Filed under T. Austin-Sparks

Gyökeret ver alul

Gyökeret ver alul

T. Austin-Spraks “Júda házának maradéka pedig, amely megmenekül, ismét gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül.” Ézs 37,31. Az Úr valami olyat akar megszerezni, ami nem tud elsodródni, amit nem lehet elmozdítani, amit nem lehet megrendíteni, és biztos, hogy olyat, amit nem lehet gyökerestől kitépni. Ilyen az Ő maradéka. Ezt az ő dicsőségéért kell megszereznie, … olvasásának folytatása

Krisztus szeretete kényszerít

Krisztus szeretete kényszerít

T. Austin-Sparks részlet a The Representation of the Invisible God 5. fejezetéből: „Mert Krisztus szeretete irányít és kényszerít bennünket” (2Kor. 5,14. angolból) „Isten szeretete kitöltetett a szíveinkbe a Szent Szellem által” (Róma 5,5). Ez volt Pál szolgálatának mozgató ereje. Az Úrért végzett minden tevékenységnek, munkának és mindennek, amit szolgálatnak nevezünk, ez kell, hogy a mozgató ereje … olvasásának folytatása

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek …

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek …

T. Austin-Sparks “Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18,20). Teljesen tisztában kell lennünk azzal, hogy mi az, ami Istent különösen is foglalkoztatja a világtörténelemnek ebben az időszakában, és ezért mi az, amire minket, az Úr gyermekeit elhívott. Amit Isten ebben a kegyelmi korszakban végez az, hogy egy szellemi és … olvasásának folytatása

Hogyan növekszik a gyülekezet?

Hogyan növekszik a gyülekezet?

T. Austin-Sparks Részlet a  The Risen Lord and the Things Which Cannot be Shaken – Chapter 11 -ből “Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten Igéjét” 2 Kor. 2:16-17. Az Úr nem egyházak vagy gyülekezetek létrehozására hívott el … olvasásának folytatása

Feljebb

Feljebb

T. Austin-Sparks Amikor az Úr meghalt és Isten feltámasztotta Őt a halálból, nagyon egyszerű lett volna neki egy csapásra végezni a sátán egész királyságával. Az Ő hatalma elég ehhez. Akkor mégis miért hagyta meg ezeket a szellemi hatalmasságokat és fejedelemségeket kétezer éven át? Miért vannak még itt? Miért szenvedünk tőlük annyit? Miért engedi meg nekik … olvasásának folytatása

Az első szeretet – 4., utolsó rész (T. Austin-Sparks)

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Pár szóval beszéljünk a következőről is: „Állhatatosak voltak az apostolok tanításában”. Ne gondoljátok azt, hogy ez itt az újszövetségi írásokra vonatkozik, hiszen még egyetlen apostoli levél sem született még meg, amikor ez történt. Ebben az időben még semmi sem állt rendelkezésre az Újszövetség teljesebb tanításából, tehát ez az…

Ki fogja elhengeríteni a követ?

Ki fogja elhengeríteni a követ?

T. Austin-Sparks Ki fogja elhengeríteni a követ (pdf) Márk 16: 3-4. „És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról? … mert felette nagy volt.” Ez egyike azoknak az emberi problémáknak, amelyekre mennyei megoldás van. Nézzük meg, mit jelképezett ez a kő az érintettek számára. A remények és várakozások meghiúsulása Először … olvasásának folytatása

Betánia – Az Úr gondolata a gyülekezete számára – 1. rész (T. Austin-Sparks)

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
(A teljes tanulmány letölthető pdf-ben: Austin-Sparks_Betánia) Az Apostolok Cselekedeteinek felső szobája Betániának felel meg, a „fügék házának”, Betánia pedig a felső szobának. Ezt a gondolatot fogjuk most az Úr segítségével alaposabban kifejteni. Az Úrnak azt a vágyát látjuk itt, hogy az Övé legyen a végén az, ami az elején…

A szellemi család helyreállítása

A szellemi család helyreállítása

T. Austin-Sparks forrás: “Akinek a háza mi vagyunk” – T. Austin-Sparks  Hitünk célja “Krisztus azonban mint Fiú áll a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mindvégig erősen megtartjuk.” (Zsid 3,6) „Akinek a háza mi vagyunk…” – ez az igerész lehetne a mostani elmélkedésünk címe; a lényege pedig, hogy a gyülekezetet … olvasásának folytatása

Jób helyreállítása – T. Austin-Sparks

Jób helyreállítása – T. Austin-Sparks

Eredeti bejegyzés Hitünk célja:
Eredeti: The Vindication of Job  Olvassuk: Jób 42 „De ő jól tudja az én utamat. Ha megpróbálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany” (Jób 23,10). „Nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám, Jób” (Jób 42,7). Amikor az Úr végre megfordította Jób fogságát, és megkezdte szolgájának helyreállítását,…

Felelősségünk az Úr Igéjének meghallásakor

Felelősségünk az Úr Igéjének meghallásakor

T. Austin-Sparks Felelősségünk az Úr Igéjének meghallásakor (pdf) (forrás: The Responsibility of Hearing the Word) „Fegyver lesz a sorsotok, valamennyien a vágóhídra kerültök. Mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok, azt választottátok, ami nem tetszik nekem” (Ézs 65,12). „Azért tehát még jobban kell nekünk a hallottakra figyelnünk, … olvasásának folytatása

A Gyülekezet – Isten gondolata szerint

A Gyülekezet – Isten gondolata szerint

T. Austin-Sparks Isten gondolata nem a keresztyénség; nem is olyan gyülekezetek, amelyek a keresztyénség szervezett központjai; nem is a keresztyén tanítás és vállalkozás propagálása. Isten gondolata az, hogy legyen egy olyan népe itt a földön, akikben és akik között Krisztus a minden, és Ő van mindenekben. Ez a Gyülekezet. Felül kell vizsgálnunk a gyülekezetről alkotott … olvasásának folytatása

A kovásztalan kenyerek ünnepe – új kezdet

A kovásztalan kenyerek ünnepe – új kezdet

T. Austin-Sparks Eredeti bejegyzés: A kovásztalan kenyerek ünnepe (…) Ez egy feltételezés, hogy az Úréi vagyunk, és minden rendben van; és a Sátán nagyon szereti a feltételezéseket, ha az emberek ilyeneket gyártanak, mert a feltételezés az a talaj, melyen megtévesztő ténykedése leggyümölcsözőbb lehet. Mire gondolok? Hogy bármelyikünk, úgy jövünk az Isten dolgaihoz, hogy a természetes akaratunk … olvasásának folytatása

Az első lecke Krisztus iskolájában

Az első lecke Krisztus iskolájában

T. Austin-Sparks: Jézus Krisztus Iskolája Az első lecke Krisztus iskolájában, részlet Az első lecke, amit a Szent Szellem tanít nekünk: Krisztus különbözik tőlünk. Az Úr Jézus teljesen más mint én: még akkor is, amikor azt gondolom, hogy tökéletesen igazam van, sohasem bízhatok az igazságomról való meggyőződésemben, amíg alá nem vetettem a saját igazságomat neki! Dávid indítéka … olvasásának folytatása

Mit akar Isten mondani ma?

Mit akar Isten mondani ma?

T. Austin-Sparks The Candlestick all of Gold „Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem.” (Jel. 3:22) A Jelenések könyvében ez a kifejezés hétszer ismétlődik meg (hetes szám =szellemi tökéletesség, teljesség), “mit mond a Szellem a gyülekezeteknek.” Mit mond ma Isten? Korunk egyik szembeötlő jellemzője az, hogy oly kevés hangnak van megkülönböztethető üzenete. Fájdalmas hiány van … olvasásának folytatása

Mi a jelenlegi kegyelmi korszak természete?

T. Austin-Sparks, A kegyelmi korszak természete, amelyben élünk, részlet (…) Az igazság az, hogy az Újszövetség tele van ilyen dolgokkal. Éppen az az ember, aki az Újszövetségben bárki másnál több mennyei látással és szellemi ismerettel rendelkezik, az bárki másnál többet tud a dolgoknak erről az oldaláról is. Pál sok mindent elmond arról, hogy mi mindenen kellett keresztülmennie. … olvasásának folytatása

Jézus bizonyságtétele

Jézus bizonyságtétele

eredeti cikk:  T. Austin-Sparks János azt mondja, hogy „a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért”. A Római Birodalom fölött, a birodalom tisztségviselői és a Jánost Patmoszra küldő üldözők fölött azonban isteni szuverenitás uralkodik, amely ezt mondja: „Pontosan ezért hoztalak ide! Ők küldtek, de én hoztalak! Nem az ő döntésük hozott ide, … olvasásának folytatása

Ő arra akar edzeni téged, hogy Ővele uralkodj

T. Austin-Sparks Ebben a jelenlegi időben Jézus Krisztus uralma és hatalma ezen a földön nem politikai természetű – nem nyilvánvaló az emberek között – „Az én királyságom nem e világból való”, az Ő uralma szellemi uralom. Ő titokban kormányoz, és óriási a kihatása. Ahhoz, hogy a mennyei dolgokba, a mennyei szférába belépjünk, szellemi és erkölcsi … olvasásának folytatása

Krisztus uralma: kulcs a teljességhez

Krisztus uralma: kulcs a teljességhez

T. Austin-Sparks: Krisztus uralma a kulcs a teljességhez Ha megnézzük Izrael történelmét, amíg 40 évig a pusztában vándoroltak, az egyetlen dolog, amiért folyt a harc és amit el kellet érni, Isten uralkodása volt. A szívükben, az elméjükben és az akaratukban az Istennek való teljes alárendelés és meghajlás volt az, ami miatt folyt a harc, és … olvasásának folytatása

Ahol a menny öröme van – Krisztus uralma életünkben

T. Austin-Sparks „Krisztus dicsőségének evangéliuma” „Krisztust prédikáljuk, mint Urat”. Krisztus dicsőségét igazán csak akkor ismerjük fel, amikor Ő Úr, de akkor felismerjük, amikor Ő Úr. Isten szíve akkor elégszik meg, amikor az Ő Fia megkapja az Őt megillető helyet. Ha a menny örül egy bűnös ember megtérésén, az a bűnös biztos, hogy megkapja a menny … olvasásának folytatása

Éjfélkor kiáltás hangzott

T. Austin-Sparks Hiszem, hogy amikor az Úr eléri az Ő Gyülekezetében azt, hogy az Ő kiáltását egy akarattal felkiáltsa, akkor elérkezett az Úr ideje. Az Úr nem csak úgy vár egy adott pillanatra. Valami kötődik ahhoz az időhöz, és Ő azt akarja elérni, hogy az Ő eszközeinek szívében az Ő saját szívét tudja kifejezni, hogy … olvasásának folytatása

A kenet Szelleme

“Tudtok a Názáretből való Jézusról, hogy hogyan kente fel őt Isten Szent Szellemmel és hatalommal, őt, aki jót cselekedve széjjeljárt, és meggyógyította mindazokat, akiket a vádló a maga hatalma alá kényszerített, az Isten volt ugyanis vele.” (Apcsel. 10:38, Csia) Ha te és én valóban felkenettünk a Szent Szellemtől, akkor a jelenlétünk ebben a világban valami … olvasásának folytatása

Ki lesz hajlandó megfizetni az árát?

Részlet T. Austin-Sparks Szellemben és Igazságban című tanításából: Az, amit ma „keresztyénségnek” és „gyülekezetnek” nevezünk, éppannyira megmerevedett, begyökeresedett és bevett hagyomány, intézmény és rendszer lett, mint amilyen a judaizmus is volt; és az alapjaiban történő megváltoztatásának az ára sem lesz kisebb, mint egykor a judaizmus esetében. Felszínes változtatásokat lehet eszközölni, ilyenekkel találkozunk is – azért a változásért … olvasásának folytatása

Hadd beszélem el, miket cselekedett

T. Austin-Sparks “Jöjjetek el és halljátok meg, hadd beszélem el minden istenfélőnek: miket cselekedett az én lelkemmel” (Zsolt. 66:16). Ennek két oldala van. Az egyik az, aki beszél, és személyesen képviseli azt, amit az Úr tett. A másik ennek a hirdetése, vagyis az üzenet, amit átad. Az egyik maga a tanú, a másik a hirdetett … olvasásának folytatása

Isten a magányosokat családokba helyezi

Isten a magányosokat családokba helyezi

Zsolt. 68:7 “Isten a magányosokat családokba helyezi.” (angolból NLT) Az, hogy megeleveníttettünk és Krisztussal együtt feltámasztattunk és ültettünk a mennyekben, ez a másokhoz való kapcsolódásunkkal van összefüggésben, és ebben az összetartozásban találjuk meg teljességünket. Sohasem fogsz szellemileg növekedni elszigetelt, különálló egyénként, hanem csak a másokkal való kapcsolatodban. „Isten a magányosokat családokba helyezi” (Zsolt. 68: 7), … olvasásának folytatása

Istenbe vetett hit – a bátorság titka

Józsué 14,6-14. Az első nemzedékből csak két ember lépett ki a lélek fennhatósága alól: Józsué és Káleb. Ők győzelmet arattak azon a területen, és le is győzték azt. Először azon a területen győztek, majd az Úr kivezette őket onnan, de olyan csodálatosan fedi fel a Józsué könyvének 14. fejezete azt, hogy míg ott voltak, a … olvasásának folytatása

A szellemi növekedés fémjele

“A valóságos szellemi fejlődés és érettség fémjele ez: mi sokkal kisebbek lettünk, az Úr Jézus pedig sokkal nagyobb lett bennünk.” (T. Austin-Sparks) forrás: https://pbs.twimg.com/media/BJ0LyRDCcAEwtkC.jpg

Ragadd meg a feltámadás erejét

Ragadd meg a feltámadás erejét

Isten minden gyermekének kiváltsága, hogy megismerje az Ő feltámadásának erejét a testben. Bármikor megismerhetjük, amikor halandó testünkben valamit érzékelünk a halálból, legyen szó betegségről, gyengeségről vagy fáradtságról. Megtapasztalhatjuk az Ő isteni életének friss megnyilvánulását, és ami igaz a testünkre, igaz a szellemünkre is. Olyan levertnek érezhetjük magunkat ma! Szenvedhetünk nagyon valós szellemi levertségtől és elbátortalanodástól, … olvasásának folytatása

Családi vonások

Családi vonások

A családnak az Elsőszülöttről kell példát vennie. Kell lennie egy családi vonásnak, és családon belül ez a vonás az elsőszülött után jön létre. Vagyis, ami Krisztusra igaz, annak igaznak kell lennie mindenkire. Az Úr Jézus tulajdonságainak és vonásainak meg kell jelenniük minden utána következő gyermekben, a család minden tagjában. Mivel ez az Atya vágya és … olvasásának folytatása

A nagy felszabadítás

A nagy felszabadítás

A törvény mindig halált hoz, de Krisztusról a legfőbb dolog a feltámadás. Élet a halálból. Ez volt az, amit Pál meglátott, amikor tetszett Istennek, hogy Fiát kijelentse őbenne. És azt mondta, „ki akarok kerülni ebből az egész törvényi rendszerből. A Názáreti Jézus, akit mi megfeszítettünk, él. Kijelentette Magát a szívemben, mint élő személy.” Az egyetlen … olvasásának folytatása

Félretette az útból

“Ahhoz, hogy megismerjük az Úrnak bennünk munkálkodó életét, szabadnak kell lennünk a külsőséges rendszerek halott öltözékétől. Akkor miért tartunk fenn egy rendszert? Az Úr mindezt félretette az útból az Ő keresztjében; mindenestől félretétetett.” (T. Austin-Sparks) forrás: @T_Austin_Sparks

Mi tesz egy helyet Isten házává?

Mi tesz egy helyet Isten házává?

“Készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam.” (2Móz. 25:8) „De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik.” (Apcsel. 7:48) A keresztyénségből a dolgoknak egy óriási építménye lett, ami kezdetben nem így volt. Az a keresztyénség, amit ma ismerünk, egy nagyon bonyolult dolog. Emberek tették rá a kezüket Isten dolgaira, és az emberek a saját … olvasásának folytatása

A szenvedés célja

Miért ér csapás az Úr munkájában és az Úrral kapcsolatban? Miért ér csalódás, miért a szenvedés, miért a nyomorúság? Amikor végül mindent megtudunk, amikor a történetet végül teljesen elmondják – és micsoda hatalmas történet lesz az – amit felfedezünk az lesz, hogy éppen a csalódás, a szenvedés, a nyomorúság, a csapás, a szomorúság, a megpróbáltatás … olvasásának folytatása

Szükség néktek újonnan születnetek

“Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben , akik ezt mondják, Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. (Máté 24:4-5) Három terület van, ahol a hitető munkálkodik: az istentelen világ, a vallásos világ és a szellemi világ. Megtévesztéseit úgy alakítja, hogy azok illeszkedjenek az adott területhez. (…) Igen, … olvasásának folytatása

Rendíthetetlen dolgok

“Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is. Az a “még egyszer” pedig jelenti az állhatatlan dolgoknak mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg.” (Zsid. 12:26-27.) Igaz ugyan, hogy az újszövetségi gyülekezeteket jellemezték bizonyos dolgok, az Új Szövetség mégsem ad teljes mintát arra vonatkozóan, ami szerint a gyülekezeteket alapítani kell! Az … olvasásának folytatása

Kicsiny kezdet

“Ne vessétek meg a kicsiny kezdetet, mert az Úr örül, ha látja, hogy elkezdődik a munka.” (angolból, Zak. 4:10, NLT) Abból a nagy létszámból, akik száműzetésbe mentek, csupán negyvenkétezer “furcsa szerzet” volt kész arra, hogy megfizesse az árat, és otthagyja a babiloni élet kényelmét és biztonságát, hogy visszatérjen arra  a földre, ahol Istennek a bizonyságát … olvasásának folytatása

Fiúság

„Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad.” (Zsid. 12:6) Mi a célja a fiúságnak? Az, hogy elvigyen a szellemi felelősség helyére. Isten a felelősséget sohasem „hivatalos emberekre” bízza, hanem a fiakra. Ezért nevelnie kell minket, mint gyermekeket, hogy kifejlessze bennünk a fiúságot, hogy elvigyen oda, ahol felelősséget vállalhatunk Istenért. Azt … olvasásának folytatása

Felülről való elhívásunk

“Én vagyok az igazi szőlőtő.” (János 15:1) Az igazi szőlőtő az, amely betölti létezésének egyetlen célját. Jézus ezt az illusztrációt Önmagára és Gyülekezetére vonatkoztatja, és teljesen világos, mi az Úr Jézus természete. Ő minden emberhez el akar érni, az egész világot be akarja fogadni. Ő MINDEN nemzetet szívébe fogad. Őt MINDEN ember érdekel, nem csak … olvasásának folytatása

Szellemi hallás, szellemi látás

„Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem.” (Jel. 3:22) Korunk egyik szembeötlő jellemzője az, hogy oly kevés hangnak van megkülönböztethető üzenete. Fájdalmas hiány van tekintéllyel bíró tiszta szóból a mostani időkre vonatkozóan… Miért van ez így? Talán nem azért, mert oly sokan, akiknek ez a szolgálat adatott, egy rendszernek váltak a részévé? Egy olyan … olvasásának folytatása

Az egyén kapcsolata az egészhez

„Sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egyenként egymásnak tagjai” (Róma 12:5) Egy Testnek vagyunk a része. Szenvedéseink sokszor egyáltalán nem saját magunkért vannak. Isten gyermekei szenvedéseinek sokszor semmi köze a saját hibáikhoz vagy bukásaikhoz. Összekapcsolódva szenvednek, a Testért szenvednek, belépnek a harcba; ennek a nagy bizonyságnak a konfliktusába. Néha szinte rejtélyes, hogy amikor az … olvasásának folytatása

A bennünk munkálkodó erő

„Annak légyen dicsőség, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint.” (Ef. 3:20) Az olyan erő, ami képes túlélni mindazt, amin néha át kell mennünk saját lelkünkben, valóban nagyon nagy erő; és higgyetek nekem, az az erő, amely a Gyülekezetben munkálkodik, túl fogja élni Krisztus Teste … olvasásának folytatása

Szellem által vezérelt élet

“Hogy megérthessétek… mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága… és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.” (Ef. 3:18,19) A Szellem által vezérelt élet jellemzője az, hogy az ilyen élet folyamatosan, egyre inkább és egyre jobban Krisztussal foglalkozik, és Krisztus válik egyre nagyobbá, az idő múlásával. … olvasásának folytatása

Felszabadítás a törvényi rendszer alól

“Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.” (Gal. 5:1) A törvényi rendszer mindig újból megfeszíti Krisztust, mert a törvény kiiktatja a keresztyénség legcsodálatosabb szavát. Az igaz keresztyénséghez vezető ajtón ez a szó áll: „KEGYELEM.” A törvényi rendszer eltörli a „kegyelmet”, és helyére ezt a szót teszi: „TÖRVÉNY.” A hívő ember … olvasásának folytatása

A megkülönböztetés tüze

„Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak” (Luk. 12:49) A tűz mindig megítéli a dolgok igazi természetét. Ahogyan elkezd tovább terjedni és felülkerekedni, egyetlen különbséget tesz a dolgok között: melyek azok, amelyeket meg tud emészteni, és melyek azok, amelyek fölött nincs hatalma. Ebbe a két kategóriába osztja őket; megítéli, ketté osztja, eldönti. Nézzük meg a … olvasásának folytatása

Maradjatok énbennem

„Aki énbennem marad, én pedig Őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad.” (János 15: 5-6) Végy egy csokor virágot, például rózsát, vagy bármilyen más virágot. Ugyanaz a fajta mindegyik, és ugyanaz az élet van bennük. Egy összefogott csokor, de nem … olvasásának folytatása

Szenvedésének gyümölcse

“Hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát… lelke szenvedése folytán látni fog és megelégszik.” (Ézs. 53:11) Nos, mi többet tudunk erről, mint amit Ézsaiás próféta tudott. Vele voltunk a Gecsemánéban, lelke gyötrelmének idején, és Vele vagyunk a gyötrelem másik oldalán. Milyen sok azóta Krisztusnak a magja! Drága barátaim, ha valaha is megkísért benneteket az a gondolat, hogy … olvasásának folytatása

Az Úr pohara

Jézus azt mondja, „EZ A POHÁR AZ ÚJ SZÖVETSÉG AZ ÉN VÉREMBEN.” Azt mondja, „Akik belépnek ebbe a Velem való szövetségbe, leteszem értük az életemet. Az ő érdekeikért fogok élni. És az Életemet fogom értük adni.” Ez a vér egy új szövetség. Egy szövetségben, azonban, két fél van. Elvileg, ami az egyikre vonatkozik, az a … olvasásának folytatása

Az univerzum Szíve

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16) Nagy hangsúlya van ennek a rövid kis szónak „mert” – „Mert úgy szerette Isten a világot.” Azt mondjuk, hogy János 3:16 az evangélium szíve: de annál sokkal több, ez az … olvasásának folytatása