Jákób megtérése

Paris Reidhead Elhangzott: New York, 1962. jan. 21. Részlet Az 1Mózes 28. fejezetében olvashatjuk, hogy annak a helynek, amelynek korábban Lúz volt a neve, Jákób a Bétel neve adta. Ez egy kisváros volt, körülbelül 20 kilométerre Jeruzsálemtől északra, a Sikembe vezető úton. Isten ott nyilatkoztatta ki magát Jákóbnak a kegyelem Isteneként. Jákób először az igazságszolgáltatás … Jákób megtérése olvasásának folytatása

Az régi és az új kereszt

A. W. Tozer kincseiből A régi és az új kereszt Ez a cikk a The Alliance Witness-ben jelent meg először 1946-ban. Gyakorlatilag a világ minden angol nyelvű országában kiadták, és traktátusként is terjesztették évtizedeken át. Az új kereszt Az új (modern) kereszt bejelentés nélkül és észrevétlenül jelent meg a népszerű keresztény körökben. Hasonlít a régi … Az régi és az új kereszt olvasásának folytatása

Hurrikánok és az új terrorizmus

Christian Chen Ehangzott: 2012. november (A teljes cikk itt olvasható magyarul:  A szeleket teszi követeivé) Bizonyára jól emlékeztek, mi történt kb. 3 héttel ezelőtt. Sokaknak az Egyesült Államok keleti partvidékén, beleértve minket is, akik ezen a területen élünk, részünk volt benne. Az USA 200 éves történetében soha azelőtt nem történt ilyen természeti katasztrófa, és éppen … Hurrikánok és az új terrorizmus olvasásának folytatása

Csak a történelem ismétli önmagát

Christian Chen: Először is tudnunk kell, milyen világgal állunk szemben. Lukács 3:1: „Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére, Filep, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániás, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úr szava Jánoshoz.” … Csak a történelem ismétli önmagát olvasásának folytatása