A növekedési fájdalom – hogyan lesz a gyermekből felnőtt?

Christian Chen (2017. 02. 26-án elhangzott igehirdetés szövegátirata) Róma 8:14-19. "Akiket pedig Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" Maga a Szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, … A növekedési fájdalom – hogyan lesz a gyermekből felnőtt? olvasásának folytatása

Hogyan lett Jákóbból olyan ember, aki tündökölt?

Egyenest a cél felé

elhangzott: 2020. nov. 29.

“Az összes kellemetlenséget, bonyodalmat, azzal a céllal rendezte, hogy végül nyerjen valamit Jákóbban. Megkapta ezt? Megkapta. Ha mindenben csak a kellemetlenséget látjuk, és nem adjuk át magunkat teljesen az Úrnak arra, hogy munkálkodhasson és vigye végbe az Ő akaratát bennünk, hanem minél előbb ki akarunk szabadulni a körülményeinkből – abban az esetben nem vagyunk együttmunkálkodók Istennel. Isten nagyon szigorúan bánt Jákóbbal, különösen az első húsz évben. Húsz év után Isten azt mondta: itt elég. De Isten tovább vitte, és folyamatosan foglalkozott vele egészen az élete végéig.
Velünk kapcsolatban is, Ő az elkövetkező időszakban felkészít bennünket, és megbízható szolgákat akar szerezni bennünk a királyság időszakára. Erre a felkészítő időszakra tart ő itt a földön bennünket. Ez az időszak egy felkészítés, és készít helyzeteket, körülményeket, személyeket, akik mellettünk vannak és segítenek, hogy meglássuk, hogy szükségünk van a változásra. Ez volt a Jákób élete. A Szent Szellem fegyelmezése nem…

View original post 32 további szó

A folyó és a fa

G.H.Lang "És megmutatá nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók" Jel 22,1-2. Az élet vizének … A folyó és a fa olvasásának folytatása

Éljünk az Úr által

Radu Gavriluṱ letöltés: Éljünk az Úr által János evangéliuma 6, 48-59: "Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik … Éljünk az Úr által olvasásának folytatása