Hogyan működik az Úr szíve az Ő Testében?

Kérdés: A szív a testben van. Mi annak a jelentősége, hogy a szív a Krisztus Testében van? Hogyan működik az Úr szíve az Ő Testében?

Válasz: Kit S. Mays, 2013-05-12, Nagyvárad

Mindannyian ismeritek azt a szemléltetőeszközt, amiről szó lesz. Mindig veletek van, el sem tudnátok kerülni, de nem lehet megérteni tükör nélkül: a testünk rendelkezésünkre áll, hogy bemutassa, milyen az Úr Teste. Az Ő képére és hasonlatosságára teremtettünk, az Úr Jézus emberi formát öltött, volt teste. A Róma 12,4 azt mondja: „Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.” Az a valóság, hogy te és én a Krisztus Testének tagjai vagyunk. Ez nemcsak egy kép, azt hiszem, ezt tudjuk. A testnek minden tagja szükséges, minden egyes tag! A bal lábfejemen lévő kisujj is szükséges.

„Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek” (1Kor 12,12-23).

Tudjuk, hogy Krisztus Teste egy, élő kapcsolatban van a Fejjel, mely telve van dicsőséggel. Most, amikor rám néztek, akkor a fejemet nézitek. Nem hiszem, hogy bárki a jelenlevők közül a bal térdkalácsomat nézné. Nem is éreznétek illendőnek a bal térdkalácsomra figyelni, kivéve, ha fájna, beteg volna. Hiszen az csak a láb. Értitek, ugye?

Remélem, tudjátok, féltő gonddal vagyok az Úr Jézus Krisztus dicsősége felől, de tisztelem is az Ő Igéjét, ami azt mondja, hogy a szem nem mondhatja a kéznek, hogy nincs szükségem rád. Hol van a szemünk? A fejen. És a fej nem mondhatja a lábnak, nincs szükségem rád. Látjuk, hogy ha a szem itt egyes számban van, és az egész testről is így van szó. Számomra jelentése van ennek, hogy a szem a fejen van, és mégsem mondhatja a kéznek, hogy nincs rád szükségem. A Fej, a mi Urunk Jézus, nem mondhatja a lábának, a kislábujjának, hogy nincs rád szükségem. Ha mégis azt gondoljátok, hogy mondhatja, akkor vágjátok le egy lábujjatokat, és meglátjátok. Ezt senki sem tenné meg. Én biztosan nem. Hát az Úr Jézus sem tesz ilyet! Ő szereti az Ő Testét.

Van itt egy másik dolog. Az volt a kérdés, hogy hol van a szív. Megkérdezem: a te szíved hol van? A mellkasodban. És a mellkas, az nem a fej. Vagyis a szív, a Testben van, nem a Fejben! Milyen drága dolog ez, testvérek! Én orvos vagyok, minden nap a testről gondolkozom, azt ápolom, gondozom. Van egy testvér, aki építész, és őt pedig mindig Isten háza felől szoktam kérdezni, mert építészként jobban megérti, jobban belelát ebbe. Értitek, miért mondom ezt? De ahhoz nem kell orvosnak lenni, hogy tudd, a szíved a mellkasodban van.

A Test tehát élő kapcsolatban van a Fejjel. A fejem így utasíthatja az ujjamat és a lábujjamat, hogy mozogjanak. A láb válaszol a fej indítására, és odaviszi, ahova az irányítja. Az Ő Testének is ugyanígy kell válaszolnia Krisztusnak. Amikor Galileában volt és Jeruzsálembe akart menni, az Ő lába vitatkozott vele, hogy Ő inkább a Tiberiushoz menne?! És mindegyikünk ilyen élő, egyedi módon összeköttetésben van a Fejjel.

Mondok valamit, ami igaz, de nem vagyok benne biztos, hogy el is hiszem, egy orvosi dolog. A munkatársam brazil, és van egy brazil mondás: „Nem hiszek a kísértetekben, de azok mégis léteznek.” Szögezzük le, hogy én nem hiszek a kísértetekben, és nem is léteznek, de valamit el akarok mondani, ami nem tűnik lehetségesnek. Vannak a testünkben olyan sejtek, amelyek önmagukban nem láthatók, akkor lehet látni őket, ha együtt vannak. És ha egy filctollal húzok egy vonalat a hátam közepétől a nagylábujjam alsó részéhez, akkor meg tudom mutatni, hogy megy ott az ideg. Az ideget látjuk, de amit látunk az igazából egy idegköteg, ami olyan idegekből áll, amiket önmagukban nem láthatnánk. Ezek az idegek pedig olyan kicsiny idegrostokból állnak, amelyek még mikroszkóppal vizsgálva is csak nemrégiben váltak láthatóvá. De van egy sejt, valahol a hátam alsó részén, ami olyan kicsi, hogy nem is látható, aminek az egyik nyúlványa olyan hosszú, (leheletvékony, és 20% százalékkal meg lehet növelni a hosszát) hogy egészen a lábfejig elér. Tehát az utasítások közvetlenül a lábujjhoz érkeznek, mozgatják az izmokat, és az érzékelés is közvetlenül onnan jön, nem sejtek sorozatán megy végig. Ha felhasítod a nagylábujjad és elkezded tovább vágni a vonal mentén, amit meghúztunk a hát közepétől, akkor először is átvágod a bőrt. És az a vonal áthalad sok egymás mellett lévő sejten. Körülbelül 20 és 50 ezer között lehet azoknak a sejteknek a száma, attól függően, milyen magas vagy. Ahol ez a vágás van, a sejtek elpusztulnak (és azok is, amik közvetlen mellettük vannak, a gyulladás miatt), akkor is, ha csak egy pici kis vágásról van szó. Ott vannak a véredénykék, kb. 100 és 150 ezer közötti számban annak a meghúzott vonalnak a mentén. Aztán vannak zsírsejtek és izomsejtek is, és amikor ezeket átvágjuk, akkor mind elpusztul. De az idegsejt nem pusztul el, csak megsérül! Ez nagyon jó is lehet, de sokszor gondot is okozhat.

A kép, amit itt használunk, hogy az Úr ad egy közvetlen kapcsolatot a központi idegrendszerrel, a Fejjel (ami abszolút egyedi), hogy hallhassuk az Úr szavát és válaszolhassunk rá. És biztos, hogy másként fog szólni hozzád, és másként a közvetlen melletted lévő sejthez, legalábbis legtöbbször így van. A lényeg az, hogy élő kapcsolatban kell lennünk a Fejjel, mert ha ez a kapcsolat megszakad, akkor élettelen tagok leszünk, nem tudunk mozdulni. Ha nem megfelelő az összeköttetés, akkor a mozgásunk spasztikus lesz (fokozott izomtónus, görcsös izmok, beszűkült mozgás). Az Úr Jézus nem spasztikus. Ha behajlítom a karomat, akkor az ideg azt az utasítást adja ki a bicepsznek, hogy húzódjon össze, a tricepsznek pedig, hogy lazuljon el. Más-más feladatunk van. És ezeket a különböző feladatokat lehet, hogy egyidőben tesszük, mint ezek az izmok. Ezeket ellentétes izmoknak hívják, mert az egyik a másikkal átellenben van, ellentétesen mozognak. Amikor spasztikus a mozgás, akkor a görcsös összehúzódás miatt az erősebbik tag győz. De nem ez a normális, így nem lehet pl. zongorázni, és görcsbe rándult izomzattal nem lehet a testet sem megfelelően gondozni.

Aztán nézzük azt, hogy a szív a testben van. Nagyon drága dolog az, hogy élő kapcsolatunk lehet a Fejjel. Hogy az Úrral személyes kapcsolatod lehet, ez a te sajátod, ez egy kivételes kincs, újonnan született életed joga. Semmi sem pótolhatja. De van bennünk egy szív, ami a testet életben tartja, ez pumpálja a vért a sejtekhez, és a fejhez is. A testünk élete a vérben van; és a tagok élete is a vérben van. De most figyeljetek, testvérek: a vér a tagokon át jut a testbe. Nem közvetlenül kapcsolódik a fejhez. A véredénykék azok, amik a tagokhoz eljuttatják az életet. De amit a leginkább szeretnék ismerni, az az Úr Jézus szíve. Azt akarom szeretni, amit Ő, azt gyűlölni, amit Ő gyűlöl, azt akarom értékesnek látni, amit Ő, azt akarom fontosnak látni, amit Ő annak lát. Hol tudjuk ezt megismerni? A Testben! Ez a normális. Ki tudja, ezt jelenti azért, mert Ő mindeneknek fejévé lett, és mert a Testnek minden tagjában ott van? Igen, megteheti.

De most gondoljunk csak a vérre! Az egyik testvér elvágta az ujját valamelyik nap, tehát az egyik testrésze megsérült. A testének többi része pedig gondoskodott róla, ellátta. A keze lenyúlt és felvett egy levelet a földről, hogy elállítsa a vérzést, és aztán vigyázott rá. Nem úgy járt el, hogy azonnal rácsapott egy kalapáccsal, nem dorgálta meg, hogy oda ment ahová nem kellet volna. Bár fájdalommal járt, de nem szidta össze azt a „rossz ujjat”, hogy „mi bajod van? Pontosan azt kaptad, amit megérdemeltél!” Persze ez tréfa, de hadd kérdezzek valamit: Mi történik, amikor Krisztus Testének egy tagja vétkezik? A bűn nagy betegség, egy kór, ami beszennyezi a Testet, hatással van a tagok működésére, és az egész Testnek szenvedést okoz. És mi keresztyének mit teszünk sokszor? „Ó, ez könnyen elintézhető: vágjuk le!” A testvér nem vágta le az ujját. Hanem vigyáz rá, meg akarja gyógyítani, hogy helyrejöjjön. Testvérek, ti vagytok a Krisztus Teste, egyenként tagjai. A vér a szívben van. Ez a vér a Fejnek és a Testnek is vére, és a Fej és a Test együtt Krisztus. Nekünk van egy választási lehetőségünk: ha van egy tagunk, amelyik beteg, egy sérült tag, akkor tehetünk rá nyomókötést, hogy elállítsuk a vérzést. Amikor attól tartunk, hogy elvérzik valaki, akkor ezt kell tenni, de ettől még nem gyógyul be a seb. A vér életet hoz a tagok számára, táplálja a tagokat, és elszállítja a tisztátalanságokat, a vérerekben vannak olyan sejtek, amik a fertőzésekkel felveszik a harcot. Van lehetőséged arra, amikor a testvéred vétkezik, hogy életet vigyél neki! Milyen gyakran visszahúzódunk, amikor egy szenvedő tagot látunk! „Azt kapja, amit érdemel.” Ha miután megtér, és esetleg vezekel is egy kicsit, majd elmegyünk hozzá.  Ezt teszed a saját ujjaddal, amikor rácsapsz a kalapáccsal? A testvérnek tervei voltak aznapra, nagyon sűrű napnak ígérkezett, de mindent félre kellett tenni, hogy az értékes vér ne vesszen kárba, hogy a tagot bekötözze, és meggyógyuljon.

Testvérek, melyikünk nem kívánja, hogy bárcsak ott lett volna, amikor az Úr Jézus azt mondta: Szomjazom! És adhattunk volna neki egy korty vizet.

Krisztusnak Teste vagyunk, egyenként egymásnak tagjai. Nem azt mondta-e az Úr, hogy ha a legkisebbnek adtok egy pohár vizet, azt velem cselekedtétek meg? Krisztus Teste szenved, és ott szenved ahol te vagy. „Én nem vagyok orvos, nem tudom, mit kell tenni” – mondod. A testvér, aki elvágta az ujját, az sem orvos, de megtette, amit tudott, és Isten megsegítette őt.

Van egy csodálatos kijelentés az Igében. Amikor Mária összetörte az alabástrom edényt, és a drága kenet illata betöltötte a házat. A tanítványok kritizálták ezért, Júdás azt mondta, hogy ezt lehetett volna adni, és a pénzt a szegényeknek adni. Az Úr viszont azt mondta: Hagyjátok! Megtette, amit tehetett. Lehetünk olyanok, mint azok az emberek, akik a bénát vitték, lebontották a ház tetejét, hogy meggyógyulhasson. Talán nem vagy orvos, de ismered a nagy Orvost. Lehet, hogy egyedül nem tudod vinni a beteget, de vannak testvéreid! Talán nem tudod, mit kellene tenni, de azt megteheted, amit meg tudsz tenni! És amit tehetsz az, hogy megnyitod az utat, az Úr Jézus drága vérének, hogy kiáradhasson. Ugyanannak a vérnek, mely eltörölte a te bűnödet is, és az enyémet is. Így hozhatsz meleget és gyógyulást. Kitárhatod magadat, hogy kiáradhasson. Ha a karomban begörcsöl egy ér, akkor nem jut elég vér a kezembe, de te utat engedhetsz a vérnek, el tudod lazítani. Ha közel vagy ahhoz a taghoz, aki szenved, akkor ez a te részed! Ahogy a szívnek válaszolsz, ugyanannak a szívnek, mely a vért eljuttatta hozzád. Ha úgy tekinted a kezet, mint ami a Krisztus tagja… Amikor a kezemre nézek, nem úgy nézem, hogy ez most a testemnek a tagja, hanem azt mondom: ez én vagyok. A tested mindig veled van, hogy kiábrázolhasd a Fejet, hogy az lehess, amire elhívattál, hogy egyenként tagjai vagyunk. Egymás között ismerhetitek meg az Úr Jézus szívét, kérhetitek közösen imában, hogy Urunk, mutasd meg nekünk a Te szívedet! A szív a testben van, Urunk, itt vagyunk, hogy megismerjük és kifejezhessük a Te szíved gondolatait. Éppúgy, ahogy egyenként és közösségként itt vagyunk, hogy kiábrázoljuk a Fejet. Testvérek, ne csonkoljuk az Úr Jézus Testét!

A Zsidók 12,12-13: „Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,  és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.”

Még egy dolgot hadd mondjak. Hála az Úrnak, hogy vannak ízületek! Ismeritek az igét, hogy a kapcsok segítségével épül fel a test szeretetben. Az ízület az a hely, ahol az ellentétes izmok működnek. A testnek vannak tagjai, amelyek szemben állnak egymással, különböző módon látják a dolgokat, akik határozottan tudják, mit akarnak tenni, és nem tehetik azt, amit másnak kell tennie. A hely, ahol ezek a konfliktusok feloldódnak, az ízület. Ízület nélkül nincs értelme az izomnak, ízület nélkül nincs megfelelő működés sem. És a test a kapcsok (ízületek) segítségével építi fel magát szeretetben. Nem tudom megmosni a kezemet anélkül, hogy az ízületeim mozogjanak, nem tudom a testemet felépíteni, ha az ízületek nem biztosítják számomra a mozgást.

Mindannyiunkra szükség van, testvérek. Az Úr mutassa meg ezt, és bárcsak eljuttatna minket ennek a valóságára! Őrizzen meg bennünket attól, hogy „leprások” legyünk! A lepra fertőzőbetegség volt az ószövetségi időben, tisztátalanná tette az embert. A lényege az, hogy a végtagokból eltűnik az érzékelés. Nem bénul le, de nincs érzés bennük. Amikor egy tag megsérül, akkor a többi nem viseli gondját, mert nincs fájdalom, nem érzik annak a tagnak a fájdalmát, és emiatt nincs gyógyulás sem. Egy idő után az ujjak elkezdenek leesni.

Testvérek, éreznünk kell egymás fájdalmát, ha nem így van, az annak a tünete, hogy nincs megfelelő kapcsolatunk a Fejjel, mert nincs meg bennünk a Fej együttérzése. Arra hívattunk el, hogy együtt szenvedjünk a Testben. Ezt tudjuk ellenőrizni: nézd meg, hogy viszonyulsz egy másik tag szenvedéséhez. Ez egy nagyon gyakorlatias dolog: van egy fiatal, aki újra és újra a droghoz nyúl – nem a te gyereked, hanem valaki másé. Vagy az alkoholista, aki újra és újra elesik – de nem a te férjed…

Az Úr jelentse ki nekünk az Ő Testének valóságát!

Ámen.

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.