John Lennox

John Lennox (1943 – ) az Oxford Egyetem emeritus matematikai professzora bizonyságot tesz keresztény hitéről

Kérdés: Ön miért keresztény? Miért döntött úgy, hogy követi Jézus Krisztust?

John Lennox: Az elsődleges oka az, hogy hiszem, hogy a kereszténység igaz. Ennek első bizonyítéka az volt, hogy láttam a szüleimet megélni a hitüket. Ezért én is próbára tettem már gyerekkoromtól kezdve, és azt láttam, hogy erős, lehet rá építeni. A többi ok később jött, és a nagyszerű dolog a kereszténységgel kapcsolatban az, hogy próbára lehet tenni, tesztelhető.

Jézus azt mondja, ha bízunk Benne és megtérünk abból a zűrzavarból, amivé a saját és mások életét tettük, és bízunk benne üdvösségünk tekintetében, akkor békességet kapunk Istennel. Sok olyan emberrel találkoztam már, akiknek egyáltalán nem volt békességük, pedig nagyon vágytak arra, hogy békességük legyen.

Bűnbocsánatot is kapunk Istentől. Milyen sok nyomorúság van, még itt, ebben a teremben is, ha önöknek nincs bűnbocsánatuk. És amikor újra és újra megváltozott életeket látok, és gyakran találkozok olyanokkal, akiket még nem ismerek, és nagyon rossz állapotban vannak, talán a diákok között van olyan, aki öngyilkos akar lenni, vagy narkófüggő, és ehhez hasonlók. És amikor hat hónap múlva újra találkozok velük, és látom őket mosolyogni, és többé már nem drogfüggők, megkérdezem tőlük: Mi történt veled? Valami ilyesmit válaszolnak: Keresztény lettem, vagy Találkoztam Jézussal, vagy Megtértem. Sokféleképpen lehet mondani. Amikor számtalanszor ilyen esetekkel találkozok, matematikailag ez olyan, mint az, hogy kettő meg kettő mindig négy. Vagyis szoros összefüggés van az átalakult életek és Jézus Krisztusban, a Megváltóban és Úrban való hit között. Ez a kemény teszt.

Az emberek gyakran mondják nekem, ‘Ön természettudós, és hisz az elméletek tesztelésében, de a kereszténységet nem lehet tesztelni.’ Azt mondom erre, ez merő ostobaság! Az egyik fő okom, hogy keresztény vagyok az, hogy én próbára tettem és működik! Ahogy a puding próbája mindig az evés.

Hadd fogalmazzak így: Isten nem elmélet, Ő egy személy. Amikor ezekről a dolgokról gondolkozunk, ott van a veszélye, ami az intellektuális oldal, ami nagyon fontos, hogy egy elmélettel van dolgunk: hiszek ebben az elméletben vagy sem? De ennek fölé kell emelkednünk. Fontos az elmélet, de amikor egy személlyel van dolgunk, annak nagyon sok más dimenziója van, mint egy elméletnek. Ha önöknek van férjük, feleségük, akkor ezt biztosan tudják. Az emberek sokkal összetettebbek, mint az elméletek. Az izgalmas dolog az, hogy mivel Isten képére vagyunk teremtve, Krisztus által képesek vagyunk arra, hogy Istennel valóságos kapcsolatunk legyen. És a végén ez volt számomra a legdöntőbb teszt.