A keresztyén előzékenységről

“Végezetre mindnyájan legyenek egy értelemben, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasok, kegyesek” 1Péter 3:8.

Csoda lenne, ha az ég alatt bármelyik közösségben megtalálnánk azoknak a rendelkezéseknek a megtestesülését, melyek ebben és a következő versekben vannak. Mégis a keresztyén ideál ennél semmivel sem kevesebb, és jó lenne ha anélkül, hogy másokra várnánk, egyenként alkalmaznánk ezeket az előírásokat, mint mindennapi életünk kötelező érvényű szabálya. Ez lenne a legértékesebb hozzájárulás a világ meggyőzéséhez, és Urunk Királyságának eljöveteléhez.  Az apostol szóhasználata, hogy “végezetre” vajon nem azt tanítja-e, hogy minden keresztyén tanításnak a célja, hogy elvezessen és bevezessen a szeretetnek az életébe, melynek vastagon szedett vázlata ezekben a szavakban van megfogalmazva?

Az általános érvényű alapelv az, hogy “mindnyájan legyenek egy értelemben (egy törekvésűek), rokonérzelműek (egymással együtt szenvedők).” Az, hogy egy értelemben vagyunk, nem a hasonlóság egyhangúságát kívánja, hanem egységet a sokféleségben. Sohasem leszünk egy értelemben olyan vonatkozásban, hogy mindenkinek ugyanaz lesz a véleménye; viszont mindannyian egy értelemben lehetünk, amikor a véleménykülönbségek mögött a Krisztus iránti közös odaadás mindannyiunk mozgatórugója.

Figyeljük meg a konkrét alkalmazásokat. Szeressünk úgy, mint testvérek. A “szeret” nem a “kedvel” szinonimája. Az Úr nem kérdezi meg tőlünk, hogy kiket szeretnénk, hogy a testvéreink legyenek – ez már eldöntött dolog; de az a parancsolatunk van, hogy szeressük őket, függetlenül a mi természetes részrehajlásunktól és ízlésünktől. A szeretet nem feltétlenül fakad az érzelmekben, hanem inkább az akaratban; és nem érzelmekben vagy érzésekben fejeződik ki, hanem cselekedetekben; nem nyájas szavakban, hanem önzetlen tettekben.

Legyetek irgalmasok. Milyen irgalmas a mi áldott Urunk! Az evangéliumi elbeszélésekben milyen gyakran kifejezésre jut az Ő irgalma a gyöngék és vétkesek, az éhes sokaság és a nyomorultak iránt, akik az Ő segítségét keresték!

Legyetek kegyesek (alázatosságra törekvők). Légy kész arra, hogy a legkényelmetlenebb helyet foglald el, vagy engedd, hogy mások üljenek, amíg te állsz. Legyen Mennyei Atyád kegyessége mindig nyilvánvaló a mindennapi életedben, hogy a világ megtudja, hogy a keresztyénség nem egyszerűen csak a nagy alkalmak hőstetteit viszi véghez, hanem a mindennapi élet apró szívességeit is.

forrás: F.B.Meyer