Felülről való elhívásunk

“Én vagyok az igazi szőlőtő.” (János 15:1)

Az igazi szőlőtő az, amely betölti létezésének egyetlen célját. Jézus ezt az illusztrációt Önmagára és Gyülekezetére vonatkoztatja, és teljesen világos, mi az Úr Jézus természete. Ő minden emberhez el akar érni, az egész világot be akarja fogadni. Ő MINDEN nemzetet szívébe fogad. Őt MINDEN ember érdekel, nem csak egy nemzet. Tanítványainak ezt mondta: “Menjetek, tegyetek tanítványokká MINDEN NÉPEKET” (Máté 28:19). Jézusnak pontosan ilyen a természete, hogy ezt tegye. Tőle eléggé távol áll az, hogy kirekesztő, kicsinyes, korlátolt és önmagával elfoglalt legyen…. De nagyon jól tesszük, ha erről önmagunkra vonatkozóan elgondolkodunk. Mindegyikünknek személyesen meg kell ezt értenie.

Mi a bizonyítéka annak, hogy Krisztus benned és bennem van? Hogyan lehet megtudni, hogy Krisztus bennünk van? Csak egyetlen módon – hogy mások Életet kapnak általunk, hogy Krisztus Életét továbbítjuk másoknak, hogy amikor éhező és szükségben lévő emberekkel érintkezünk, az Élet érintését érzik meg. Lehet, hogy különbözőképpen fejezik ki, de tulajdonképpen ezt mondják: ‘Ennek a férfinek, ennek a nőnek van valamije, ami nekem nincs, és erre nekem is szükségem van. Érzek valamit bennük, és nekem is erre van igazán szükségem.’ Ez valóság kell, hogy legyen minden hívő számára, mert Krisztus bennünk van, Önmagát rajtunk keresztül terjeszti ki, és Életét rajtunk keresztül adja tovább.

Ó, drága barátaim, minden reggel, amikor felébredtek, imádkozzatok így: ‘Uram, tégy engem ma Életed csatornájává valaki számára. Uram, továbbítsd ma a Te Életedet rajtam keresztül valaki felé. Hadd vigyek Életet oda, bárhol is vagyok.’ Az Úrnak nincs más célja számodra és számomra. Lehet, hogy sok dolgot próbálunk tenni, de ha a Szőlőtőhöz tartozunk, semmi másra nem vagyunk jók, csak arra, hogy gyümölcsöt teremjünk; és ez azt jelenti, Életet viszünk másokhoz.

(forrás: T. Austin-Sparks: The On-High Calling – Chapter 6 )