Egykor és most

A.B. Simpson

Egykor áldását akartam, most csak az Urat, 

Egykor az érzés volt fontos, most az Ő Szava.

Egykor ajándéki, most Ő kell, semmi más.

Egykor gyógyulást kerestem, most csak Őt Magát.

Refr. Minden mindenekben, csak Krisztust éneklem, 

Minden egyedül Krisztusban és Krisztus a minden.

Egykor fájó erőlködés, most teljes bizalom,

Egykor csak félig üdvösség, most a nyugodalom.

Egykor én fogtam Őt, most Ő tart erősen,

Egykor állandó sodródás, most horgonyt vetetten.

Egykor szorgalmas tervezés, most bízó ima,

Egykor aggodalmaskodás, most minden Reá bízva.

Egykor akaratom, most amit Jézus mond,

Egykor szüntelen könyörgés, most hála ajkamon.

Egykor az én szolgálatom, mostantól az Övé,

Egykor én használtam fel Őt, most Érte élek én.

Egykor erőt kértem, most Ő kell, az Erős,

Egykor én voltam a fontos, most egyedül csak Ő.

Egykor reméltem Jézusban, most tudom: Ő enyém.

Egykor lámpásom pislákolt, most ragyogóan ég.

Egykor halált vártam, most eljövetelét.

És reménységem bizton van vetve csak Ő belé.

simpson

Albert Benjamin Simpson (1843-1919) korának egyik legfontosabb keresztyén munkása volt. Buzgó lélekmentő, aki tevékenyen segítette új hívők fejlődését és keresztyén munkások képzését. Presbiteriánus lelkészként kezdte szolgálatát, de később lemondott, mert felismerte, hogy milyen sok minden gátolja az Úr szolgálatát a felekezeti keretekben. Több mint 70 könyvet írt a Bibliáról és a hívő életről. Énekei és versei telve vannak ihletettséggel és igazsággal. Ő alapította a Keresztény Misszionárius Szövetséget.

forrás: Himself

magyarul: Egyedül Krisztus