Isten házanépe

Frank Viola,  Isten családjának újragondolása, részlet

Tudod-e, melyik az a hasonlat, amit az Újszövetség a legtöbbet használ a gyülekezetre?

A család.

Pál, Péter és különösen János írásai tele vannak a családdal kapcsolatos szóhasználattal és képekkel. Figyeld meg az alábbi példákat:

Következőleg, amint alkalmunk adódik rá, munkáljuk mindenki irányában a jót, de leginkább hitünk házanépével szemben. (Gal 6:10, Csia)

Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. (Róma 8:29)

Így hát nem vagytok többé jövevények és zsellérek, hanem a szentek polgártársai és Istennek házanépe. (Ef 2:19, Csia)

Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait; Az idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal. (1Tim 5:1-2)

Ha mégis késném, hogy megtudd, miképp kell az Isten házában [háznépe között – angol ford. szerint] forgolódnod, mely az élő Isten eklézsiája, az igazság oszlopa és szilárd támasza. (1Tim 3:15 Csia)

Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. (1Péter 2:2)

Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért. Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, a ki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát. (1János 2:12-13)

forrás: http://imadsaghaza.com/wp-content/uploads/2011/05/Isten-csal%C3%A1dj%C3%A1nak-%C3%BAjragondol%C3%A1sa-5.pdf