Ha nőnek a gondok

(He giveth more grace…)

ANNIE JOHNSON FLINT (1866-1932) – Költő és énekíró, New Jersey államban, Vinelandben született. Hat éves korában árva lett, egy Camdenben élő család fogadta örökbe, akiknél lánytestvérével 23 éves koráig laktak. Húszas évei elején ízületi gyulladás támadta meg, ami a kezein kezdődött, majd azok súlyosan eldeformálódtak. Öt év után legyengült, nyomorék lett, és többé nem tudott járni. Negyven éven át nem hagyhatta el a szobáját, és kilenc párnával kellett magát megtámasztania kínzó szenvedései időszakaiban.

Annie Johnson Flintnek azonban hosszú élete volt, jó barátokká váltak M. E. Barberrel. Kilenc éves korában megtanulta, hogyan illesszen rímelő szavakat ritmusba. Folytonos szenvedéseiből kilenc kisebb kiváló verseskötet és gyönyörű énekgyűjtemény született. Két énekében, a „Shut in with Christ” és a „He giveth more grace” saját élettörténetét mondja el. További énekei: „What God hath promised”, „Though we may waver” és „Behold I come as a thief”.  (forrás: Christ in Song, 2007, Hymn Treasury Archive Publishers)

A “He giveth more grace” című éneke arról szól, hogy

1. Amikor megnövekszenek a terhek, akkor Isten is megnöveli kegyelmét,
amikor megsokasodnak a feladatok, Isten is megsokasítja erejét,
amikor egyik csapás követi a másikat, Isten is megszaporítja irgalmát,
amikor egyik próbatétel után jön a következő, Isten is megtöbbszörözi békéjét számunkra.

Szeretetének nincs határa, kegyelmének nincs mértéke,
hatalma felfoghatatlan az ember számára, mert Isten az Ő végtelen gazdagságából Krisztus Jézusban újra és újra és újra kész adni nekünk.

2. Amikor kimerítettük tűrőképességünket, amikor erőnk csődöt mondott, pedig a nap fele még hátra van, és emberi tartalékaink végéhez értünk,
Atyánk csak akkor kezdi igazán nekünk ajándékozni az Ő kegyelmének teljességét.

Szeretetének nincs határa, kegyelmének nincs mértéke,
hatalma felfoghatatlan az ember számára, mert Isten az Ő végtelen gazdagságából Krisztus Jézusban újra és újra és újra kész adni nekünk.

3. Nem kell félned attól, hogy szükséged meghaladja az Ő gondviselését,
hiszen Istenünk éppen arra vágyik, hogy megossza velünk az Ő tartalékait.
Ha ráhagyatkozunk az Ő örökkévaló karjaira, akkor Ő terhünkkel együtt minket is megtart.

Szeretetének nincs határa, kegyelmének nincs mértéke,
hatalma felfoghatatlan az ember számára, mert Isten az Ő végtelen gazdagságából Krisztus Jézusban újra és újra és újra kész adni nekünk.

 

Magyarul valószínűleg többek számára Annie énekének ez a fordítása ismert:

Ha nőnek a gondok, túlárad kegyelme,

Ha munka szorongat, csak ő ad erőt

Ha elfog a bánat, újra nyerhetsz irgalmat,

Ha súlyos a próba, békével betölt.

Refr:

Szerelmének nincsen vége, mérhetetlen a hűsége,

Ereje, bölcsessége felfoghatatlan.

Gazdagságát, nagy kegyelmét, melyre nincs itt földi mérték,

Néked adja minden nap Jézus Krisztusban.

Ha életed útján elfárad a lelked,

És vége felé jár a testi erő,

Ha Őreá nézel, megújul a szíved,

Mert az, ki segíthet csak egyedül Ő.

Refr.

Ha szólítod hittel, Ő mindig meghallgat,

Ó, bizzál csak benne, és láthatsz csodát.

Ha engedelmes vagy, az áldás is gazdag,

Ha most szereted, meglátod odaát.

Refr.      

 

Annie további versei itt találhatók angolul: http://www.homemakerscorner.com/annie.htm