Jézus bizonyságtétele

eredeti cikk: https://hitunkcelja.wordpress.com/2016/03/25/jezus-bizonysagtetele-t-austin-sparks/

T. Austin-Sparks

János azt mondja, hogy „a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért”. A Római Birodalom fölött, a birodalom tisztségviselői és a Jánost Patmoszra küldő üldözők fölött azonban isteni szuverenitás uralkodik, amely ezt mondja: „Pontosan ezért hoztalak ide! Ők küldtek, de én hoztalak! Nem az ő döntésük hozott ide, hanem az Enyém; mondanivalóm van a Gyülekezet számára, és nyugodt körülményeket biztosítottam, hogy rajtad keresztül közölhessem velük”. „A Patmosz nevű szigeten voltam – mert a Római Birodalom odaküldött? Mert az üldözők elfogtak, és ideküldtek?” Egyik sem! „A Patmosz nevű szigeten voltam (…) Jézus bizonyságtételéért”. Mármost ez történhetett azért, mert János kiállt Jézus bizonyságtételéért: de nagyon mély benyomást kelt, ha megfigyeljük, hogy ez a kifejezés végighalad az egész könyvön, és végül kiderül, hogy ez az, pontosan ez az, amelynek mentén az Úr legelőször megítéli a gyülekezeteket külön, és a Gyülekezetet egyben – Jézus bizonyságtétele mentén; ezt rögvest meg fogjuk látni. És ezután, miután Jézus bizonyságtétele mentén az Úr megítélte a Gyülekezetet, a nemzeteket veszi sorra, majd végül az ördögöt és az ördög uralmát. Ez mind Jézus bizonyságtételéhez kapcsolódik.

Mi is ez? Jézus bizonyságtételét szimbolikusan rögtön a könyv elején megláthatjuk, és ebben a kijelentésben (most nem nyúlunk a szimbólumhoz) Maga az Úr jelenti ki: „én vagyok (…) az élő; pedig halott voltam, és íme élő vagyok örökkön örökké; ámen; és nálam vannak az alvilágnak és a halálnak kulcsai. Írd meg (…)” (Jel 1,17-19, Kecskeméthy ford.). Mi Jézus bizonyságtétele? Jézus élő, jelenvaló, jelenleg élő Személye a Szent Szellem ereje által. Itt kezdődik minden, az élő Jézusnál, nem a történeti Jézus évszázadokkal korábban élt személyénél – nem, hanem az itt és most, a jelenben élő Jézusnál, akiről a Szent Szellem ereje bizonyítja, mutatja meg és teszi nyilvánvalóvá, hogy ÉL. Túlságosan sokat látnék bele? Nos, akkor miért van, hogy amikor a Kis-Ázsia hét gyülekezetéhez szól, mindegyiknél megismétli, hogy „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek!”? A Szent Szellem tartja kézben ezt a dolgot. A Szent Szellem nem hitvallást vagy valamilyen tanítást kér számon, hanem az élő Krisztus jelenlétét: ott, ott és amott! Jézus bizonyságtétele, legyen akár Efézus, Szmirna vagy Pergamon, vagy bármely más hely, Jézus bizonyságtétele ez: hogy az a hely, ahol az adott gyülekezet van – a város, a falu, a térség – tudja meg, hogy Jézus él, a Szent Szellem ereje által! Ez az, ahol az egész kezdődik. A gyülekezetnek pontosan a jelenléte, a létezése, azon az adott helyen való élete által azt az egy dolgot kell az embereknek megtudniuk, hogy nem tudták Jézust kiiktatni, nem tudták kivetni ebből a világból, mert Ő itt van, él!

Mindez nagyon egyszerű, de tudjátok, pontosan ez az, amiért a Gyülekezet itt van; az a legfontosabb, legalapvetőbb célja, hogy tudassa a világgal, hogy Jézus él, és ne tanítással hirdesse, hanem azzal, hogy a feltámadása erejében élnek! Vannak olyan idők, amikor egyes országokban a gyülekezet nem hirdetheti szavakkal Krisztus igazságát, de ez nem jelenti az erejének a végét. Ha szavakat illetően némák is, akkor is tudatni lehet, hogy Jézus él. Igen, Jézus bizonyságtételével: „Én vagyok az élő (…) én vagyok az élő (…)” „az élő Isten gyülekezete, az igazság oszlopa és erős alapja” (1Tim 3,15); sőt – Krisztus élő győzelme a Szent Szellem erejében, „mert halott voltam, de íme élek… soha nem halok meg többé. Nálam vannak a halál kulcsai… a halál fölötti uralom, hatalom, erő az enyém. Tökéletes győzelmet arattam a halál fölött, és mind afölött, amit a halál okozott: a bűn fölött.” Győzelem! Győzelem a halál fölött a Szent Szellem erejével. Ez Jézus bizonyságtétele: Az Ő élő győzelme van jelen ott, ahol keresztyének vannak.

Remélem, drága Barátaim, nem gondoljátok azt, hogy hát mindez nagyon szép és csodálatos, de meg is valósul? Figyeljetek csak! Annyira megvalósul, de annyira megvalósul, hogy ti Krisztus élő tagjai vagytok, és ha hívőkkel, újjászületett hívőkkel vagytok olyan közösségben, amelyet a Szent Szellem alapított és hozott össze ezen az igazán szellemi alapon, akkor minden kétség nélkül olyan szituációkba, olyan helyzetekbe fogtok kerülni, amelyeken egyedül Jézus Krisztus feltámadásának ereje fog átvinni benneteket! Maga a tény, hogy túléltétek, lesz a bizonyosság, hogy megismertétek feltámadásának erejét az egyéni életetekben időről időre, és az Úr népének helyi közösségeiben ugyanúgy, ahogyan az egyetemes gyülekezetben (mint azokban a napokban, amelyekre utaltam). A túlélés tesz bizonyságot róla, hogy a halálnak itt nincs helye. A halál ezt nem nyelheti el – a halál nyeletett el győzelemben! Milyen csodálatos, csodálatos bizonyosság ez! Micsoda alap a bizalomra! Micsoda bátorítás! Ó, igen, elérkezünk néha olyan időkhöz, amikor úgy tűnik, eljött a vég, nem fogjuk túlélni, átvészelni. Hát nem hisszük, hogy Jézustól nem vették el az életét, hanem Ő maga tette le? „Hatalmam van”, mondta, „az Atyámtól kaptam”. Pál életét nem a hóhér pallosa vette el Róma mellett: „Mert az én vérem immár kiontatik mint italáldozat, és az én elköltözésem ideje elérkezett” (2Tim 4,6, Kecskeméthy ford.). Az apostol az az ember, aki tudja, hogy ez az Úr által szabott idő, hogy bemenjen a dicsőségbe, és feláldozza magát, hogy fel fogják áldozni. Pál sosem mondja, hogy „ki fognak végezni, meg fognak ölni”, hanem azt mondja: „feláldoztatom”.

Amíg az Úr ideje el nem jön, ha ti is és én is Annak az alapján élünk, Aki ezt mondja: „Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké”, és az Ő a feltámadása erejében ezen az alapon élünk, akkor az életünk vége is Isten által és nem emberek által irányított lesz – akkor, amikor az Úr mondja, hogy „elég”, nem amikor a körülmények mondják ezt.  És a gyülekezettel kapcsolatban is Isten az Úr ebben is. És így, bármit is tegyen a világ, az emberek, és bármit is tegyen az ördög a gyülekezettel, a helyivel vagy az egyetemessel, ha az valóban ezen az alapon áll, akkor egyszerűen nem lehet elpusztítani. Gamáliel szavait mindig fel lehet itt hozni, ugye? „Hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket…” és mindezt egy nem-keresztyén mondja! Értitek, ugye? Ez az a Gyülekezet, amely megtestesíti Jézus bizonyságtételét, azt az életet, amely legyőzte a halált, amely az élő győzelem megtestesülése a Szent Szellem ereje által.

forrás: Hitünk célja

 

 

 

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.