Egy fontos igeszakasz: Újat és ót hoz elő az ő éléstárából

G.H.Lang: Egy fontos igeszakasz Pdf

“Monda nékik Jézus: Megértettétek-é mindezeket? Mondának néki: Megértettük Uram. Ő pedig monda nékik: Annakokáért minden írástudó, a ki a mennyeknek országa felől megtaníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, a ki újat és ót hoz elő az ő éléstárából.” (Máté 13:51,52. Károli megcserélte a sorrendet az új és ó között; görög kézirat-változat nem indokolja. – ford.megj.)

“Ő pedig azt mondta nekik: Ezért minden írástudó, aki tanítvánnyá lett a mennyek országában, hasonló a gazdaemberhez, aki készletéből újat és ót hoz elő.” (Máté 13:52, Kecskeméthy)