A régi kereszt

Szöveg és dallam: George Bennard (1873-1958), magyar fordítása valószínűleg az 1920-as évekből származik.

1923. június 7-én George Bennard, a Régi kereszt c. ének szerzője szívére az a probléma nehezedett, hogy a világ sztereotipikusan viszonyul a kereszthez és félreértelmezi azt. Komolyan elgondolkodott a kereszt jelentőségén, és Pál apostol szavain, amikor a Krisztus szenvedéseiben való részesüléséről beszélt (Fil 3,10). Gondolatai újra és újra visszatértek Krisztus kereszten való kínszenvedéséhez. Az általa látott kereszt nem arannyal bevont ikon volt. Meggyőződött arról, hogy a kereszt ereje több, mint egy vallási jelkép. Az evangélium középpontjában sokkal inkább egy durva, szálkás, vérrel szennyezett keresztfa áll.

“Láttam a kereszt Krisztusát” – mondta Bennard, “úgy, mintha a János 3,16 kilépett volna a nyomtatott papírlapból, alakot öltött volna, és kiábrázolta volna a megváltás jelentését.” Ez a téma olyan magasztos volt, hogy meg kellett énekelni. A Michigan állambeli Albionban egy szobában ülve Bennard dallamot komponált, de csupán ezek a szavak jöttek elé: “Átkarollak te régi kereszt.” Hónapokon át próbálkozott, hogy szavakat találjon a dallamhoz, de azok valahogyan nem voltak tökéletesek.

Mint utazó metodista evangélista, Bennard New Yorkba készült, hogy több alkalommal ott prédikáljon. Egyre sürgetőbben megint azt érezte, hogy a keresztre kell összpontosítania. Ez alkalommal jöttek az ének sorai. “Leültem és azonnal újra tudtam írni az ének strófáit, és nem fordult elő az, hogy egy szó is ne került volna a helyére. Behívtam a feleségemet, elővettem a gitáromat és elénekeltem neki az elkészült éneket. El volt ragadtatva.”

Hamarosan a huszadik század legnépszerűbb és legszélesebb körben elterjedt éneke lett. Gyakran mondjuk, hogy mi nem a keresztet imádjuk, hanem a kereszt Krisztusát. Nem szemlélhetjük Krisztus megváltásának nagy igazságát anélkül, hogy egyértelműen ne tudatosulna bennünk az, hogy a keresztnek mennyire központi szerepe van Isten megváltási tervében.

forrás: Christ in Song, Hymn Treasury Archive Publishers, 2007.

Messzi hegytetőn fent, áll egy régi kereszt,
Mely a szenvedés, szégyen jele.
E hely nékem kedves, hol a tiszta és szent
Minden bűnösért megöletett.

Szívem őrzi az emlékedet,
Drága vagy nekem minden felett;
Koronát ott fönt míg nem nyerek,
Átkarollak te régi kereszt.

Ez a durva kereszt, melyet más úgy megvet,
Egyre vonzza az én lelkemet.
Mert az égi Bárány, mennyhonát elhagyván,
Értem vitte a Kálvárián.

Eme vértől ázott, régi átokfáról
Tiszta áldozat fénye ragyog.
Ott halt Jézus értem, üdvöt tőle nyertem,
Vele életem megváltozott.

Ehhez a kereszthez mindig hű maradok,
Szégyenét örömmel hordozom.
Tudom, hogy ha majdan, hazaszólít Uram,
A jutalmat ott fönn megkapom.

forrás: http://www.hymntime.com/tch/non/hu/a/r/e/g/aregike.htm