Bizony hamar eljövök

Részlet Christian Chen 2014. augusztus 9-én, Nagyváradon elhangzott igehirdetéséből : Az Úr eljövetelére felkészített nép 1. rész

A Jelenések könyve utolsó fejezetében az Úr háromszor is mondja, hogy „eljövök hamar”. Kétezer év eltelt, és még mindig várunk az Úr eljövetelére. Vajon késik az Úr? Ez nem így van, testvérek. Az ógörög nyelvet ismerők szerint, amikor az Úr azt mondja, „eljövök hamar”, az valójában ezt jelenti: amint útra kelek, rögtön meg is érkezem. A kérdés tehát a következő: honnan tudhatjuk, hogy az elmúlt kétezer év során az Úr útra kelt-e vagy sem? A Máté 24. fejezetében Urunk a tanítványainak azt mondja, hogy tanuljanak a fügefa példájából. Majd így folytatja: Amikor a fügefa levelet hajt, tudjuk, hogy közel van a nyár. Ne feledjük, hogy ez a fügefa Izrael népét jelképezi.

Kr. u. 135-ben Izrael népe látszólag eltűnt a föld színéről. A fügefa tehát kiszáradt. De az Úr azt jövendöli, hogy egy napon újra lesznek levelek a fügefa ágain. Amikor ez megtörténik, abból fogjuk tudni, hogy közel a nyár. Urunk pedig hozzátesz még egy mondatot: Az Emberfia az ajtók előtt áll. A keleti házak ugyanis nem olyanok, mint a nyugati házak, ahol csak egy ajtó van. Az utca felől van egy főbejárat, amelyen keresztül egy hatalmas udvarba lépünk. Majd megint egy ajtó, amelyen keresztül a belső udvarba kerülünk. Majd egy harmadik ajtó jön, amely a ház ajtaja, és ezen lehet kopogtatni. Ezért mondja azt a Biblia, hogy az „Embernek Fia az ajtóknál van” többesszámban.

1948. május 14-én az egész világ nagy meglepetésére Izrael nemzete újjáéledt. Ebből fel kell ismernünk, hogy az Emberfia az ajtóknál áll. Tehát, ha a vendégem már az egyik ajtó előtt van, akkor onnan biztosan tudhatom, hogy már útra kelt. Utazásának végcélja pedig az én házam.

1948 előtt tehát nem tudhattuk, milyen közel van az Úr eljövetele. De figyeljetek, testvérek: az Úr azt mondja, „amikor elindulok, akkor nagyon hamar meg is érkezem”. 1948 óta 2014-ig közel 65 év telt el. Ha 1948-ban az Úr már az egyik ajtónál volt, gondolhatjuk, hogy ezalatt a 65 év alatt semennyit sem jött közelebb?

Testvérek, vajon nincs már itt az ideje az együttes imádságnak? Még ha a Gyülekezet kétezer éve imádkozik is az Úr visszajöveteléért, mintha a Szent Szellem mégis arra emlékeztet bennünket, hogy egy fogadóbizottságot kell felkészíteni az Úr eljövetelére. Az ószövetségi időkben az Úr felkészítette a népet, és akkor azt látjuk, hogy egyesek visszatérnek Babilonból. Vannak néhányan, akik visszatérnek Jeruzsálembe, újjáépítik a templomot és a falat. Az újjáépítés munkája ez. De tulajdonképpen az Úr titokban embereknek egy csoportját készíti fel az Ő eljövetelére. Még ha a világ nagy része nem is foglalkozott az Ő eljövetelével, Isten már felkészített egy népet, hogy köszöntsék Őt az Ő első eljövetelekor.

Most az 1948 utáni napokban élünk, és újabb háború van Izrael és Gáza között. Ez egy ősi háború a filiszteusok és Izrael között. Ha szeretnénk megismerni ennek a háborúnak az időrendjét, akkor tudjuk, hogy ez a történet Sámsonnal, Góliáttal és a filiszteusokkal kezdődött. Isten a filiszteusokat használta az oldalukba adatott tövisként, hogy próbára tegye Izraelt. Ha Izrael jó szellemi állapotban volt, mindig az Úrtól való függésben, akkor a Biblia arról tudósít, hogy a filiszteusokat mindig könnyedén elűzték Egyiptomba. De ne feledjük, hogy amikor Izrael borzasztó szellemi állapotban volt, akkor még a hegyi területeken is megtaláljuk a filiszteusokat az országban.

Testvérek, emlékezzünk, hogy 1948-ban Izrael népe valóban egy Valakihez gyűlt össze. Az Ézsaiás 49 szerint egy személlyé lesznek, akinek a neve Izrael. Urunknak van egy másik neve: az igaz Izrael – és akárcsak József testvérei, akik eljöttek együtt Egyiptomba, arcra borultak József előtt, József pedig felismerte a testvéreit. Emlékezett arra az álomra, hogyan hajolt a tizenegy kéve földig előtte. De ne feledjük, azon az összejövetelen a testvérek nem ismerték fel Józsefet, ő viszont megismerte a testvéreit! Miért várt mégis József azzal, hogy felfedje magát előttük? Arra várt, hogy a testvérei bűnbánatra jussanak. Arra várt, hogy felébredjen a lelkiismeretük.

Testvérek, 1948-ban az Úr az, Aki egybe gyűjtötte Izrael népét, de a szemük még mindig vak, nem ismerik fel Őt. Atyáik kétezer évvel ezelőtt azt kiáltották, „Feszítsd meg! Feszítsd meg!” Isten mégis összegyűjtötte őket Izraelben. Az Úr pedig mégis arra a pillanatra vár, amikor visszatérnek, megtérnek Őhozzá.

Most újabb háború van Izraelben, és ez most, 2014-ben történik. Idén és jövőre négy holdfogyatkozás [vérvörös színű telihold] lesz. Amikor Izrael népe a Páskát és a Sátorok ünnepét ünnepli, nem csak telihold lesz, hanem vérvörös telihold. De nem csak ez az egyetlen tetrád (négy holdfogyatkozásos telihold két év alatt), mert van még másik 7 ilyen, [amikor a négy holdfogyatkozás két éve alatt egy napfogyatkozás is volt – ford. megj.]. Lehetséges-e, testvérek, hogy az Úr ezt használja fel, hogy emlékeztessen bennünket, keresztyéneket? Ez a négy teljes holdfogyatkozás (vérhold) nem csak a zsidók ünnepeinek időszakában történt.

1493-ban és 1494-ben, két egymást követő évben amikor a zsidók a Páskát és a Sátorok ünnepét tartották, négy teljes holdfogyatkozást láthattak. Mi történt ekkor? Egy évvel korábban, 1492-ben, miután a zsidók már háromszáz éve éltek Spanyolországban, gyönyörű Spanyolországot építettek ezalatt az időszak alatt. Minden zsidó nagyon büszkén járt-kelt emiatt az utcákon, ám 1492-ben választás elé állították őket: vagy katolikus hitre térnek, vagy el kell hagyniuk az országot úgy, hogy semmit sem vihetnek magukkal. A zsidók sosem felejtik el, hogyan űzettek ki ugyanebben az évben Spanyolországból. Nem is tűnt fel nekik, hogy ugyanez az év volt az, amikor Kolumbusz felfedezte az Új Világot. Izrael népe azt gondolta, hogy már elérkeztek a nyugati világ széléhez, és hogy a vándorlásuk is a végéhez ért – de a prófétai szó alapján tovább kellett szóródniuk a távoli nyugatra is.

A következő években, tehát 1493-ban és 1494-ben, amikor ez a nép Itáliába, illetve az Új Világba vándorolt, és a Páskát, valamint a Sátorok ünnepét ünnepelték, a telihold nem csak telihold volt, hanem vérvörös színű hold – és ez nem más, mint a teljes holdfogyatkozás. Az interneten, például a youtube-on meg lehet nézni, hogy milyen az, amikor a hold vérszínűvé válik.

Nem történhet mindez véletlenül! Összefüggésben kell lennie Izrael népének szétszóratásával és összegyűjtésével.

Majd egy következő esemény: 1949. Emlékszünk, 1948 Izrael államának újraszületése – az elkövetkező két évben pedig a világ 106 országából tértek ide vissza zsidók. Hazatérésük közben megünnepelték a Páskát és a Sátorok ünnepét is – és közben megint csak négy vérvörös holdfogyatkozás volt.

Majd 1967-ben, a világ nagy meglepetésére Jeruzsálem újra Izraeli fennhatóság alá került. 1967-ben és 1968-ban pedig a Mórija-hegy fölötti vérvörös teliholdakban gyönyörködhettek az izraeliek – egészen pontosan négy ilyen vérvörös hold volt ebben a két évben.

Csodálatos dolog a telihold, de amikor a Föld árnyéka rávetődik, akkor üres lesz – de hogyan lehet egyszerre valami teli is és üres is? Aranyszínű és vérvörös? Az Úr valamiképpen tanítani akarja Izrael népét, amikor végigmennek ezen a nyolcszor négy vérvörös teliholdon (az első négy tetrádon nincs időnk végigmenni, de ez is elég lesz most).

A Biblia szerint, amikor a hatodik pecsét felnyitásához érkezünk (Jelenések 6.), a nap elsötétül, mint egy fekete szőrzsák. Ez napfogyatkozás. A hold pedig vörös lesz, mint a vér – ez pedig holdfogyatkozás.  Nem tudjuk, hogy ez a tetrádsorozat tényleg ennek a bibliai versnek a beteljesülése-e, ezt nem tudhatjuk. Keresztyén körökben azonban ma ezekről beszélnek, mert valaminek minden bizonnyal történnie kell ezalatt a két év (2014 és 2015) alatt. Nagyon kíváncsiak az emberek, de tanulnunk kell a történelemből. Végig kell mennünk mind a nyolc tetrádon, hogy rájöjjünk valami nagyon fontosra.

Az elmúlt hónapban Brazíliában jártam, ahol egy egyhetes konferenciát tartottunk Józsué könyvének tanulmányozása céljából. Viszont valahogy nagyon fontosnak éreztük a vérvörös holdak témáját, úgyhogy az idő egy részét ennek tanulmányozására fordítottuk. Öt estén keresztül végigmentünk ezen a nyolc vérhold sorozaton, és a prófétai szavakat is áttekintettük, hogy hogyan ismerhetjük fel, ha az Úr visszajövetele már nagyon közel van.

Az ilyen konferenciákat valós időben lehet nyomon követni az interneten, úgyhogy egyszerre nagyon sokan hallgathatják az üzenetet. Mindegyik tanulmányt rögtön a youtube-ra töltötték, ahol bővebben megnézhető, ha valakit érdekel ez a nyolc tetrád és a történelem kapcsolata részletesen, angol-portugál nyelven: http://www.amaturidade.com.br/mensagem.php?idMensagem=68 Ha körülnézünk a különféle honlapokon vagy könyvesboltokban, hozzájuthatunk bizonyosfajta könyvekhez a témában, de mindegyik csak az utolsó négy tetráddal foglalkozik. Isten kegyelméből azonban mi végig tudtuk venni mind a nyolcat, és a hozzájuk kapcsolódó eseményeket.

Testvérek, ma reggel, ha bekapcsoltátok a híreket, hallhattátok, hogy 72 óra fegyverszünet után az Izrael és Gáza közötti háború újra folytatódik. Még csak fél év telt el ebből a két évből; nem tudjuk, mi fog történni. Néhányan megkérdezik: Lehetséges, hogy az Úr valamikor ezalatt a két év alatt fog visszatérni? Ha bárki ezt kérdezi, azt jelzi, hogy csak egy elmélete van, de valójában nem várja az Urat. Mert ha tényleg várjuk az Úr eljövetelét, Ő a Biblia szerint bármelyik pillanatban eljöhet! Mi Krisztusra várunk, nem pedig az Antikrisztusra! Bármelyik pillanatban eljöhet az Úr. Ha szeretjük Őt, van türelmünk még másfél évet várni?

Margaret Barber sokszor imádkozott együtt Watchman Nee-vel. 1926 végén együtt imádkoztak, és Miss Barber azt mondta: Urunk, olyan régóta várunk Rád, ugye nem múlhat el 1926 úgy, hogy nem jöttél el? De ha mégis, akkor azt kérjük, hogy gyere el 1927-ben! Amikor az utcán ment a fiatal Watchman Nee-vel, így szólt hozzá: „Testvérem, az utcasarkon túl lehet, hogy Urunkkal találkozunk.”

Testvérek, az eszünkkel vagy a szívünkkel várjuk az Urat? Ha igazán szeretjük Őt, egy kérdésünk van csak: tényleg másfél évig kell még várnunk? Az tehát, aki várja az Úr visszatérését, akár van négy vérvörös hold, akár nincs, nem számít – kivéve, ha ez a visszajövetelének a jele.

A fontos az, testvérek, hogy nagyon közel vagyunk Urunk visszajöveteléhez! Nem merném kijelenteni, hogy az Úr e két éven belül jön vissza, ezt tényleg nem tudhatjuk. Az Úrnak azonban bizonyára megvan a maga időzítése. Egy azonban bizonyos: Urunk azt mondta, hogy amikor útra kel, amint elindul, akkor nagyon hamar megérkezik. És tudjuk, hogy 1948-ban az Úr bizonyosan elindult.

A teljes igehirdetés letölthető itt is.

forrás: http://www.ekklesiaoradea.ro/

Bizony hamar eljövök” bejegyzéshez egy hozzászólás

  1. Igen, már nagyon közel van! Nem ebből tudom, de nekem is “szöget ütött” a fejembe, még a tavasszal (azt hiszem), hogy az idén ősszel lesz Izrael állama 66 és fél éves. A 70-es szám pedig jelentőséggel bír a Bibliában. Az Antikrisztusnak pedig csak 3 és fél év adatik uralkodásra. A babiloni egyház is épül gyorsan….!

    Kedvelés

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.