91. Zsoltár

"Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom." Zsolt. 91:2. Úgy tudjuk, hogy ezt és az előző Zsoltárt Mózes, „Isten embere” írta, és mindegyik Zsoltár Izraelnek az Egyiptomból való kijövetelével lehet kapcsolatban. A „Mindenható árnyékában nyugodni” Urunk szavaira emlékeztet, amikor azt mondta: „Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyűjti kis … 91. Zsoltár olvasásának folytatása

A keresztyén előzékenységről

“Végezetre mindnyájan legyenek egy értelemben, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasok, kegyesek” 1Péter 3:8. Csoda lenne, ha az ég alatt bármelyik közösségben megtalálnánk azoknak a rendelkezéseknek a megtestesülését, melyek ebben és a következő versekben vannak. Mégis a keresztyén ideál ennél semmivel sem kevesebb, és jó lenne ha anélkül, hogy másokra várnánk, egyenként alkalmaznánk ezeket az előírásokat, mint mindennapi … A keresztyén előzékenységről olvasásának folytatása

Veletek vagyok minden napon

Máté 28,20. “Minden napon” – a téli napokon, amikor az öröm eltűnik; a fénytelen napokon, amikor a felhők újra és újra visszatérnek az eső után; a betegség és fájdalom napjain; a kísértés és tanácstalanság napjain, éppúgy mint azokon a napokon, amikor a szív telve van örömmel, ahogyan a tavaszi erdő tele van a madarak énekével. Soha … Veletek vagyok minden napon olvasásának folytatása

Kezének árnyéka

F.B. Meyer Életünk egyetlen célja az kell, hogy legyen, hogy élő és erős kapcsolatban maradjunk Krisztussal, őrködve mindennel szemben, ami azt megtörhetné, mindenféle eszközt igénybe véve annak erősítésére és növelésére. Annak arányában, ahogyan ezt tesszük, azt fogjuk tapasztalni, hogy az Ő ereje belénk áramlik minden lehetséges vészhelyzetre, dacára annak, amit érzünk vagy amitől félünk. “Keze … Kezének árnyéka olvasásának folytatása

Isten, aki békességet ad

"Békességet hagyok néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen” János 14:27. “Ő a mi békességünk” Ef. 2:14. “Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Fil. … Isten, aki békességet ad olvasásának folytatása