Vigyázzatok és imádkozzatok

“Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt.” (Lukács 21:36)

Az Úr világosan megígéri, hogy a gyülekezet megmenekülhet a nagy nyomorúság elől, és “megállhat az embernek Fia előtt” – ez kétség nélkül az elragadtatásra utal. Mégis, van benne egy feltétel. Nem mindenki, aki újonnan született, menekülhet mag, hanem azok az újonnan születettek, akik vigyáznak és imádkoznak. “Hogy méltókká tétessetek” – ha vigyázol és imádkozol, méltóvá tétethetsz. Tehát az ígéret azoknak szól, akik ezeket cselekszik. Van valaki, aki az egész gyülekezetben vigyáz és imádkozik? Ügyeljünk erre.

forrás: http://www.c-f-p.com/