Filed under Egyéb

Add át életedet Istennek – félelem nélkül

Add át életedet Istennek – félelem nélkül

James McConkey, Az odaszentelt élet – részlet Egy este elmentem egy közeli városba, hogy ott meghallgassak egy tanítást az odaszentelésről, de semmilyen konkrét üzenetet nem kaptam belőle. Viszont amikor az igehirdető letérdelt imádkozni, elejtett egy mondatot: “Ó Uram, Te tudod, hogy bízhatunk abban az Emberben, aki meghalt értünk.” Ez lett az üzenet számomra. Felálltam, és … olvasásának folytatása

Mindig reformálni

Mindig reformálni

Eredeti cikk: Discovering Participatory Church Meetings  Brian Anderson A teljes cikk magyarul letölthető itt: A részvételen alapuló gyülekezeti összejövetelek felfedezése Napjaink hagyományos protestáns istentisztelete leginkább show business előadásra emlékeztet; mindkettőben találunk érkező vendégeket fogadó embereket, programokat, zenét, jelmezeket, világítástechnikát, kórust, színpadot, forgatókönyvet, közönséget és konferansziét (Christian Smith, Going To The Root, Herald Press, p.88.). A gyülekezet passzívan, közönségként … olvasásának folytatása

A pohár, 3. rész: A vezetés arra szóló elhívás, hogy meghaljunk

A pohár, 3. rész: A vezetés arra szóló elhívás, hogy meghaljunk

Francis Frangipane The Cup, Part Three: Leadership is a Call to Die A Máté 20:17-19-ben Jézus igyekezett felkészíteni a tanítványait a rájuk váró nehézségekre. Figyelmeztetett, hogy közeledik az idő, amikor őt kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítik a megváltás érdekében. Ennek a kimondottan komoly figyelmeztetésnek a közepette, szinte hihetetlen, hogy Jakab és János anyja azt kérte … olvasásának folytatása

A pohár, 2. rész: A bennünk élő Krisztus

A pohár, 2. rész: A bennünk élő Krisztus

Francis Frangipane The Cup, Part Two: Christ Living in Us Igazi látással rendelkezni nem ugyanaz, mint istenfélő motivációval rendelkezni. Lehet valakinek közvetlenül Istentől jövő látása, és közben mégis a hírnévszerzés és az ambíció hajtja, a beteljesítésre törekedve. Jézus azt prédikálta, hogy Isten királysága közel van. Ez egy látás. De azt is tanította, hogy: “Ha valaki … olvasásának folytatása

A pohár, 1. rész: Az ambíció halála

A pohár, 1. rész: Az ambíció halála

Francis Frangipane  The Cup, Part One: The Death of Ambition Amikor először Krisztushoz jöttem, az Úr egy álmot adott nekem a jövőmről. Azt gondoltam, hogy minden, amit az Úr mondott, azonnal meg kell, hogy történjen. Nem tudtam a felkészítés munkájáról és az önmagunknak való meghalásról, a hosszútűrés tanulásáról és a próbák során megőrzött látásról, ami … olvasásának folytatása

Kettőnk élete

Kettőnk élete

“…Tiszta inget kértem. Ilyenkor mindig veszekedés szokott lenni. Egy másikat is kértem, semmi más okból, csupán azért, hogy kipróbáljam, valóban csodát tettél-e. A második inget is megkaptam minden ellenvetés nélkül. Reggelihez ültünk. Én nagyon kedves voltam Henrietthez. A csodához méltó akartam lenni, nehogy türelmetlenségem által tönkretegyem. Henriett mert a csészémbe. Ezt nem tette menyegzőnk óta, … olvasásának folytatása

Ne add meg magad a csüggedésnek

Ne add meg magad a csüggedésnek

forrás: Streams in the Desert Ne add meg magad a csüggedésnek „..felé fordulának és az Úr dicsősége megjelenék a felhőben” (2Móz. 16:10) Váljék szokásoddá, hogy a felfedezd a jót a rosszban, és amikor megtaláltad, nézz továbbra is a jóra, ne pedig arra, ami rossz. Ne add meg magad a csüggedésnek, bármennyire is súlyos legyen terhed. A … olvasásának folytatása

A közösségépítés legjobb módja

A közösségépítés legjobb módja

Joshua Lawson A „közösség” manapság divatos frázis; különböző emberek különböző dolgok leírására használják. Összességében, azonban, a legtöbben, amikor ezt a szót használják, valami mélyebb, bensőségesebb kapcsolatot látnak lelki szemeikkel maguk és más emberek között. A keresztyén közösség Jézus személye, munkája és tanítása köré épül, de a lényeg ugyanaz marad: a közösség azt jelenti, megosztani életünket … olvasásának folytatása

Hogyan vezettük be a részvételen alapuló alkalmakat a mi gyülekezetünkben?

Részlet A részvételen alapuló gyülekezeti összejövetelek felfedezése című írásból fordította: Kéry Zsuzsanna (Eredeti cikk: Discovering Participatory Church Meetings, írta: Brian Anderson) Hogyan vezettük be a részvételen alapuló alkalmakat a mi gyülekezetünkben 1990-ben, a Milpitas Bible Fellowship gyülekezetbe való érkezésemkor az istentiszteleteink körülbelül ugyanúgy zajlottak, mint szinte mindenhol máshol. Harminc vagy negyven perc dicsőítés után elmondtam a hirdetéseket, majd … olvasásának folytatása

Egy győztes a 17. századból

Részlet E. H. Broadbent: A Zarándok Gyülekezet (The Pilgrim Church) (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió) c. könyvéből Jan Amos Comenius (1592-1670) (. . . ) A nyomorúságnak ebben a szomorú időszakában élt egy hősi jellem: Jan Amos Comenius, aki később nevelési reformja révén európai hírre tett szert. Comenius nem helyeselte azt a módot, ahogyan a  Testvérek a … olvasásának folytatása

Kérlek, Uram

Kérlek, Uram

Kérlek Téged, én jó Uram, Szellemed által tégy bölccsé, Ne építsem, mit Te rombolsz, Ne romboljam, mit Te építsz!   Hogy mindenütt és mindenkor, Világosságod éltessen, Ne maradjak, mikor Te mész, És ne menjek, mikor maradsz!   És ebben a mai korban, Övezz fel igazságoddal, Ne küldjem el, kit befogadsz, Ne fogadjam, kit elküldesz!   … olvasásának folytatása

Isten, aki nem kíméli fiait

„Aki saját Fiát nem kímélte…” (Róma 8:32, Vida) „Az Úr akarta Őt összetörni…” (Ézsaiás 53:10, az angol King James fordítás szerint) „Mert illő volt, hogy Akiért van a mindenség, és Aki által lett a mindenség, Aki sok fiakat elvezet a dicsőségbe, az üdvösség szerzőjét szenvedések által vigye végcélba.” (Zsid. 2:10, Vida) Istenről az van megírva, … olvasásának folytatása

91. Zsoltár

Eredeti bejegyzés "Bátorítván egymást, mivel ama nap közelget":
“Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom.” Zsolt. 91:2. Úgy tudjuk, hogy ezt és az előző Zsoltárt Mózes, „Isten embere” írta, és mindegyik Zsoltár Izraelnek az Egyiptomból való kijövetelével lehet kapcsolatban. A „Mindenható árnyékában nyugodni” Urunk…

Változások Krisztus Gyülekezetében az egész világon

“Ami az Ószövetségben az ú.n. “maradék”, az  az Újszövetségben a “győztesek”. (R. Gavrilut, Watchman Nee) Lázadók, menekülők és a visszatérő maradék – David Bolton írása az intézményesített egyházat elhagyó hívők három csoportjáról. Segítség! A hitem miatt kilógok a gyülekezetből … – Személyes bizonyságtétel, amely jól szemlélteti a magyarországi viszonyokat.

Mihelyt a termés megengedi

Mihelyt a termés megengedi

Francis Frangipane Mihelyt a termés megengedi Bizonyos, hogy a Krisztus visszajövetelét megelőző időszak nehéz és veszélyes lesz. Viszont Isten naptárában több van, mint kiterjedő ítéletek és az Elragadtatás. Most és a második eljövetel közötti időszakban, Isten országának lesz egy jelentőségteljes, bár még mindig csak részleges, helyreállítása a földön (Dániel 2:44; Máté 24:14; Máté 13). Egy … olvasásának folytatása

Gyenge ma a gyülekezetek szellemi ereje?

Gyenge ma a gyülekezetek szellemi ereje?

Richard Jacobson Ebben az epizódban a test építéséről szeretnék beszélni. Amikor a templomba/gyülekezetbe járók megtudják, hogy én már nem járok intézményesített egyházba/gyülekezetbe, néha megkérdezik tőlem, hogy akkor hogy jutok szellemi táplálékhoz. Őszintén szólva, ezen a kérdésen mindig meglepődöm. Ha valaki azt mondaná nekem, hogy nem akarnak többé állandóan étteremben enni, nem kérdezném meg tőlük, hogy … olvasásának folytatása

Isten, és nem Google

Isten, és nem Google

Noelle lányom kipirosodott szemmel jött haza az iskolából. Tudjátok, rögtön mit csináltam? Beírtam a Google-be, hogy „vörös szem”, hogy elolvassam, mik a tünetei és mi a gyógykezelése. Szerintem ti is csináltatok már ilyet. Ha van interneted, az olyan, mintha egy orvos lenne ott melletted. Szinte minden problémára található valamilyen útbaigazítás, ami nagyszerű dolog… vagy mégsem? … olvasásának folytatása

A családi élet és jellemzői

T. Austin-Sparks A családi élet és annak jellemzői Az első, amit figyelembe kell vennünk, az Atya vágya és terve a családja számára. Egészen bizonyos, hogy minden a családban kezdődik el, és ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi Isten vágya és terve az Ő szellemi családjára nézve, csak egy válasz van rá, és ezt a … olvasásának folytatása

Bűnös, míg be nem bizonyítja ártatlanságát

Eredeti cikk: Guilty until proven innocent, írta: Marshall Segal A keresztyének között gyakran azért vannak szétválások, mert természet szerint mindig védekezőek. A gyülekezetben (különösen a személyes kapcsolatokban) túl sok szakadás gyökerezik abban a bizonytalanságban és védekezésben, amivel a valós vagy vélt vádakra reagálunk. Ezek a vádak két véglet közé bárhová eshetnek a nyílt, kemény feddéstől a burkoltan … olvasásának folytatása

G.H. Lang: Eszménykép és valóság – 1. rész

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Egy nagyszerű téma rövid kifejtése. Rögtön a legelején tisztáznunk kell, hogy jelen tanulmány szerzője kijelenti, és teljes mértékben elfogadja, hogy senki, akit a Krisztusba vetett hite által Isten az Ő törvényszékén egyszer már igazságosnak számított, Krisztus ingyen neki tulajdonított igazságossága alapján, nem térhet vissza korábbi, Isten előtt megigazulatlan…

Szűrökön át homályosan: 8. rész – A megoldás

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Forrás / Source: Impaired Vision Through Filters: Part 8 – The Solution „De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel.” (2Kor 3,16) Hét olyan „szűrőről” beszéltünk, amelyek mind gátolják, hogy tisztán és akadálytalanul lássuk az Úr Jézus Krisztust. A szűrő tehát nem más, mint csupa olyasmi, ami eltakarja…

Szűrőkön át homályosan: 7. rész – Engedelmesség

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Forrás / Source: Impaired Vision Through Filters: Part 7 – Obedience „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus;…

Szűrőkön át homályosan: 5. rész – Elitizmus

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Forrás / Source: Impaired Vision Through Filters: Part 5 – Elitism „Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab…

Az evangélium elvesztett részei

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Forrás / Source: The Lost Elements of the Gospel „Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.” (Gal 1,11-12) Pál azt mondja itt nekünk, hogy az evangélium (örömüzenet, jó hír),…

Szűrők által homályosan: 2. rész – Énközpontúság

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Forrás / Source: Milt Rodriguez: Impaired Vision Through Filters: Part 2 – Individualism Ez a szűrő az egyik legpusztítóbb Isten céljaira és szándékaira nézve. Az Újszövetség teljesen világos abban, hogy Isten azt akarja, hogy Fia legyen minden dolog feje és középpontja. „miután titkos akaratát velünk megismertette. Így felelt…

Szűrők által homályosan: 1. rész – a tanítás-szűrő

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Source / Forrás: Impaired Vision Through Filters: Part I – The Teaching Filter Tizennyolc éves voltam, amikor kiderült, hogy a szürkehályog egy ritka fajtája van mindkét szememen. Ha valaki nem tudná, a szürkehályog a szemlencse elhomályosodása, amely végül akár vaksághoz is vezethet. Két okból volt ez nagyon különös: az…

“Tövis adatott a testembe” – a terhek áldásai

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Kevés olyan ember van, akinek ne lenne valamilyen testébe vájódó „tövise”. Van, aki a beszédében akadályozott, más a látásában, megint másnak pedig a hallásával vannak gondjai. De lehet sántítás, vagy valamilyen lassú lefolyású, de gyógyíthatatlan betegség is; alkati félénkség vagy túlzott idegesség; valamilyen testi deformáció, esetleg nehéz természet.…

Zarándok gyülekezet – E.H. Broadbent  

Eredeti bejegyzés keskeny út – narrow way:
Részlet a könyvből – 3. fejezet: Paulinusok és Bogumilok (52-55 oldal) PDF formátumban letölthető itt: Zarándok gyülekezet „Krisztus tanítványai minden időben kifejezésre juttatták, hogy az egyház és állam uniója ellentétben áll a Szentírás tanításával. Az egyház az államhatalmat mindig arra használta fel, hogy elnyomjon minden más véleményt, és…

Felkészülés a Bárány menyegzőjére

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
G.H. Lang: Pictures and Parables, részlet [Ha tanítványok akarunk lenni,] az első dolgunk, hogy megtagadjuk az ént (az egót), mint vezérlőelvet az életünkben. A bukott ember számára természetes, hogy minden dolgot vagy eseményt úgy fogad, ahogyan az az énjére hat. Az embernek, mint teremtménynek azonban csakis az kellene…

Az Úrral járni

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Írta: Bridget Babione. Eredeti: On Walking A férjemmel rendszeresen együtt sétálunk. Reggelente, legtöbbször még a gyerekek ébredése előtt elmegyünk sétálni a mozgás kedvéért, de esténként is szívesen járunk egyet. Séta közben szeretjük fogni egymás kezét; és mivel így teszünk, úgy kell igazítani a lépéseinket, hogy a karunk is…

Kánaán földje: Krisztus teljessége

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Radu Gavriluț igeszolgálata. „Izráel népét az Örökkévaló 40 éven keresztül a mannával táplálta: egészen addig, amíg arra a földre nem érkeztek, ahol letelepedhettek. Amíg Kánaán földjének határához nem értek, ezt ette a nép.” (2Móz 16,35 – EFO) A negyven év a pusztában a gyermekkort jelenti, a hívő élet…

Gondolatok a vezetésről

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Írta: J. Penn-Lewis, eredeti: Hints on Guidance „Mert akiket Isten Szelleme vezet, azok Isten fiai. Hiszen nem a rabszolgaság szellemét kaptátok ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét, mely által kiáltjuk: „Abba, Édesatyánk!” (Róma 8,14-15, Konkordáns fordítás). „Mihelyt pedig fiakká lettetek, kibocsátotta Isten az Ő Fiának Szellemét a…

Elhagyván a tejnek italát

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Szabó Zoltán, 2012. december 1. Zsid 5,12-6,3: „Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédében,…

Barnabások kerestetnek

… Ha megsejtesz valamit abból, hogy mi van az Úr szívén, ha megsejted, hogy mennyire szívén viseli az Úr a gyülekezet építését, hogy miért is akarja Ő felépíteni az Ő házát, hogy mi lesz a végcélja? Ha nincs nyitva a szemünk, akkor nem tudunk végig menni az úton, de ha nyitva a szemünk, akkor azt … olvasásának folytatása

Élő gyülekezet

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Forrás: http://churchanarchist.com/know-christ-just-know Egy barátomnak az elmúlt kilenc hónap során olyan tapasztaltabb testvérektől volt alkalma tanulni, akik élő, házi gyülekezetek indulásánál segédkeznek. Ezek a gyülekezetek nem olyan Biblián kívüli hagyományokra épülnek, amelyek szerint szükséges, hogy legyen külön épület, lelkész (ill. pásztor), rendszeres heti alkalmak stb., hanem mindezek helyett egyszerűen az…

Úgy fussatok, hogy elnyerjétek!

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! (1Kor 9,24) Az embert, nem sokkal azután, hogy üdvösségre jutott (megmenekült), Isten egy meghatározott pálya elejére helyezi. A hívő egész életét a versenyfutáshoz hasonlíthatjuk; a versenynek azonban nem…

A korai ‘testvérek’ mozgalma – C.H. Mackintosh

Eredeti bejegyzés keskeny út – narrow way:
 Early Brethren Movement – C.H. Mackintosh PDF formátumban letölthető itt: A korai ‘testvérek’ mozgalma Közel fél évszázada annak, hogy egy nagyon figyelemreméltó mozgalom kezdődött Nagy Britanniában és Írországban. Akkoriban az Urat szerető emberek arra a látásra jutottak, hogy valami gyökeresen rossz a koruk különböző vallási szervezeteiben. Néhányan a…

A Király asztalánál

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Szabó Zoltán 2015. február 1-jén, Budapesten elhangzott igeszolgálata Kedves Testvérek, a Sámuel 2. könyvéből a 9. fejezetet olvassuk el. „Egyszer megkérdezte Dávid: Maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jónátánért? Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cíbá volt a neve.Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte…

Fordulj az Úr felé

Tudod, hogyan fordulhatsz az Úrhoz?   írta Joshua Lawson Eredeti címe: Do you know how to turn to the Lord? Egész hívő életem során a legértékesebb gyakorlat, amit megtanultam az, hogy hogyan forduljak az Úr felé. „Fordulj az Úrhoz.” Olyan közhelynek hangzik, ugye? Ha hívők között nőttél fel, akkor valószínűleg igen. De valahol, valamikor, ez a … olvasásának folytatása

Harmagedón árnyai

Részlet Lothar Gassmann Mégis van jövőnk című írásából: Izraelnek kevés barátja van a világban. Az ENSZ aligha hagyta volna jóvá 1948-ban a zsidó állam megalapítását, ha előzőleg a zsidók nem hoztak volna mérhetetlen nagy véráldozatot a Holocaustban. Akkoriban még éber volt a világ erkölcsi lelkiismerete Izraellel szemben, ha nem is oszthatatlanul. A következő évtizedekben azonban az ENSZ … olvasásának folytatása

Szívünk állapotának próbája

“És énekelni kezdtek az asszonyok, kik vigadozának és mondának: Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét” 1Sám. 18:7. Miután Dávid megölte Góliátot, Isten egy sajátos helyzetbe tette – mert Izrael asszonyai ezt követően így énekeltek: “Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét.” Ha megfigyeljük ezt a két … olvasásának folytatása