Tagged with feltámadás

Hogyan növekszik a gyülekezet?

Hogyan növekszik a gyülekezet?

T. Austin-Sparks Részlet a  The Risen Lord and the Things Which Cannot be Shaken – Chapter 11 -ből “Ezeknek halál illatja halálra; amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre kicsoda alkalmatos? Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten Igéjét” 2 Kor. 2:16-17. Az Úr nem egyházak vagy gyülekezetek létrehozására hívott el … olvasásának folytatása

Jézus bizonyságtétele

Jézus bizonyságtétele

eredeti cikk:  T. Austin-Sparks János azt mondja, hogy „a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért”. A Római Birodalom fölött, a birodalom tisztségviselői és a Jánost Patmoszra küldő üldözők fölött azonban isteni szuverenitás uralkodik, amely ezt mondja: „Pontosan ezért hoztalak ide! Ők küldtek, de én hoztalak! Nem az ő döntésük hozott ide, … olvasásának folytatása

Gondolatok a halálról

Gondolatok a halálról (Dr. Kiss Ferenc, orvosprofesszor, 1889-1966) A tapasztalati keresztyének, az első mártíroktól kezdve egészen napjainkig megoldották a halál kérdését. A halállal való szembenézésüknek és állásfoglalásuknak egyetlen titka az, hogy új életerőt nyertek az új magból, és ezt többre becsülték, mint a régi mag életét. Az első keresztyének nem új tanokért, hanem az új … olvasásának folytatása

Az elragadtatás

Watchman Nee Az elragadtatás (pdf) (Eredeti cikk: The Partial Rapture Proof) Ahhoz, hogy megértsük a Máté 24. és 25. fejezeteit, alapvetően szükséges, hogy világos ismeretünk legyen az elragadtatás témáját illetően. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés ebben az utolsó órában. Sajnos, sokan vannak, akik ezt nagyon félreértelmezik. Az „elragadtatás” ugyanaz, mint a János 14:1-3-ban a „kapni, fogadni” szó. … olvasásának folytatása

Szüntelen vigyázzatok!

Szüntelen vigyázzatok!

D. M. Panton: A nagy megmenekülés (The great escape), részlet “Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” Lukács 21:36. „Mindezek, amik bekövetkeznek” (Lk 21:36): mik ezek? Csodálatos és végzetes jelek: félelmetes és nagy jelek az égből (11. vers), jelek a napban, holdban … olvasásának folytatása

A jutalom reménysége

Szemelvény N. T. Wright Surprised by Hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church című könyvéből: “Az Újszövetségben van jó néhány igeszakasz, ahol maga Jézus is beszél Istennek a jövőbeni áldásáról, mint jutalomról. Sok  hívő nyugtalanítónak találja ezt. Azt tanították nekünk, hogy nem cselekedetekből, hanem hit által igazulunk meg, és valahogyan az egész … olvasásának folytatása

Ragadd meg a feltámadás erejét

Ragadd meg a feltámadás erejét

Isten minden gyermekének kiváltsága, hogy megismerje az Ő feltámadásának erejét a testben. Bármikor megismerhetjük, amikor halandó testünkben valamit érzékelünk a halálból, legyen szó betegségről, gyengeségről vagy fáradtságról. Megtapasztalhatjuk az Ő isteni életének friss megnyilvánulását, és ami igaz a testünkre, igaz a szellemünkre is. Olyan levertnek érezhetjük magunkat ma! Szenvedhetünk nagyon valós szellemi levertségtől és elbátortalanodástól, … olvasásának folytatása

A feltámadás ereje

„Hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon.” (Zsidók 2:14) Maga az Úr Jézus is be lett merítve a Jordán folyóba. Az, hogy a bemerítés vizébe merült alá, a halált jelképezi. Az pedig, hogy feljött a vízből, a feltámadást jelenti. Legyőzi a halált a feltámadás ereje által. Tudjuk, hogy a Sátán legnagyobb … olvasásának folytatása