Mit akar az Úr munkálni most?

Radu Gavriluţ 

Most valóban félelem van, az emberek félnek az eseményektől, de engem nagyon meglepett, hogy Pál az utolsó levelében, a második Timóteusi levélben sokkal kritikusabb körülmények között írt, de azokat még csak meg sem említi. Most mégsem olyan súlyos a helyzet, mint akkor Pál idejében, amikor üldözték őket a hatóságok, és katakombákban kellett összegyűlniük.

2 Timóteus 4: 1-5. “Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.”

Pál nem pánikol. Egy dolog van a szemei előtt: felkészíteni Timóteust az előtte álló időre. Timóteus felkészített edény kell, hogy legyen.

Mit akar az Úr munkálni most? Az Úr hamarosan vissza fog jönni, ezt ne tévesszük a szemünk elől.

Titusz 2: 11-15. “Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon. Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen.”

Jelenések 3: 10 “Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet …”

Az Úr visszajön, és ezt a világot megítéli. Most van annak az ideje, hogy megtartsuk az Ő béketűrésre intő szavát.

Múlt vasárnap beszéltem Dávidról. Azok az idők hasonlók voltak a mostanihoz: átmeneti időszak volt. Most itt a kegyelem időszakában élünk, és várjuk azt az időt, amikor az Úr Jézus Krisztus fog uralkodni. Eljön az igazság uralma, és a dolgok nagyon meg fognak változni. A mi életünknek is meg kell változnia. Igazságosságban kell járnunk, és megítélni önmagunkat. Most van az az időszak, hogy felkészüljünk. Ezek a mostani események el tudják fordítani a figyelmünket erről.

Az Úr gondot visel rólunk. De mi haszna volt, hogy Izrael népe a pusztában látta a gondviselés csodáit, de nem látta, hogy az Úrnak a célja, hogy bevigye őket a tejjel és mézzel folyó földre. Az Úr adja nekünk a bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét, hogy megismerjük Őt úgy, ahogy van. Meg fogjuk látni Őbenne azt , amit meg kell, hogy lássunk?

Amik az Ószövetségben le vannak írva, a mi tanításunkra és figyelmeztetésünkre lettek leírva. A helyzetekben, körülményekben, amelyeken keresztül visz, az Úr tanítani akar minket. Nem könnyű, nem egyszerű. Minden a kegyelemmel kezdődik. Sámuel 1. könyvében először ott volt Anna. A neve azt jelenti, kegyelem. Elkezd imádkozni, és Isten megáldja egy gyermekkel, aki edény lesz az Úr kezében, hogy a királyságot bevezesse.

Mi olyan személyek vagyunk, akiket az Úr fel akar használni az Ő csatarendjében, ott, ahová minket helyezett. Olyan emberekké legyünk, akiket az Úr fel tud használni abban, amit Ő tenni akár. Olyan embereket használ fel, akik előre tudják, hogy mit akar az Úr tenni. Olyan edények legyünk, akik teljes szívvel közelednek Őhozzá. Az Úr felhasználta Annát, Sámuelt, Dávidot, és megkezdődött Salamon király uralkodása. Igazságosság kezdett uralkodni, a kegyelem után.

A megpróbáltatás ezen pillanatai olyan időszak legyen, amely közelebb visz minket az Úrhoz. Ne a félelem és aggodalmaskodás uralkodjon a szívünkben, hanem arra gondoljunk, mit akar az Úr munkálni ezekkel az eseményekkel. Azt, hogy Krisztus uralkodjon az életünkben, hogy Ő legyen ÚR bennünk. Hogy megértsük azt, hogy Neki van egy terve, és közeledik az az időszak, amikor Krisztus elkezd uralkodni.

Ő most elismert a mennyben, Őelőtte ott mindenki meghajol, de a földön ez még nem valósult meg. Ez legyen a vágyunk: át akarom adni az életemet a Te kezedbe, legyél Te a fej az én dolgaim felett, legyél Te a Fej itt közöttünk, hogy tudjunk megtapasztalni Téged, és másokra is jó befolyással legyen az életünk.

Az Úr adjon nekünk szavakat, ami megmozgatja a szíveiket azoknak, akik hallgatják. Eddig megvolt a heti menetrend, a különböző alkalmak. És most megkérdezed: mi lesz, hogy lesz ezután? A dolgok megváltoztak a mi javunkra. És az Úr azt akarja, hogy ezekben a mostani körülményekben megtanuljunk valamit, ami más, mint ahogy eddig éltünk. Meg kell tanulnunk a fegyelmet, hogy olvassam a Bibliát, hogy tudjam tartani a kapcsolatot a testvérekkel, úgy, ahogy tudjuk, és az Úr meg fog minket áldani, hogy bátoríthassuk egymást.

Imádkozzunk azért is, hogy ezt a járványt az Úr állítsa meg, és a Sátán ne tudjon belőle hasznot húzni. Mi viszont tegyük azt, amit tennünk kell, még ilyen nehéz körülmények között is. Mi legyünk az Úrral és az Ő tervével elfoglalva. Imádkozzunk.

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te azt mondtad, nem adsz több terhet, mint amit elbírunk. Köszönjük, hogy így jöhetünk Hozzád, és azt szeretnénk, hogy a mi életünk ne legyen mással elfoglalva, csak Veled, és várjuk ama boldog reménységet. Urunk, köszönjük ezt a valóságot. Köszönjük, hogy nekünk nem kell azzal foglalkoznunk, amivel a körülöttünk élő emberek foglalkoznak. Kérünk, hogy ez az egész világra kihatott körülmény ne hozzon hasznot az ördögnek, hanem hozzon hasznot a Te számodra. Uram, add, hogy azok, akik téged még nem ismernek, feléd forduljanak, és segíts minket is úgy, ahogy Pál mondja Timóteusnak: végezd az evangélista munkáját. Mi is ezt szeretnénk tenni.

Köszönjük a testvéreket, hogy őket a te kegyelmed trónusához hozhatjuk. Munkálkodj te, Urunk, a testvérek életében. Emeld fel őket e helyzet fölé, ahogy Pált is felemelted akkor, hogy a te dolgaidat fontosabbnak tartsák mindazoknál a dolgoknál, amik ma a világban történnek.

Urunk, szeretnénk, hogy mi is ilyenek legyünk, hogy a Te dolgaiddal foglalkozzunk, és azzal, hogy a keresztyénség milyen állapotban van. Hogy ne foglalkozzunk ezzel a ragállyal, ami délben pusztít, hanem tudjunk közvetíteni üzenetet a te néped számra. Áldva legyen a te neved! Ámen.

Elhangzott: 2020. márc. 22. Nagyvárad

Hozzászólások

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.