A bennünk munkálkodó erő

„Annak légyen dicsőség, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint.” (Ef. 3:20)

Az olyan erő, ami képes túlélni mindazt, amin néha át kell mennünk saját lelkünkben, valóban nagyon nagy erő; és higgyetek nekem, az az erő, amely a Gyülekezetben munkálkodik, túl fogja élni Krisztus Teste minden tagjának minden lelki megtapasztalását együttvéve.

Gyűjtsd egybe minden nyomorúságodat, minden csüggedésedet, érzéseidet, minden kilátástalanságodat, és ha Isten gyermeke vagy, akkor van egy benned munkálkodó erő, amely több mint elégséges arra, hogy mindezekkel szembenézzen és mindezek fölött győzedelmeskedjen.

Ez az eszköz az, amellyel Isten eléri a célját bennünk, és ha az Ő célja bennünk az, hogy az Ő Fiához váljunk hasonlatossá, akkor az erő, amely bennünk működik, több mint elég ahhoz, hogy szembenézzen és legyőzze mindazt, ami bennünk az Ő Fiával nem egyeztethető össze és nem fér össze. Hisszük ezt? Nem mindig! Ha ezt valóban  teljes egészében elhinnénk , akkor sohasem foglalkoznánk magunkkal, sohasem csüggednénk el saját tökéletlenségünk miatt, és nem lenne hely semmilyen kérdés számára a helyzetünkre vonatkozóan. Ó, bárha elhinnénk ezt, milyen győzedelmes emberek lehetnénk! Mert nem igaz, hogy minél nagyobb a bajunk, kétségbeesésünk, boldogtalanságunk, az annak köszönhető, hogy saját tökéletlenségünknek a tudatában vagyunk – mindaz ami vagyunk, amik nem lennénk és nem kellene lennünk, és mindaz, ami nem vagyunk, de úgy érezzük, annak kellene lennünk. Az Ő örökkévaló célja és az Ő felettébbvaló ereje összetartoznak. Ne feledjük ezt. Mi mind a kettőnek a tárgya vagyunk, és az ő felettébbvaló hatalma bennünk munkálkodik ennek a célnak a megvalósításáért.

(forrás: T. Austin-Sparks: The Power That Worketh In Us)