Imádkozz a lehetetlenért

A.B. Simpson

Istennek könnyebb egy nehéz dolgot megtenni, mint egy könnyűt. Az Ő természetéből adódóan Ő a természetfölötti, a mindenható és a végtelen birodalmában él.

Amikor valamilyen könnyű, jelentéktelen dolgot kérünk Tőle, akkor mindig ott a veszélye, hogy a hitünkbe emberi ész-érveket keverjünk, és ugyanúgy tekintsünk a másodlagos okokra, mint Istenre. Amikor viszont kijövünk a tiszta fényre és a lehetetlenség magaslataira, ott már nincs helye másnak, csak Istennek, és ott már nem korlátozzák Őt a mi emberi okoskodásaink és hitetlenségünk.

Az Ő dicsősége az, hogy úgy bánjon a legnehezebb és leghatalmasabb dolgokkal, mint pusztán csekélységekkel. Amikor egyik ószövetségi prófétáján keresztül az egyik legnagyobb csodáját ígéri, hozzá teszi: ” De ez még csekélység az Úr előtt” (2Kir. 3,18). Amikor Jézus arra készül, hogy meggyógyítsa és megmentse a szegény bénát, szavai furcsán, meglepően hangzanak: “Mi könnyebb?” (Márk 2,9) kérdezi. Az ember azt mondta volna, “Mi nehezebb?” De számára a legnagyobb dolog nagyon könnyű volt.

Istennek minden cselekedete bárkinek lehetetlen dolog lett volna, de nem Őneki. A teremtéskor a semmiből alkotott egy világmindenséget. A megváltás olyan nehézséget győzött le, ami teljes lehetetlenség lett volna az emberi bölcsesség és erő számára, hogy igazságos, ugyanakkor az istentelenek Megigazítója legyen. A bűnös üdvösségéről maga Krisztus mondja: “Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges” (Máté 19,26).

Az ígéret Ábrahámnak, a hívők atyjának, egy lehetetlen dologról szólt. Izrael számára a szabadítás nem jött el addig, amíg el nem jutottak a kétségbeesés legmélyebb pontjára, és amikor minden emberi remény meghalt. Isten órája akkor jön el, amikor a helyzet lehetetlen, és éppen az ember szükségállapota a kedvező alkalom Isten számára.

Izraelnek mint nemzetnek a támogatása fél évszázadon át a Gondviselés csodája volt. Josafát legnagyobb győzelme abban az órában jött el, amikor össze volt zavarodva és tanácstalan volt, és csak annyit tudott mondani: “Nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk” (2 Krónika 20,12).

Dániel csodálatos szabadulása akkor jött el, miután Dárius király napnyugtáig azon fáradozott, hogy találjon valami kiutat számára, de ezt lehetetlennek nyilvánította (Dániel 6,15). Jeremiás a legnagyobb ígéretet akkor kapta, amikor be volt zárva a börtön legbelső udvarába, a káldeusok pedig a város kapujában dörömböltek, és minden földi remény megszűnt. Akkor volt az, hogy Isten azt mondta neki, lépjen ki az emberek elé, és vigye véghez egész élete és hite legnagyobb cselekedetét, vagyis vegye meg a szántóföldet Anatótban, az ország helyreállításának ígéreteként (Jeremiás 32,7-15).

Amikor Pál halálra szánva, fizikailag teljesen tehetetlen volt, akkor tudott győzelemre jutni és megírni azt a gyönyörű üzenetet, ami a második Korintusi levél első fejezetében van: “Mert nem akarjuk, testvéreim, hogy ne tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat; aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít” (2Kor. 1,8-10)

Mivel ilyen példák állnak előttünk, minden bizonnyal nekünk sem kell félnünk a lehetetlenért imádkozni – és magunkévá tenni Mesterünk dicsőséges ígéretét, “Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk 9,23).

Szeretteim, van olyan barátotok, ismerősötök, akit nem lehet semmilyen emberi segítséggel elérni? Imádkozzatok a lehetetlenért. Van olyan kísértésed, ami felett több éve nem tudtál győzedelmeskedni, és ami megalázott és letiport téged a porba? Imádkozz a lehetetlenért. Van valamilyen testi gyengeséged, ami veszélyezteti az életedet, és megbénítja hasznosságodat? Imádkozz a lehetetlenért. Vannak próbáid és nehézségeid az utadon, melyek túl nehezek ahhoz, hogy emberi erővel el lehessen mozdítani őket az útból? Imádkozz a lehetetlenért. Isten számára semmi sem túl nehéz.

Van olyan munka, amit vágyol Istenért végezni? Az eszközeid korlátozottak? Az erőd kevés? Túl hatalmasnak tűnik még a legmagasztosabb hit és a legerősebb kéz számára is? Isten szereti a nehéz munkákat, és az erőtlen dolgokat választja arra, hogy megszégyenítse a hatalmasokat. Imádkozz a lehetetlenért, és majd örömteli szívvel fogod énekelni:

Jézus számára semmi sem túl nehéz, Senki sem munkálkodik úgy, mint Ő.

____________________________

Egy hitből fakadó ima

Egyszer egy kisgyermek részt vett egy imaközösségen, és utána azt mondta tanítójának, aki az imaalkalmat vezette, “Bárcsak a nővérem elkezdené olvasni a Bibliát, mert ha olvasná, biztosan megtérne. Gondolja, uram, hogy a következő imaórán meg lehetne kérni az embereket, hogy imádkozzanak a lánytestvéremért, hogy elkezdje olvasni a Bibliát?”

A következő imaközösségen a tanító elmondta, hogy egy kisfiú nagyon szeretné, hogy imádságban vigyék a lánytestvérét az Úr elé, hogy az olvasni kezdje a Bibliát. A fiú erre felállt és kiment a teremből. Másnap a tanító beszélt vele: “Úgy gondolom, tiszteletlenség volt a részedről, hogy imaóra közben felálltál és elmentél.” “Ó, uram” válaszolta a fiúcska, “nem állt szándékomban udvariatlannak lenni; csak az jutott eszembe, hazamegyek megnézni, hogy a nővérem életében először olvassa a Bibliát.”

C. H. Spurgeon

 

A.B. Simpsonnak az Arany Mécstartónál kiadott könyvei:

https://www.lampadaruldeaur.ro/author_taxonomy/simpson-a-b/?fbclid=IwAR0C53cLlNzBQgEDxMjViHd79YmQmfHqO1R0fLJGT68XCsahldzi-qiRrVg

 

 

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.