Krisztus teste, a gyülekezet

Brian Anderson: A részvételen alapuló gyülekezeti összejövetelek felfedezése

Christian Chen: A Megachurch jelenségről

Christian Chen: Ki áll az ajtón kívül

Lance Lambert: Tanulságok a gyülekezet történelméből

Richard Jacobson:  Élő gyülekezet

T. Austin-Sparks: A családi élet és annak jellemzői

T. Austin-Sparks: Betánia – Az Úr gondolata gyülekezete számára