Jonathan Edwards imája

Amikor Jonathan Edwards 19 éves volt, ezt írta a naplójába:

A mai napon megújítottam szövetségemet az Úrral, és önmagam átadását, amit akkor tettem, amikor befogadtak az úrvacsorai közösségbe.

Átadtam magamat, mindazt, ami vagyok, és amim van, Istennek

Istenhez fordultam, és átadtam magamat, mindazt, ami vagyok és amim van, Istennek, tehát semmilyen szempontból nem vagyok a magamé; nem formálok semmilyen jogot önmagamhoz; nem formálok jogot ehhez az értelemhez, ehhez az akarathoz, ezekhez az érzelmekhez, amelyek bennem vannak; ehhez a testhez vagy annak bármelyik tagjához sincs semmi jogom; nincs jogom ehhez a nyelvhez, ezekhez a kezekhez, sem lábakhoz; nincs jogom ezekhez az érzékszervekhez, ezekhez a szemekhez, fülekhez, szagláshoz vagy ízleléshez. Teljesen odaajándékoztam magam, és semmit sem tartottam vissza magamnak.

Teljesen Őneki adtam magam

Ma reggel Istenhez fordultam, és azt mondtam Neki, hogy teljesen Neki adom magam. Neki adtam minden erőmet, tehát a jövőben nem tartok fenn semmilyen jogot önmagamhoz, semmilyen vonatkozásban. Megígértem Neki, és most megígérem a Mindenható Istennek, hogy kegyelme által nem fogok jogot formálni.

Őt fogadtam el teljes osztályrészemnek

Ma reggel azt mondtam Neki, hogy Őt választom teljes osztályrészemnek és boldogságomnak, semmi mást nem tekintek boldogságom részének, sem nem cselekszem úgy, mintha az lenne; az Ő törvényét fogadom el engedelmességem állandó zsinórmértékéül; és minden erőmmel harcolni fogok a világ, a hústest és a sátán ellen, életem végéig. Hogy hiszek Jézus Krisztusban; és elfogadom Őt mint Uralkodómat és Megváltómat; és következetesen ragaszkodni fogok a hithez és az evangélium engedelmességéhez, bármennyire kockázatos és nehéz is legyen annak hitvallása és gyakorlása. Hogy elfogadom a Szent Szellemet mint tanítómat, megszentelőmet és egyedüli vigasztalómat; és szeretni fogom minden munkáját, mellyel megvilágosít, megtisztít, megszilárdít, megvigasztal és megsegít engem. Ezt tettem. És kérem Istent, Krisztusért, hogy úgy tekintsen erre, mint önmagam odaszentelésére, és fogadjon el engem úgy, mint aki teljesen az Övé, és minden tekintetben eszerint bánjon velem, akár sújtson, akár áldjon, vagy bármiben is teljen kedve, hogy velem tegyen, aki az Övé vagyok.

Semmiben sem cselekszem úgy, mint aki a maga ura

Mostantól semmiben sem cselekedhetek úgy, mint aki a maga ura. A magam uraként cselekszem, ha valaha is erőmből bármennyit is arra használok, ami nem Isten dicsőségére van, és nem teszem életem teljes kötelességévé, hogy Őneki dicsőséget szerezzek; ha a legkevésbé is zúgolódom a nyomorúságokban; ha siránkozok amiatt, hogy másoknak jól megy a sora; ha bármilyen formában szeretetlen vagyok; ha haragszom a sérelmek miatt; ha bosszút állok; ha valamit pusztán csak azért teszek, hogy magamnak örömet szerezzek; vagy ha valamit elkerülök azért, hogy nekem könnyebb legyen; ha valamit kihagyok azért, mert nagy önmegtagadást jelentene; ha magamban bízok; ha bármilyen dicséretet elfogadok bármi jóért, amit teszek, vagy inkább, amit Isten tesz általam; vagy ha bármennyire is büszke vagyok.

Jonathan Edwards

 

Jonathan Edwards (1703-1758) Istennek hatalmas eszköze volt abban a Nagy Ébredésben (Great Awakening), ami 1730 és 1745 között söpört végig az akkori amerikai gyarmatokon.

(forrás: http://www.path2prayer.com/article/884/victory-overcoming-temptation/consecration-jonathan-edwards)