Keresztyén hit és más vallások

Prof. JOHN LENNOX Ha megkérdezik, mi a vallás, és én gyakran megkérdezem az emberektől, hogy mi a vallás, akkor nézzük meg a vallás alapvető elemeit. Valami olyasmi, mint az Adelaide Egyetem, itt Ausztráliában. A vallás magában foglal egy utat, egy ösvényt, és általában van egy bejárata. Tehát képzeljük el, hogy itt van egy kapu, egy … Keresztyén hit és más vallások olvasásának folytatása

Ajándék és jutalom

Az ajándék és a jutalom Írta: Robert Govett Fordította: Kéry Zsuzsanna Az Újszövetség egyaránt beszél az AJÁNDÉKRÓL és a JUTALOMRÓL. Mi az ajándék? Olyan dolog, amelyet ellenszolgáltatás nélkül adnak. Mi Isten ajándéka? „Mert a vétek zsoldja halál, de Urunkban, a Felkent Jézusban az Isten kegyelmi AJÁNDÉKA az ÖRÖK ÉLET.” (Csia L. ford.) Róma 6,23; Efezus 2,8; Jn … Ajándék és jutalom olvasásának folytatása

Vigasztaló szó sebzett szellemnek

C. H. Spurgeon „A férfiú szelleme elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört (sebzett) szellemet ki viseli el?” Péld. 18:14. Előbb vagy utóbb mindenkinek el kell viselni valamilyen erőtlenséget. Lehet, hogy valaki testi alkatából kifolyólag kezdettől fogva hajlamos bizonyos betegségekre és fájdalmakra, vagy lehet, hogy az élete során baleset éri, vagy egészségének romlása okoz neki … Vigasztaló szó sebzett szellemnek olvasásának folytatása

Felszabadítás a törvényi rendszer alól

"Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával." (Gal. 5:1) A törvényi rendszer mindig újból megfeszíti Krisztust, mert a törvény kiiktatja a keresztyénség legcsodálatosabb szavát. Az igaz keresztyénséghez vezető ajtón ez a szó áll: „KEGYELEM.” A törvényi rendszer eltörli a „kegyelmet”, és helyére ezt a szót teszi: „TÖRVÉNY.” A hívő ember … Felszabadítás a törvényi rendszer alól olvasásának folytatása