Dicsérete szüntelen ajkamon van

Az ellenség odajön hozzánk és ezt mondja: „Nincs haszna most dícsérned az Urat, mert egész nap rossz kedved volt, vagy a gyerekek rosszul viselkedtek, vagy a munkahelyeden szörnyű volt, mert a főnök túl sok munkát adott, vagy szörnyű volt az út a munkából haza, és most pocsék hangulatban vagy. Nincs haszna hálát adnod az Úrnak, mert nincs semmi, amiért hálát adhatnál Neki.” És mi gyakran így válaszolunk erre: „Őszinte akarok lenni. Nem akarok képmutató lenni. Nem nyitom meg a szám dicséretre, hogy hálát adjak az Úrnak, amikor ez képmutatás lenne.” Így az ellenség egy olyan helyzetbe visz bele minket, ahol csak akkor dicsérjük az Urat, ha jól érezzük magunkat. Tudja, hogy az imádat, a hálaadás és dicséret hatalmas fegyver abban a harcban, amelyben vagyunk. Oly gyakran bedőlünk az ellenség mesterkedésének.

Fel kell ismernünk, hogy őszinték lehetünk Istennel. Így szólhatunk: „Uram, szörnyen érzem magam. Rettenetes napom volt ma, de hálát adok Neked és imádlak Téged, Uram, hogy a Te trónod megingathatatlan.” Attól, hogy szörnyű napod volt, nem lett az Úr Jézus trónfosztottá, nem dönötte le Őt a trónjáról. Amikor lent érzed magad, dicsérheted az Urat, és amikor fent érzed magad, szintén dicsérheted az Urat. Amikor lent vagy, így szólhatsz: „Uram, vacakul érzem magam, de hálát akarok adni Neked azért, Aki vagy. Csodálatos vagy, minden műved csodálatos, és a Te igazságod örökkévaló.”

Mit fog ekkor az ellenség szólni? „Ez az ember igazat mond, most mit tegyek? Nem tudok tenni semmit, amivel ezt a hívőt megakadályozhatnám abban, hogy Istent magasztalja!” Aztán így szól az egész rangszervezetéhez: „Hagyjátok X Y-t békén egy időre, mert több haszon származik belőle, amikor rosszul érzi magát, mint amikor jól érzi magát.”

Áldom az Urat minden időben, dicsérete szüntelen ajkamon van (Zsolt 34:1). Az ember dicsérheti az Urat akkor is ha fent van, és akkor is, ha lent van. Az ÚR dicsérete – nagysága, fensége, szépsége, hatalma, a sötétség erői felett való teljes győzelme – olyan dicséret, ami folytonosan az ajkunkon lehet.

(forrás: Lance Lambert, My House shall be a House of Prayer, 2011 Christian Testimony Ministry, USA)