Bízhatsz abban az Emberben, aki meghalt érted

James McConkey, Az odaszentelt élet – részlet (The Surrendered Life)

Egy este elmentem egy közeli városba, hogy ott meghallgassak egy tanítást az odaszentelésről, de semmilyen konkrét üzenetet nem kaptam belőle. Viszont amikor az igehirdető letérdelt imádkozni, elejtett egy mondatot: “Ó Uram, Te tudod, hogy bízhatunk abban az Emberben, aki meghalt értünk.” Ez lett az üzenet számomra. Felálltam, és elindultam a vonathoz. Míg az utcán mentem, mélyen elgondolkoztam mindazon, amit számomra az odaszentelés jelenthet, és elkezdtem félni. És akkor ott, az utca és a forgalom zajában jött hozzám ez az üzenet: “Bízhatsz abban az Emberben, aki meghalt érted.” Felszálltam a vonatra. Amíg utaztam hazafelé, a változásokra, az áldozatokra, a csalódásokra gondoltam, amit az odaszentelés jelentene a számomra, és féltem. És akkor, a vonat zakatolása és az emberek hangzavarán túl újra elért az üzenet: “Bízhatsz abban, aki meghalt érted.” Hazaértem és felmentem a szobámba. Ott a térdeimen megláttam az addigi életemet. Már régóta keresztyén voltam, elöljáró a gyülekezetben, évek óta felügyeltem a vasárnapi iskolát, de még igazán sohasem engedtem át az életemet Istennek. Mégis, ha a dédelgetett terveimre gondoltam, amelyek meghiúsulhatnak, vagy az elképzeléseimre, amelyeket át kellene adnom, vagy a hivatásomra, amit lehet, hogy fel kellene adnom, féltem. Nem láttam azokat a jobb dolgokat, amiket Isten tartogat számomra, ezért a lelkem vonakodni kezdett. És akkor, hirtelen, utoljára, újra, meggyőző erővel egészen a szívembe hatolt a megvizsgáló üzenet: “Gyermekem, gyermekem, bízhatsz abban az Emberben, aki meghalt érted. Ha Őbenne nem bízhatsz, akkor ugyan kiben bízhatsz?” Ez pontot tett a végére. Mert egy szempillantásban megláttam, hogy Arra, aki annyira szeretett engem, hogy meghalt értem, teljes mértékben rá bízhatom minden dolgát annak az életnek, amit Ő megmentett.

Barátom, bízhatsz abban az Emberben, aki meghalt érted. Bízhatsz Benne, hogy azon az úton fog vezetni, ami a legjobb a számodra ezen a világon. Bízhatsz Benne, hogy nem fog meghiúsítani csak olyan tervet, amit a legjobb meghiúsítani, de véghez visz minden olyan tervet, ami Isten dicsőségére és a te legfőbb javadra van. Bízhatsz Benne, hogy nem kér engedelmességet csak arra, ami a legnagyobb áldást hozza mind a te életed, mind Isten királysága számára. Bízhatsz Benne, hogy nem fog megfosztani semmitől, ami a legfőbb javadat szolgálja, és teljesen rád árasztja kegyelmének és szeretetének gazdagságát.