Tagged with békesség

Kettőnk élete

Kettőnk élete

“…Tiszta inget kértem. Ilyenkor mindig veszekedés szokott lenni. Egy másikat is kértem, semmi más okból, csupán azért, hogy kipróbáljam, valóban csodát tettél-e. A második inget is megkaptam minden ellenvetés nélkül. Reggelihez ültünk. Én nagyon kedves voltam Henrietthez. A csodához méltó akartam lenni, nehogy türelmetlenségem által tönkretegyem. Henriett mert a csészémbe. Ezt nem tette menyegzőnk óta, … olvasásának folytatása

Egy elrendelt élet 1. rész

Egy elrendelt élet 1. rész

Részletek George Henry Lang An Ordered Life (Egy elrendelt élet) c. önéletrajzi írásából:  Családom származását illetően az egyetlen hiteles információm az, hogy az eredeti családfő egy igen kies földterület bérlője volt, egy nagy és szépen rendben tartott földbirtokon, amelyet a nemes gazda kifejezetten kedvelt. De miután kiderült róla, hogy összeszövetkezett urának kibékíthetetlen ellenségével, és mivel … olvasásának folytatása

A Rejtekhely

A Rejtekhely

G. H .Lang „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak  árnyékában nyugszik az” Zsolt. 91:1;  „Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne” 1János 4:16.   Van egy védett, titkos hely Hol lakozhat a lélek. Oly rejtett, hogy ellenség sehogy hozzá nem férhet. El van rejtve Istenben Magában, … olvasásának folytatása

Ahol a menny öröme van – Krisztus uralma életünkben

T. Austin-Sparks „Krisztus dicsőségének evangéliuma” „Krisztust prédikáljuk, mint Urat”. Krisztus dicsőségét igazán csak akkor ismerjük fel, amikor Ő Úr, de akkor felismerjük, amikor Ő Úr. Isten szíve akkor elégszik meg, amikor az Ő Fia megkapja az Őt megillető helyet. Ha a menny örül egy bűnös ember megtérésén, az a bűnös biztos, hogy megkapja a menny … olvasásának folytatása

Mély csend, és szót hallék

Mély csend, és szót hallék

„Mély csend, és szót hallék” (Jób 4:16). Húsz évvel ezelőtt, egy barátom a kezembe adott egy könyvet, melynek címe Igazi  békesség volt. Régi középkori írás egyetlen mondanivalóval – hogy lényem mélyén ott vár rám Isten, hogy beszéljen velem, ha én elég csendben maradok ahhoz, hogy meghalljam a Hangját. Azt gondoltam, ez igazán könnyű lesz, és … olvasásának folytatása

Dolgozó emberek 23. zsoltára

Dolgozó emberek 23. zsoltára

Az Úr az én igazi főnököm, nem szűkölködöm. Ő ad békességet, amikor káosz vesz körül. Szelíden emlékeztet, hogy minden dolgomat zúgolódás és panasz nélkül végezzem. Az én anyagi forrásom is Ő, nem a munkaadóm. Józanságom helyreállítja naponta, és döntéseimben vezet, hogy mindennel, amit teszek, Őneki szerezzek tiszteletet. Még ha lehetetlen mennyiségű emailekkel, rendszerhibával, megvalósíthatatlan határidőkkel, … olvasásának folytatása

És nyugalmat találtok…

És nyugalmat találtok…

“VEGYÉTEK FÖL MAGATOKRA AZ ÉN IGÁMAT, ÉS TANULJÁTOK MEG TŐLEM, HOGY ÉN SZELÍD ÉS ALÁZATOS SZÍVŰ VAGYOK: ÉS NYUGALMAT TALÁLTOK A TI LELKEITEKNEK.” (Máté 11:29) Néha Isten egymás mellé helyez egy gondos és egy gondatlan embert, egy erőset és egy gyengét, egy egészségest és egy beteget, egy okosat és egy együgyűt, egy robbanékony és egy … olvasásának folytatása

23. zsoltár – modern tolmácsolásban

23. zsoltár – modern tolmácsolásban

A munkám ritmusát az Úr szabja meg. Nem szükséges hajszolnom magam. Újra és újra találok egy csendes percet, Egy lélegzetvételi szünetet, melyben magamhoz térek. Olyan látomásokat ad, amelyek láttán összeszedem erőmet és derűs nyugalom tölt el. Olykor nagyobb erőfeszítés nélkül is sikerül valami. Ezáltal ráeszméltet, hogy bizakodónak kell lennem. Sokszor észreveszem, hogyha az Úrban bízom, … olvasásának folytatása

Békesség próbatétel idején

Fenelon Az a békesség, melyet az alárendelésben és elfogadásban találsz, anélkül, hogy közben a külső dolgok bármiben is megváltoznának, nagy ajándék. Ezáltal Isten nevel téged, hogy a próbatételt elkeseredés nélkül tudd hordozni; bár meghátrálásra hajlamos, gyenge természeted elcsügged, belső embered viszont szilárdan megáll. Az ilyen békesség sokkal tisztább, még ha kissé sivár és száraz is. … olvasásának folytatása

Isten, aki békességet ad

“Békességet hagyok néktek… Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen” János 14:27. “Ő a mi békességünk” Ef. 2:14. “Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Fil. … olvasásának folytatása