Hívők két csoportja

T. Austin-Sparks

Igen, lehet, hogy nagyon jó gondolatunk van az Úrért, de ezt alá kell rendelnünk az Úrnak, hogy teljesen meggyőződjünk a felől, hogy ez nem tőlünk származó gondolat, hanem az Úr gondolata született meg bennünk. Nagyon fontos megismerni Krisztust; Ő annyira más.

Tudjátok, ez a hívőket nagyjából két csoportba sorolja; általában ebbe a két csoportba lehet osztani őket.

Az egyik a hívőknek egy nagy csoportja, akiknek a keresztyénsége külső, feladat-orientált. Keresztyén életstílust vettek fel, és most sok olyan dolgot tesznek, amit egykor nem tettek. Járnak az összejövetelekre, olvassák a Bibliát, nagyon sok olyan dolgot tesznek, amit régebben nem volt szokásuk tenni; most pedig sok olyan dolgot nem tesznek, amit valamikor tettek. Ez az, ami többé-kevésbé érvényesül ebben a csoportban. Arról van szó, hogy valamit tesznek és valamit nem tesznek, valahova járnak és valahova nem járnak, hogy külsőleg jó hívők legyenek. Ez egy nagy csoport, a fény-árnyék különböző fokozataival. A hívőknek ez egy igen nagy csoportja.

Vannak mások, akik Krisztusnak ebben az iskolájában vannak, akik számára a keresztyén élet annak a belső dolga, hogy az Úrral járjanak, és az Urat a szívükben ismerjék meg, kisebb vagy nagyobb mértékben. Ez a jellemzője: egy valóságos, belső járás az élő Úrral, a saját szívükben.

Nagyon nagy különbség van e két csoport között.