Újat és ót hoz elő

Részlet G.H. Lang: Egy fontos igeszakasz című írásából: “Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki újat és ót hoz elő az ő éléstárából.” (Máté 13:51,52.) Az Úr ezt a mennyei kincset két részre osztja, újra és óra: … Újat és ót hoz elő olvasásának folytatása

Páratlan Könyv

"Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet." 1Móz. 1:1. Az emberek gyakran nevetnek azokon a teremtéstörténeti mítoszokon, amelyek a kínaiak, babiloniak és más ókori népek között terjedtek el. Egyetlen tudós sem törődik azzal, hogy ezeket a mitológiai beszámolókat megcáfolja. Vajon miért? Mert ezeknek a hagyományoknak nincs belső értékük; nem érdemesek semmi különösebb figyelemre. Az … Páratlan Könyv olvasásának folytatása

Számot vet az ő szolgáival

"A te szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga... Miért nem adtad az én pénzemet a pénzváltók asztalára?" (Lukács 19:22-23) "Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon?" (Máté 18:32) A délelőtti alkalmon Salwey parancsnok név szerint utalt rám, nagyon szeretetteljesen. Ilyen ritkán fordul elő nyilvános … Számot vet az ő szolgáival olvasásának folytatása

Ő maga gyalog akarván jönni

George Rogers egyik igehirdetése erről az egy mondatról szólt: „Pál maga gyalog akarván jönni” (Apcsel. 20:13). A következő tanulságokat vonta le belőle: Pálnak megvolt a saját véleménye. Az igehirdető nem lehet gyenge jellemű, akit az emberek szeszélyei és véleménye ide-oda hajt. Pál mindig úton volt. A szolga nem lehet rest. Pál fontosnak tartotta a jó … Ő maga gyalog akarván jönni olvasásának folytatása

Akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelte

Egy sima arcú, sima beszédű kérdező azt kérdezte, hogy az eleve ismerésben nincs-e benne az eleve elrendelés is. Ha jobban kifejtette volna, akkor valószínűleg azt hangoztatta volna, hogy egy ember nem tudja előre, hogy egy esemény bizonyosan bekövetkezik-e, csak akkor, ha hatalmában van az, hogy azt az eseményt ő előidézze, és szándékában is áll előidézni … Akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelte olvasásának folytatása