás ereje

„Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon.” (Zsidók 2:14) Maga az Úr Jézus is be lett merítve a Jordán folyóba. Az, hogy a bemerítés vizébe merült alá, a halált jelképezi. Az pedig, hogy feljött a vízből, a feltámadást jelenti. Legyőzi a halált a feltámadás ereje által. Tudjuk, hogy a Sátán legnagyobb … olvasásának folytatása

Nélkülem semmit sem cselekedhettek

“Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.” (1Kor. 2:1) Mindegyikünknek vannak természetes adottságai – egyeseknek több, másoknak kevesebb. Először hajlamosak vagyunk a saját természetes ajándékainkra hagyatkozva hirdetni a keresztet, melyet mi már megtapasztaltunk. Mennyire buzgón számítunk arra, hogy hallgatóink magukévá tegyék álláspontunkat, és részük … olvasásának folytatása

Ő előbb szeretett

“Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” (1János 4: 19) A szeretetet nem lehet erőltetni. Azért szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket. Minél inkább szeretjük Istent, annál inkább közeledünk Hozzá; minél közelebb vagyunk Hozzá, annál jobban ismerjük Őt; és minél jobban ismerjük Őt, annál jobban szeretjük és szomjazunk Őutána. Istennek egy szentje egyszer … olvasásának folytatása

A kereszt célja

“Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” Márk 8:34. Nem ismerjük, mi a kereszt útja.  Nem ismerjük fel, hogy mindazt, ami utunkba kerül,  Isten engedi meg. Bármi, ami akaratunk ellenére van, bármi, ami miatt félreértenek minket, ami miatt szenvedünk, ami akadályozza utunkat, vagy összetöri reményünket, olyan … olvasásának folytatása

Versenypályán

„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.” (1Kor. 9: 24) Hamarosan azután, hogy valaki üdvösséget nyer, azt Isten egy konkrét pályára helyezi, amely előtte áll. A hívőnek az egész élete egy versenyfutáshoz hasonlítható. Ez a versenyfutás, azonban, nem az örök életért van. Ellenkezőleg, … olvasásának folytatása