Felépülvén együtt szeretetben

Részlet John Saunders: Hűtőszekrényekről és belső égésű motorokról című írásából:

Mi hiányzik?

Az embertársi kapcsolatok. A tartós, elkötelezett, nem felszínes, rendszeres, mindennapos embertársi kapcsolatok.

Figyeljük meg azt a környezetet, ami az első században létezett. Mindenki ismert mindenkit az adott településen, és minden egyes személy az emberi kapcsolatok környezetében élte életét. Nem volt elszigetelődés, még kevésbé elkülönülés. Ott voltak egymás számára. Az első századi testvéreink annyira közel voltak egymáshoz, ami a mi tapasztaltunkból ki lett szakítva – környezetünk által. Ahelyett, hogy összetartanánk és egymás számára elérhetővé tennénk magunkat, környezetünk hajlamos arra, hogy elszigeteljen bennünket, és függetlenséget adjon az embertársi kapcsolatoktól. És ez halált jelent a gyülekezet számára. Századunk gyülekezetének környezetében nincs lehetősége Krisztus Testének, hogy együtt felépüljön szeretetben.

Ebben a kérdésben üzenetem valójában azoknak a hívőknek szól, akik az Úrért kiléptek a vallási rendszerből. Az úgy nevezett keresztyén vallási rendszer sohasem lesz megfelelő környezet az igazi gyülekezeti élet számára. A legtöbb, a vallási rendszeren kívül álló keresztyén csoportnak, akiket én láttam, gyülekezési mentalitása van. Úgy tekintenek a gyülekezetre, mint összejövetelre. Tulajdonképp azt a szót, hogy összejövetel, gyakran felcserélik Krisztus Testének gondolatával. Így sok ilyen összejövetel középpontjában az igeszolgálat áll. Természetesen, fontos a szolgálat és az összejövetel, de a hívők közötti építő munka csupán felszínes lesz, ha mindaz, amit egymásról tudunk, az összejövetel. Szinte bárki felveheti legjobb hívő arcát két, három, négy vagy még öt összejöveteli alkalomra is egy héten. A Gyülekezet nem szűnik meg gyülekezet lenni, amikor az összejövetelnek vége van. A közösség, a gyülekezeti élet és felépíttetés naponkénti ügy – vagy legalább is annak kellene lennie.

Van valami, ami mindannyiunk tapasztalatának része kell, hogy legyen. Fel kell ismerni modern környezetünk azon részeit, amelyek ellenségei Krisztus Testének szeretetben való felépíttetésének. Valamint harcolni azért, hogy legyőzzük ezeket az akadályozó tényezőket. Ez a felismerés és ez a harc elengedhetetlen, ha azt várjuk, hogy a Gyülekezet felelevenedjen és növekedjen közöttünk.

forrás: John Saunders: Szív a célegyeneshez (A Heart for the Stretch) című könyvének Hűtőszekrényekről és belső égésű motorokról (Of refrigerators and the internal combustion engine) című fejezetéből, 2008, Evangéliumi Kiadó, Budapest