Új és régi kutak

Apostol Imre  1 Mózes 21: 22-34; 1 Mózes 26: 12-33 Mit jelent újból kiásni a kutakat, a régi kutakat, az előző generáció kútját? Minden igazi, istenfélő generációnak első helyen volt az Ige, az Ige tisztelete, az élő Ige. Újból kiásni azt jelenti, minden generációban helyre kell állítani Isten Igéjének a tekintélyét. Nézzünk széjjel a különböző … Új és régi kutak olvasásának folytatása

Teljes öröm van Tenálad

Részlet Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad igehirdetéséből: „Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.” Zsolt. 16:11. „ Avagy ha valamely asszonynak tíz drakhmája van, és egy drakhmát elveszt, nem gyújt-é gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-é gondosan, mígnem megtalálja? És ha megtalálta, … Teljes öröm van Tenálad olvasásának folytatása

Elveszett állapotból örömbe

Testvérek, két dolgot szeretnék még ezekkel az Igékkel (Lukács 15.) kapcsolatban ide tenni. Az egyik az elveszett állapot. Tehát, elveszett juh, elveszett drahma, elveszett kisebbik fiú, elveszett nagyobbik fiú, mert az is elveszett, csak másképpen. És ha megfigyeljük az Igében, mindegyik ott volt az atyai házban, illetve, a drahma az asszonynak a házában. A juh … Elveszett állapotból örömbe olvasásának folytatása