Elragadtatásra készen

D.M. Panton

„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!” (Luk. 21:36).

Isten nem jelentette ki eljövetelének idejét, azért, hogy mindig éberek legyünk: sem az elragadtatáshoz szükséges szentség mértékét, azért, hogy mindig törekedjünk a tökéletességre. Mi szükségeltetik?

Felövezett derék: „Legyenek a ti derekaitok felövezve” (Luk. 12:35). A szabadon lógó keleti öltözéket, ha nem kötik meg, korlátozza a munkavégzést, és megakadályozza a menekülést. „És ilyen módon egyétek azt meg: derekaitokat felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt; mert az Úr pászkája az. Mert általmegyek Egyiptom földén és ….ítéletet tartok” (2Móz.12:11). A zarándok népnek, az utolsó ítélet estéjén szolgálatra készen kell lennie, és menekvésében ne legyen akadályozva: ha a világ nem válik ellenségünkké, akkor koporsónkká lesz (Zsid. 3:17). „Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vigadnak, mintha nem vigadnának; a kik vesznek, mintha semmijük sem volna. És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja” (1Kor. 7:29-31). Azoknak, akik közvetlenül az utolsó menekvés előtt állnak, felövezett derékkal és felsaruzott lábbal kell, hogy álljanak. 1Péter1:13.

Égő lámpás: „És szövétnekeitek meggyújtva.” A lámpásokat csak éjjel kell égve tartani: és egész éjjel, különben elalszunk. „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint a mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett” (Róma 13:11-12). „Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme” (Péld. 20:27): minden tanítvány egy meggyújtott lámpás: és Krisztus elvárja, hogy az erkölcsi sötétségen a láng egész végig égjen. Jánosról azt mondta: „Ő az égő és fénylő szövétnek volt” (János 5:35): „estétől fogva reggelig az Úr előtt” a lámpásnak szünet nélkül égnie kell (2Móz. 27:20). Égő, de nem fénylő – buzgóság ismeret nélkül: fénylő, de nem égő – világosság szeretet nélkül: Isten mind a kettőt kéri: hévvel égni Istennek, és a világosság ragyogjon az embereknek. Máté 5:16.

Célra irányított tekintet: „Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urukat várják” (Luk. 12:36). Krisztus mondta: „Jobb néktek, hogy én elmenjek.” Sohasem mondta azt, „Jobb néktek, hogy távol maradjak”: második eljövetele igazságának tudatos elfogadását parancsolja. A látnok olyan ember, aki olyan látomásokat lát, amelyek nincsenek összefüggésben a valósággal: a figyelő tanítvány látja Isten céljai menetét az örökkévalóságtól fogva az örökkévalóságig, ahogyan azok ténnyé kristályosodnak, amint az időben lecsapódnak; minden prófétai szó elkerülhetetlen tény. „Vigyázzatok, mert nem tudjátok az órát”, „Imádkozzatok, hogy méltókká tétessetek”: állandó vigyázás, állandó imádkozás; az ilyen szív és elme Istentől származik. „Boldogok azok a szolgák.” Nem, hogy boldog az összes szolga; hanem „boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor haza megy, vigyázva talál.” Zsid. 9:28; Titusz 2:13; 2Tim. 4:8; Jel. 3:10. A hústesti tanítvány eljátssza az üdvösséget. Máté 24:48-51; Luk. 21:34; Jel. 3:3. Minél sötétebb az éjszaka, annál sürgetőbb a virrasztás. Az első őrváltásban még benne van a tegnap ébersége; a negyedik őrváltásban benne van a holnap ébersége: de „ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!” (Luk. 12:38). Krisztus később jön vissza, mint azt a korai gyülekezet gondolta – nem az első őrváltáskor; de korábban jön meg, mint azt a késői gyülekezet álmodja – nem a negyedik őrváltáskor: nem olyan korán jön, mint azt a türelmetlenség óhajtja, sem nem olyan későn, mint azt a gondatlanság feltételezi. Mivel a ház ura nem tudja a tolvaj érkezésének idejét, ez arra kényszeríti őt, hogy egész éjjel virrasszon: figyelve, Rutherford szavaival, mint olyan emberek, akiknek nincs holnapjuk. A virrasztás gyümölcse ezer világ veszteségével sem ér fel. „Megjő” – vizsgálat, helyeslés, előléptetés; „Leülteti azokat” – nyugalom, dicsőség, megkoronázás; „SZOLGÁL NÉKIK” – a királyok Királya felövezi magát még egyszer, vigyázó gyermeke oldalán. Ez a vers meghalad minden emberi magyarázatot. Krisztus az igazságot szólja? Igen. Mindig az igazságot szólja? Igen. Akkor ez egy abszolút tény? Igen. Akkor egész életedet építsd erre a tényre, mert bármi másra építeni Őiránta való hűtlenség, az örökkévalóság szempontjából pedig ostobaság. „Minden ember éppen annyit ér, amennyi azoknak a dolgoknak az értéke, amivel foglalkozik.” A felövezett derék – szüntelen szolgálat: az égő lámpás – folyamatos szentség: a célra irányított tekintet – szüntelen virrasztás: végül,

Az elkészített élet: szüntelen készenlét. „Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek Fia” (Luk. 12:40). A halál hirtelen bekövetkezhet, de majdnem mindig vannak figyelmeztető tünetei: itt nem lesznek figyelmeztető előjelek. 1Tesz. 5:2. Hirtelen bekövetkező, mint a lavina, gyors, mint a villámlás, visszafordíthatatlan, mint a halál – egyetlen villanás, és a vigyázók elmennek, és az utolsó ítélet itt lesz. Máté 24:40-42. 1Kor. 15:52. Egy tény mindenek fölött való. Krisztus bármelyik pillanatban visszatérhetett volna az elmúlt 1800 évben: Bármelyik pillanatban visszajöhet most. Sok beteljesületlen prófécia marad, mielőtt visszajön a szentjeivel: de egyetlen egy sem, mielőtt eljön a szentjeiért. Ezért „váljatok” – a görögben – „ti is késszé”. Egy ismert bűn, amit nem hagytunk el, egy ismert parancsolat, amelynek nem engedelmeskedtünk, egy ismert igazság, melyben nem hittünk, életünknek egy része, melyet tudatosan nem adtunk át – akkor veszélyben állunk. Hitetlen szív, a világra az utolsó árnyak borulnak, így a te életedre is: mégsem vagy még készen. De „van idő” – ahogy Napóleon mondta, egy nagy vereség híre hallatán – „győzelmet vívni mielőtt lemegy a nap.” Eljövendő ítélő Bíród a jelenben Megváltód: „HIGGY AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSBAN, ÉS ÜDVÖZÜLSZ.”

Forrás: Readiness for Rapture

THE VANGUARD REPRINTS

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.