James Tour

Dr James Tour (1959 –  ) amerikai vegyész és nanotechnológus bizonyságtétele magyar felirattal (kb. 10 perces)

Arról az örömhírről szeretnék beszélni, ahogyan hitre jutottam Jézus Krisztusban, ami innen kb. 200 méternyire történt a Lorenson kollégiumban. 1977. augusztusa volt, és a Lorenson kollégium alagsori mosodájában voltam. Még mindig megvan? Igen? Szóval az első adag szennyest tettem be, és közben egy sráccal beszélgettem a mosószobában, aki a foci csapatban játszott, és kérdeztem tőle, hogy hivatásos futballista akar-e lenni, ha lediplomázott.

– Nem, nem, ahhoz nem vagyok elég jó – mondta.

– Akkor mit akarsz csinálni?

– Lehet, hogy laikus szolgálatot vállalok.

– Laikus szolgálatot? Az micsoda?

– Olyan, mint a misszionárius.

– Misszionárius? Ma már nincs szükség misszionáriusokra. 1977-et írunk, miért kellenének misszionáriusok? Van TV, elég a TV-ben bemutatni. Miért kellenének misszionáriusok?

– Megengeded, hogy szemléltessem neked az evangéiumot? – kérdezte.

– Persze, mondtam.

És ezt rajzolta egy papírra: az ember az egyik oldalon, Isten a másik oldalon, a bűn szakadéka van középen, ami elválaszt minket Istentől. Aztán kinyitotta a Bibliát, és elolvastatta velem ezt a verset: Róma 3,23.

Úgy emlékszem, ez volt életem első igeverse, amit a Bibliából olvastam. Zsidó családban nőttem fel, New York City körzetében, és nem emlékszem, hogy valaha is olvastam volna a Bibliát, nemhogy értettem volna.

Róma 3,23. “Mert mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének”

Ránéztem és azt mondtam, “Én nem vagyok bűnös.” Láthatóan meglepődött, hogy ezt mondtam.

A modern világi judaizmusban – a háttér, amiből jöttem – , nem sokat gondoltunk a bűnre, nem foglalkoztunk vele. Évente egyszer elmentünk a zsinagógába a Yom Kipur napján, és ez elég volt, igazából sohasem gondolkoztam ezen.

– Nézd, hogy lehetnék már bűnös, hiszen nem öltem meg senkit, és sohasem raboltam bankot.

Egy másik igeverset is elolvastatott velem a Bibliából:

Máté 5,28. “Aki kívánsággal tekint egy nőre, már paráznaságot követett el vele szívében”

Ez telibe talált. 18 éves voltam akkor, de már pornófüggő voltam. 14 éves koromban váltam pornófüggővé. Akkor a Hutchinson River Parkway-nél dolgoztam, és ezek a töltőállomások a város mindkét végén az út mellett voltak. És 14 éves koromban az volt az első feladatom, hogy tartsam tisztán a parkolókat. Észrevettem, hogy férfiak magazinokat dobáltak ki a szemétbe péntek esténként, munka után, útban hazafelé. A kezembe akadtak ezek a magazinok és hamar függővé váltam.

És amikor ezt a verset olvasta, életemben először győződtem meg bűnösségemről. Mindenkinek van valami, ami meggyőzi őt a bűnösségéről. Amikor láttam, hogy bebizonyosodott bűnösségem, ez egy új megtapasztalás volt a számomra. Ez eltalált. Aztán elolvastunk egy másik verset:

Efézus 2, 8-9. “Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

Emlékszem, rajzolt egy nyilat, (ami lefelé mutat a szakadékba). Azt mondta: az emberek megpróbálnak sok jó dolgot tenni, hogy átjussanak Istenhez, de ez sohasem lesz elegendő. A Biblia azt mondja, a jó cselekedetek nem elégségesek. Nem fognak minket Istenhez juttatni.  

Róma 5,8. “Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.”

Azt sem tudtam, hogy van ilyen állítás. Aztán rajzolt egy keresztet, ami áthidalja ezt a szakadékot, és elolvastuk ezt a verset is:

Róma 10, 9. “Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.”

Hogy tud egy gondolkodó férfi vagy nő hinni a fizikai feltámadásban? Hiszen nem áll rendelkezésünkre valami sok adat vagy információ róla. Sohasem láttam megtörténni. Hogy lehet ezt elhinni? Csak akkor, ha Isten belehelyezte azt minden férfi és nő szívébe. Csodálkozom, mert már sokakkal megosztottam ezt, az elmúlt 40 év során, amióta én ezt először hallottam. És meglepődöm az emberek számán, akik elmondják nekem, hogy igen, hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Isten belehelyezte ezt a csodálatos dolgot nagyon sok ember szívébe. Azóta már tanulmányoztam a feltámadást, és vannak tanításaim a fizikai feltámadásról, de ma nem ez a témánk.

Aztán beszélt nekem arról, hogyan juthatok át Isten oldalára. 1977. november 7-én este ebben az épületben voltam, ismeritek ezt az épületet, a Lorenson kollégiumot, és az 1812-es szobában voltam. Az volt az én szobám. Ez novemberben volt. Amikor beszélgettünk erről, az augusztusban volt. Most november volt, és néhány hónapja egy kis bibliatanulmányozó csoportba jártam, a János evangéliumáról, ezen az emeleten, a társalgóban.

Teljesen egyedül voltam a szobámban, és nem emlékszem, mi késztetett arra, hogy ezt tegyem, de letérdeltem. Sohasem láttam zsidókat letérdelni, mert a zsidók állva szoktak imádkozni. A keresztények, akiket láttam, ülve imádkoztak. Én letérdeltem, és azt mondtam:

Uram, bocsáss meg nekem, mert bűnös vagyok, és jöjj a szívembe.

És hirtelen, ez a teher, amit már régóta cipeltem, amióta megláttam, hogy bűnös vagyok, és tudtam, hogy nem tudok túllépni ezen, akkor ez a teher elkezdett leesni rólam. Csodálatos volt, ahogy egy érzés kezdett elárasztani hirtelen, a bűnbocsánat érzése, és hirtelen valaki ott állt a szobámban. Nem a szobatársam volt az, de valaki ott állt a szobámban, és azt gondoltam, hogy lehet ez? Valaki itt áll a szobámban! És néztem, hogy hol van, és ott előttem állt valaki, a szememmel nem láttam, és egyszeriben a bűnbocsánatnak ez a csodálatos érzése töltött el. Olyan békességet éreztem, hogy nem akartam felállni onnan, és csak elkezdtem sírni, mint egy kisgyerek, ami egyáltalán nem volt rám jellemző akkoriban. Nem tudtam, mit tegyek, nem tudtam, mit mondjak, csak élveztem ezt a csodálatos jelenlétet.

Amikor felálltam, nem beszéltem erről senkinek. Mit is mondana ez a new yorki zsidó fiú? Két héttel később, a srác, aki elmondta nekem az evangéliumot, ugyanazon a szinten lakott, azt mondta:

– Jim, befogadtad Jézust a szívedbe?

– Azt hiszem, igen. Miért kérdezed?

– Mert hetek óta egyfolytában csak mosolyogsz. Valami történt veled!

Akkor még nem tudtam, csak valamivel később jöttem rá, hogy a pornófüggőség teljesen megszűnt az életemben. Egyszerűen megszűnt. Az az isteni meglátogatás az üdvösségre jutásom napján megszabadított engem tőle. Ha volt már függőségetek, akkor tudjátok, milyen kényszerítő tud lenni az életetekben. Nem oldódik meg mindenkinek az életében, de az enyémben Isten megtette, felhasználta, hogy meggyőzzön engem a bűnösségemről, és felhasználta arra is, hogy megmutassa nekem az Ő hatalmát. Sok más dolog volt, amivel harcolnom kellett évekig, és még mindig van is, de akkor ettől teljesen szabaddá tett.

Nagy áldás volt számomra, hogy olyanoktól tanulhattam, mint Dr T.E.Koshy, a nemzetközi gyülekezetből, ő volt itt az egyetemi lelkész. Ő volt az, aki arra tanított, hogyan olvassam a Bibliát. Mindig azt mondta, a Bibliát elejétől a végéig kell olvasni, 1Mózestől a Jelenések könyvéig. Ezt kezdtem el csinálni. Majdnem 40 éve ezt a mintát követem, a Genezistől a Jelenések könyvéig újra és újra végigolvasom a Bibliát. Elkezdem a Genezis 1. részénél, és másnap ott folytatom, ahol előző nap abba hagytam. És amikor eljutottam a Jelenések 22. részéig, kezdem elölről. Ő pedig Bakht Singh-től tanulta ezt a mintát.

Aztán ott volt D. Broersma, a rovartan professzora, aki egyben a helyi gyülekezet pásztora is volt, ahova jártam, és J. Buck Hatch professzor, aki akkoriban a Columbia Bible College tanára volt, amikor Dél-Karolina államban éltünk. Az első 11 évemet tanítással töltöttem a Dél-Karolina Egyetemen, mielőtt eljöttem a Rice Egyetemre kutatni. Nagyszerű emberektől tanulhattam. Ez az én történetem, ahogy keresztény lettem.

Ez itt a családom. Isten gyönyörű családdal áldott meg engem. Ez itt a lányom, aki 12 éve Izraelben él, és közvetítő a palesztinok és izraeliek között. Folyékonyan beszél héberül és arabul. Ez itt az ő férje. Ők a két gyermekük, a két unokám. Ő a másik lányom, ügyvéd, ez a fiam, orvostan hallgató New Yorkban, és ő a másik fiam, aki bankár, tavaly májusban diplomázott. Ahogy ránézek erre a képre, minden zsidó családban lenni kell egy orvosnak, ügyvédnek és bankárnak, úgyhogy mi egész jól állunk. És most tudom, mire gondoltok, tudom, mire gondol minden férfi: Hogy sikerült ilyen gyönyörű feleséget szereznem? Én is gondolok erre, alig tudom elhinni, hogy hozzám jött feleségül. Azt gondolta, biztos gazdag vagyok, vagy nagyon gazdag leszek. Akkor még nem tudta, hogy én csak nano-dollárokat fogok előállítani. Szóval csodálatos asszony.

Isten valóban megáldott, nagyon sokat imádkoztam. Minden délben szünetet tartottam, és felmentem a Hendricks kápolnába, egész a lépcsőház tetejére, és ott imádkoztam. Az egyik kérésem az volt, hogy az Úr adjon nekem egy nagyszerű feleséget, és Ő adott is. Még akkor sem jöttem rá, amikor összeházasodtunk, hogy micsoda kincset kaptam benne. 36 éve vagyunk házasok. …