A táboron kívül

"Menjünk ki tehát Őhozzá a táboron kívülre, az Ő gyalázatát hordozva." (Zsidók 13:13) Ebből az igeversből elsőként azt tanuljuk meg, hogy Krisztus a központ, Aki köré népe összegyülekezik, nem egy felekezethez, egy gyülekezethez, egy épülethez, egy nagy prédikátorhoz, hanem egyedül Krisztushoz! "Gyűljetek hozzám híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem" (Zsolt. 50:5). A második lecke az, … A táboron kívül olvasásának folytatása