Hogyan készülhetünk fel az Úr eljövetelére

Christian Chen

PDF-ben letölthető: Az Úr eljövetelére felkészített nép 2. rész

Olvassuk el újra a Lukács 1: 17-et:

„És ez Ő előtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.” (Károli)

hogy az Úr számára felkészült népet készítsen (elő).” (Vida Sándor ford.)

 Az a célunk, hogy tanuljunk azokból a leckékből, amiket Bemerítő János megtanult. Bemerítő János történetéből nagyon fontos alapelveket vonhatunk le, hogy mi is hogyan lehetünk olyanok, akik az Úr számára egy népet készítenek fel. Itt van egy rövid kulcskifejezés, ami Bemerítő János életének titka volt: „Illés szellemével és erejével”. Tehát valahogyan Bemerítő János életében ott látható Illés életének árnyéka. Így jobban megérthetjük és tanulhatunk valamit Bemerítő János életéből.

Először is nézzük meg, milyen világban élt Bemerítő János. Látni fogjuk, hogy nemcsak a mi Urunk nőtt fel abban a világban, hanem Bemerítő János is. A Lukács 3:1-ben láthatjuk, hogy a Szent Szellem milyen pontosan leírja a kor idejét, amelyben Bemerítő János élt. Mikor kell a mi Urunknak a világra eljönnie? Ő egy küldetéssel jön, hogy a Megváltónk legyen, hogy meghaljon értünk a kereszten. Tehát mielőtt Ő mindezeket véghezviszi, addig valaki mást, Bemerítő Jánost Isten eszközként használja, hogy utat készítsen az Úr számára. Végül az Úr az, Aki elvégez mindent a kereszten. De mielőtt ez megtörténik, János bizonyos fokig hozzájárul ehhez. De ne feledjük, ugyanaz a világ feszítette meg a mi Urunkat, mint ami a 3. rész első versében van leírva, amikor az Úr szava szólt Jánoshoz.

Tehát először is nézzük meg, milyen világgal állt szemben. Látni fogjuk, hogy ugyanígy áll a világ ma előtted és előttem. Amikor felfedezzük, hogy a gyermekeink mind felnőttek, és egy napon bekerülnek a társadalomba, akkor vagy Romániában, vagy Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban fogják magukat szemben találni a világgal. Tisztában kell lennünk azzal, hogy miféle világban élünk ma. Jobb a világ Romániában, mint Nyugat-Európában? Vagy jobb, mint az Egyesült Államokban? Néha félünk attól, ha ismerünk valakit, és pl. Párizsba megy, mert sok mindent akar ott tanulni. Akkor a szülők természetesen elkezdenek aggódni. Mindenki tudja, nagy kísértések vannak Párizsban. Vagy egy napon a gyermeked elkerül pl. Londonba vagy New Yorkba. Néha így gondolkodunk: ha a gyermekeink közelebb vannak hozzánk, akkor védelem alatt vannak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen világban élünk ma, imádkoznunk kell a gyermekeinkért, nem akkor, amikor messze költöznek tőlünk, hanem Nagyváradnak ebben a kis világában is, vagy Romániának a nagyobb világában. Mi valahogyan a gyermekinket ebben a környezetben akarjuk tartani. Itt biztonságban lesznek. De egy dolgot ne feledjünk. Mielőtt az Úr visszajön, a világ biztos, hogy egyre sötétebb és sötétebb lesz. Fiataljaink bármilyen környezetben el tudnak bukni. Egyesek azt gondolják, ha a gyermeküket keresztyén iskolába küldik, akkor ott nagyon jó biztonságban lesz. Ha sohasem segítünk a fiataljainknak a megfelelő módon, akkor bármi történhet a fiatalabb nemzedékkel.

Tehát meg kell tudnunk, hogy Bemerítő János milyen világgal állt szemben, mert ő abban a világban nőtt fel. Ha a világnak ilyen a vonzása, a világtól ilyen befolyás éri őket, hogyan fogjátok őket felkészíteni az Úr eljövetelére? Tehát ez nagyon fontos. Lehet, hogy mi szellemiek vagyunk, de mi a helyzet a fiatalabb nemzedékkel? Sohasem leszel megelégedve, amíg nem vezeted az Úrhoz családod minden tagját! De először tudnunk kell, milyen világgal állunk szemben. Itt egy hosszú jellemzés áll.

Lukács 3:1: „Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére, Filep, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lisániás, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úr szava Jánoshoz.”

Ilyen volt a politikai felállás. A politikai világban ott láthatjuk Tibériusz császárt, a Római birodalom uralkodóját. Ő pedig elküldte képviselőit Júdeába. Poncius Pilátus volt a helytartó Júdeában. És Heródes volt a negyedes fejedelem Galileában, ő Nagy Heródes fia. Ha tovább olvassuk, láthatjuk, miféle politikai világ volt az akkor. És mi a helyzet a vallásos világgal? 2. vers: „Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úrnak szava Jánoshoz.”  Urunk keresztre feszítésének idejében Kajafás volt a főpap. De akkor miért vezették a mi Urunk Jézust Annáshoz? Annás már visszavonult mint főpap, de ne feledjük, Annás családja volt a legtekintélyesebb papi család abban az időben. Öt fia és egy veje volt abban a főpapi tisztségben. Együtt voltak ott a Szanhedrinben, nemcsak Kajafás, hanem Annás is, és minden korábbi főpap ott volt. Tehát amikor szavaztak, akkor a legnagyobb befolyás csak egyetlen családtól származott. Az Újszövetségben ezt az egész családot úgy nevezték, hogy a nagy főpapok. Amikor a Biblia a főpap szót használja, ez nem csak rangsort jelöl, nemcsak az aktuális főpapról lehet szó, hanem bármelyik korábbi főpapról is. Tehát láthatjuk, hogy ez egy olyan vallásos világ, ami szinte egyetlen család kormányzása alatt áll.

Ki volt az uralkodó? Tibériusz császár. Az ő uralkodása alatt feszítették meg a mi Urunkat. Ki hozza meg a végső ítéletet? Poncius Pilátus. Ő csak valamit képvisel. Ő az egész Római Birodalmat képviseli, szigorú értelemben pedig Tibériusz császárt. Ki volt ez a Tibériusz császár? Ha kevés történelmi ismeretünk van, akkor tudnunk kell, hogy amikor Urunkat megfeszítették, ez a Tibériusz császár az egész világot nem Rómából irányította. Egy Nápoly közelében lévő kis szigetről kormányozta az egész birodalmat. Még ma is erre a kis szigetre nászútjukat tölteni jönnek az ifjú párok. De ez a nászutasok számára ideális kis sziget nem a mai időben kezdődött. Egészen Tibériusz császárig vissza lehet vezetni ennek a kis szigetnek a történelmét. Ezt a szigetet Capri szigetének hívják. Ha elutazol Nápolyba, akkor mindig át lehet hajózni erre a kis szigetre. Ezt a szigetet nászutasok szigetének tartják. Mindez Tibériusz történetével kezdődött. Beleszeretett valakibe, és ez a valaki egy fiú volt, és azon a szigeten építette fel szerelme fészkét. 12 évig nem tett mást, mint arról a szigetről kormányozta az egész világot. Tehát ne mondjátok nekem, hogy ma a világ olyan sötét. Ne féljünk, amikor azt halljuk a hírekben, hogy törvényesítsék az egyneműek házasságát. Tibériusz egy nagy birodalom császára volt, aki sok területet meghódított, főleg a Római Birodalom területét, és sokakat uralma alá hajtott, és képes volt uralkodni az egész akkori világ fölött. A római világban nagyon sok rabszolga volt, akik kifejezetten Tibériusz császárnak szolgáltak.

Gondoljuk el, minden földterület és minden ember a lábai alatt van! És el tudjátok képzelni, ez a császár a valóságban a bűn rabszolgája! Le tudta győzni a világot, de nem tudta legyőzni a bűnre való kísértést. A fejében tudnia kellett, mi a jó és mi a rossz, mi a helyes, mi a helytelen, mi a fekete, mi a fehér. De ezt tudni, egy dolog; okosnak lenni, egy dolog. Ezek az uralkodók mind jó képzést kaptak. Augusztusz császárt pl. elküldték valahova, azért hogy ott a legjobb képzést kapja. Ahhoz, hogy valaki a világ uralkodója lehessen, nemcsak értelemre, intelligenciára van szüksége, hanem mindenre. És nagyon fontos az akarat. Az uralkodónak döntéseket kell hoznia, amelyek lehetnek jó vagy rossz döntések. Tehát senki sem fog keményebb kiképzést kapni a császároknál. Intellektuális szempontból ép elméjűnek kell lennie. Testvérek, amikor a bűn, a kísértés jön, még olyan is, akinek vasakarata van, mint a római császároknak, és meg tudja hódítani a világot, le tudja verni az ellenséget, és mindenki neki van alárendelve, de sohasem állt ellene egyetlen apró kísértésnek sem. Egy helyes fiatal fiú képes volt arra, hogy ezt az uralkodót 12 évig rabságban tartsa azon a szigeten. A bűnnek pontosan ilyen rabszolgájáért halt meg Jézus a kereszten!

Testvérek, ilyen világban lett megfeszítve Jézus. Valójában a bűn feszítette meg a mi Urunkat. Amikor Őt megfeszítették, akkor ezeknek az embereknek fel kell szabadulniuk. Tehát Jézus valójában meghalt az akkori római császárért is. Ha ő megnyitja a szívét, akkor ki fog szabadulni abból a börtönből. Testvérek, ma a világon mindenhol nagyon sok fiatal van ebben a börtönben. Jézus pontosan ugyanazon okból kifolyólag halt meg értük is. Akik ilyen életet élnek, nemcsak az érzelmeik vannak beszennyezve, hanem az elméjük is elferdült. Testvérek, az egyetlen megoldás a világ számára nem az, hogy több képviselőt küldjünk a parlamentbe. Nincs még egy olyan ország, mint az Egyesült Államok. Keresztyén értékrend szerint született állam, a kezdetektől fogva olyan nemzetet akartak felépíteni, ami a Biblia szerint való, de milyen világot látunk ma? Milyen világgal állnak szemben ma a fiatalok? Azt mondjátok, ez egy rettenetes világ. Nem. Csak a történelem ismétli önmagát. Ezért halt meg Jézus értünk a kereszten. Ha tudni akarod, milyen sötét a világ, akkor látni fogod miért ömlött a drága vér a kereszten mindannyiunkért. Tehát jól kell ismernünk a minket körülvevő világot. A Biblia szerint a világ a gonosz hatalma alatt van. Azt remélitek, hogy megjavíthatjátok, megreformálhatjátok, megváltoztathatjátok a világot? Igen, csak egyetlen módon lehet megváltoztatni: ha mindenki egyénileg befogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójaként.

Bemerítő János ilyen világban élt, és ilyen világban készített János az Úr számára készen álló népet. Ezért volt ő előfutár. De a fontos az volt, hogy ő Illés szellemében járt. Ha Illés történetét tanulmányozzuk, láthatjuk, hogy Illés a tűz prófétája volt, ami ítéletet jelent. Például, akik Isten ellen fellázadtak, azokra tűz szállt alá az égből. Tehát amikor Jézus Samárián haladt át, és a Samáriabeliek nem fogadták be az Urat, akkor halljuk a mennydörgés fiait mennydörögni: Jakabot és Jánost. Odajöttek az Úrhoz, és azt kérdezték az Úrtól, akarja-e, hogy mondják, tűz szálljon alá, mint Illés is tette. Az Ószövetségből nem tudjuk meg, mikor született Illés, és azt sem, hogy hol, és azt sem tudjuk, mikor hagyta el a világot. Tehát Illés egy nagyon különös, rejtélyes alak a Bibliában.

Az Ige azt mondja, hogy János, az előfutár, Illés szellemével és erejével járt. Ezért legközelebb, amikor látjuk Jánost, már a pusztában van. Máté evangéliumából megtudjuk, hogy eljött János és prédikálni kezdett a pusztában. Máté ev. 3. rész 4. versében olvashatjuk, hogy „Jánosnak ruhája teveszőrből volt, és bőröv volt a dereka körül, elesége pedig sáska és erdei méz.” Az, ahogyan öltözöl, tükrözi a személyiségedet. Az öltözködésem attól függ, hogy hogyan akarom magam megmutatni a világnak. Tehát abból, ahogyan valaki öltözik, meglátod, hogyan akarja tükrözni a személyiségét. Az Ószövetségből nem tudhatjuk meg, hogy Illés hogyan öltözött, Jánosról viszont megtudjuk, hogy teveszőrből volt a ruhája és bőrövet viselt a derekán. Ez egyáltalán nem egy papi családból származó gyermek viselete. Tudjuk, hogy Zakariás az apja, ezért van egy elvárásunk, hogy a fia hogy nézzen ki. Először is, Jeruzsálemben kellene lennie, másodszor pedig, ha nem úgy öltözött, mint az apja, akkor legalább úgy öltözne, mint bármelyik közönséges ember az utcán. De ebből megláthatjuk, hogy János hogyan válaszolt a körülötte lévő világra.

Amikor a világ így néz ki, akkor vagy annak a képéhez igazodunk, és divatosak leszünk, vagy nagyon-nagyon eltérők leszünk a világtól. Mert meg kell hoznod egy döntést: semmi közöm ehhez a világhoz. Ez a szilárd elhatározás kell, hogy tükröződjön külső viseleteden. Ma az Újszövetségben senki sem határozhatja meg törvényben, hogy hogyan öltözködjünk. De a fontos dolog a következő: vagy hozzáigazodsz, alkalmazkodsz ennek a világnak az elvárásához, vagy azt mondod: semmi közöm hozzá, elszakadtam tőle. Lehet, hogy nem vagyok olyan szélsőséges, mint Bemerítő János. A teve a Bibliában tisztátalan állat. Nem tudjuk elképzelni, milyen lehetett János teveszőrből készült ruhája, bőrövvel a dereka körül, eledele pedig sáska és erdei méz. Ezért sokan azt gondolják, Bemerítő János volt az első „hippi”. A hippik olyan generáció voltak, akik lázadtak a körülöttük lévő akkori világ ellen. Szerelmet akartak, és szabadok akartak lenni a szerelemben, korlátok nélkül. „Amíg szeretsz, tehetsz bármit.” Ilyenek voltak a hippik. Nagyon mások.

Amikor a New York-i egyetemen tanultam, gyakran kellett elhaladnom a Washington tér mellett, ahol nagyon sok hippi élt, és én minden nap elhaladtam amellett a terület mellett.  A hajuk mindig hosszú volt. Én néha annyira el voltam foglalva, hogy nem foglalkoztam a hajammal, de mindig azzal vigasztaltam magam, hogy az ő hajukhoz képest az enyém egész rövid. Látjátok, ők egy feje tetejére állított világban éltek. Honnan tudhatta valaki, hogy két hippi áll együtt? Hátulról mindegyiknek hosszú volt a haja, de melyik a fiú? Aki magas sarkú cipőt viselt! Tehát egy tiltakozást fejeztek ki az akkori világgal szemben. Mindent a feje tetejére állítottak. Az ilyeneket nevezzük hippiknek. Ezt most csak szemléltetésnek szántam.

Bemerítő János öltözetének háttere ez: egy feje tetejére állt világban élt. Minden értékrendet felborítottak. Hogyan fogsz úgy élni, hogy bizonyság lehess az Úrról? Nem arra gondolok, hogy mi is úgy öltözzünk, ahogyan Bemerítő János. Nem. A belső halk és szelíd hang kell, hogy vezessen. Ha a belső hang azt mondja: „ez túl rövid”, akkor tudod, mit kell tenned. Ha belső hang azt kérdezi, „mit akarsz tenni, mit akarsz a világnak mondani, milyen személyiséget akarsz a világ számára mutatni, kivetíteni”? És ha békességet érzel belül, akkor menj tovább. Nekünk, keresztyéneknek nincsenek törvényeink, nincs megszabva, mit kell viselnünk. Bizonyos éttermekben elő van írva, hogy mit kell viselni. Nekünk, hívőknek, ez nincs megszabva. De ne feledjük, ahogyan öltözködünk, tükrözi azt, ahogyan hozzáállunk a világhoz. És egy dolog biztos: el kell mondanunk a világnak, hogy ez a világ a feje tetején áll.  Ezért szándékosan olyan életet élek, amely tényleg csodálatosan elszakadt ettől a világtól. Azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv.

Aztán hallhattuk Bemerítő János tanítását: „Elközelgetett a Mennyeknek Királysága.” Tulajdonképpen a Királyságot hirdette. És ez más, mint egy földi királyság, ezért nevezi Máté az evangéliumában a „Mennyek” királyságának. Ha ebben a királyságban élsz, akkor a mennyben élsz itt a földön. Miféle királyság ez? Figyeljük meg, mit mond Urunk: „Akik szellemben koldusok, azoké a mennyeknek királysága.” Ezek az emberek nagyon szegények, ugyanakkor ők a leggazdagabbak. Miért? Mert az egész mennyek királysága az övék. Tehát ha tanulmányozzuk a Boldogmondásokat, ha hallgatjuk a Hegyi Beszédet, ha te akarsz a legnagyobb lenni, akkor a legkisebbnek kell lenned. Ha te akarsz az első számú lenni, akkor mindenek szolgájává kell lenned. Látjátok, testvérek, ez nagyon különös. Ha megnézzük ennek a királyságnak az értékrendjét, teljesen más, mint a világ értékrendje. Amikor az emberek 7Up-ot isznak, akkor mi, hívők 7Down-t iszunk, mert mi először lefelé megyünk, mielőtt felfelé mennénk. (Az angol „up” szó jelentése „fel”, a „down” szó jelentése „le” – ford.megj.)

Testvérek, ha a Hegyi Beszédet olvassátok, minden az ellentéte ennek a világnak. A Boldogmondásokban azt olvassuk, mindenki, aki józan és szelíd, örökli a földet. Ez erre a világra nem igaz. Ha van hatalmad, és ha az erőszak eszközeivel rendelkezel, akkor tied a föld. De ebben a Királyságban nem így van, ne feledjétek. Ez az egyik boldogmondás: minél kedvesebb, szelídebb és józanabb vagy, annál inkább örökölni fogod a földet. Tehát testvérek, ha elsők akartok lenni, akkor az elsőkből utolsók lesznek, az utolsókból pedig elsők lesznek. Ha megalázod magad, akkor fel fogsz magasztaltatni. Most már értitek testvérek, hogy a Mennyek Királysága egy fordított királyság. Amikor Bemerítő János a Mennyek Királyságát hirdette, akkor tulajdonképpen a Mennyek Királysága szerinti értékrendet hirdeti. Bemerítő János mert olyan lenni, mint Dániel. A Babilóniai királyi udvarban mernél Dániel lenni? Mert az egész Babilóniai birodalom feje tetejére állított birodalom volt. El tudjátok képzelni Dánielt és a három barátját? Nem akarták beszennyezni magukat a király ételével, ugyanakkor hogyan étkezzenek egészségesen? Ez egy nagy kihívás volt a számukra.

Nagyon világos, hogy Bemerítő János Illés szellemével és erejével azt mondja a világnak, hogy Isten meg fogja ítélni ezt a világot. Ugyanakkor itt van az Evangélium is, hogy egyrészt Isten az ítélet Istene, másrészt pedig Isten a megváltás Istene is. Így fedezhetjük fel, hogy Bemerítő János hogyan fektette le az utat az Úr számára. Ezért merített be olyan sok embert Jeruzsálemből, és mindenhonnan. Ne feledjük, hogy a zsidók szemében csak a pogányok voltak a bűnösek, csak a pogányoknak volt szükségük bemerítésre, tehát a víz általi bemerítés csak a bűnösök számára van. Ők nem tartották magukat bűnösöknek. Van egy legenda, miszerint Ábrahám a pokol kapujánál ül, és amikor lát egy izraelitát, aki eltévedt, és a pokol kapujához közeledett, akkor azt mondta neki, „Fiam, eltévedtél.” A pokol nem az izraelitáknak van tervezve, egyedül a pogányok számára. Egy nap, ha áttérnek a judaizmusra, akkor át kell menniük a víz általi bemerítésen. Tehát Bemerítő János idejében Illés szelleme és ereje által volt az, hogy amikor az emberek ránéztek Bemerítő Jánosra, akkor azonnal meglátták azt is, hogy ez a világ a feje tetején áll.

Nem kell kimennünk az utcára, hogy vitatkozzunk az emberekkel a homoszexuálisok házasságkötéséről, hanem mutassunk be egy csodálatos családi életet a világnak. Tudjátok, amikor az emberek minket látnak, akkor tudniuk kell, hogy ez egy feje tetejére állított világ. Tehát Bemerítő János mintegy tükör volt a számukra. Amikor ennek a tükörnek a fénye mindenkire rátükröződött, azzal a szellemmel és erővel, akkor azoknak az embereknek, akik Jeruzsálemből és mindenfelől jöttek – még a farizeusoknak is – a lelkiismerete elkezdte őket nyugtalanítani. Felismerték, hogy bűnösök, meg kell térniük, és el kell jönniük Bemerítő Jánoshoz, hogy megvallják bűneiket. Ez egy nagy ébredés volt akkor, testvérek! Így készített János utat a Messiás eljövetele számára. Amikor a Messiás eljön, Ő úgy mutatja be magát, mint Megváltó. De mielőtt ez bekövetkezik, Izrael népének 180 fokos fordulatot kell vennie. Ez a felkészítés, testvérek. Ha csak annyit tudsz, hogy bűnös vagy, az még nem az üdvösség. Ha azt mondod, imádkozz értem, az még nem a megváltás. Ez csak egy megfordulás. Csak miután az emberek 180 fokos fordulatot vesznek, találják meg a Megváltót. Testvérek, így vezette Bemerítő János az embereket Krisztushoz, így volt ő előfutár.

Mi a gyakorlati tanulság számodra és számomra? Először is, meg kell értenünk, hogy hogyan éljünk ebben a feje tetejére állított világban. Hadd mondjak el nektek egy történetet a fiammal kapcsolatban. A legidősebb fiam informatikát ment tanulni az egyik legjobb amerikai egyetemen. A legjobb szinte mindig azt jelenti, hogy erkölcsileg a legromlottabb egyetem. Ha megnézzük egy ilyen egyetem kampuszát, akkor egy vagy két épület tele van homoszexuálisokkal. Tehát elküldtük őt abba az iskolába, és először azt gondoltuk, hogy a fiúk és a lányok külön-külön épületben fognak lakni, de kiderült, hogy maradiak vagyunk. Nem tudtuk, hogy a világ annyira előrehaladott, hogy a fiúk és a lányok ugyanazon az emeleten laktak. Minden emeleten volt egy közös zuhanyzó helyiség. Amikor a fiúk használták a helyiséget, a lányok is bemehettek. Ezt mi már felfogni sem tudtuk. De hála legyen az Úrnak, mert a gyermekünk, amikor még kicsi volt, megtanult bizonyos leckéket. Elmesélte nekünk, hogy ő sohasem ment be egyik ilyen zuhanyzó helyiségbe sem, ahol a fiúk és lányok ugyanazt a mosdót használhatták. Mindig egy másik emeleten használta a nyilvános mosdóhelyiséget, ami külön volt férfiak és nők számára. De volt egy másik gond is. Ha a szobaszomszédaid, tegyük fel, lányok, és kopognak az ajtódon, hogy bejöhetnek-e, te udvariasságból nem mondasz nemet, hanem azt mondod nekik, várjanak húsz-harminc percet, és akkor bejöhetnek. De a valóság nem ez volt. A fiam és a barátja, aki szintén hívő volt, együtt laktak egy szobában, és az Úr bölcsességet adott nekik. Mindenhova Bibliaverseket tettek ki, itt-ott egy-egy képpel. Az első naptól kezdve elmondták az embereknek, hogy ők hívők. Hála legyen az Úrnak, mert csodálatosan megőriztettek. Egyesek szemében a fiam és a barátja szinte olyan volt, mint Bemerítő János, aki teveszőr ruhát viselt. Az órák után ezek a fiúk és lányok tudták, hova menjenek, tudták, hogyan kell inni és lerészegedni. Ha te hívő vagy közöttük, akkor egyedül maradsz. De ne feledjétek, csak Szellemmel és erővel, csak Illés szellemével és erejével fog diáktársaid lelkiismerete felébredni. Ne vitázz velük. Mutass nekik példát.

Testvérek, nem számított, hova került József, ha Egyiptomban volt, ő volt a miniszterelnök. Mikor Potifárnál volt, ő volt ura házának gondviselője, aki mindent a kezére bízott, kivéve a feleségét. Sőt, amikor a börtönbe került is, ő volt a rabok felügyelője. Nem számít, hogy hova mész, a világnak azt hirdeted, hogy te herceg vagy, hogy a Mennyek Királyságának fia vagy. Már az első naptól kezdve tudja meg a világ, hogy te „Bemerítő János” vagy. Amikor eljön az ideje, hívd meg őket, hogy hallják az Evangéliumot. Először lássák meg a Krisztust benned, aztán pedig hallják Krisztust az Evangéliumban. És akkor üdvösséget nyernek. Így változtathatjuk meg ezt a világot. Mi nem változtatjuk meg a világot, ha Isten nem akarja megváltoztatni. Amikor a remény hajója süllyed, és Isten kifog egy-egy halat, ne feledjük, bennünket Isten azért fogott ki, hogy Krisztus előfutárai legyünk. El kell mondanunk az embereknek, hogy a mi Urunk jön vissza – nemcsak a szavainkkal, hanem az életpéldánkkal is. Ez az egész világ épp olyan, mint a pusztaság, mi pedig a kiáltó szó vagyunk a pusztában. Ha csak hangot adunk ki, semmi sem fog történni. Az Ige testté lett! Egyedül Krisztus az Ige, a Szó. Én nem vagyok Krisztus, tehát nem én vagyok a Szó sem. Nem vagyok a tartalom. Én csak a hang vagyok. De ne feledjétek, mi vagyunk a kiáltó szó a pusztában! Ti azt mondjátok, „Ó, nem, ez Nyugat-Európa.” De, ez a puszta. Isten úgy akar használni téged, mint egy hangot. De az Úrra kell várnod, hogy megadja neked a tartalmat, és azután fognak az emberek üdvösségre jutni. Az Úr, megbízatással küld el téged ide vagy oda. Ne mondd azt, hogy ott jobb életkörülményeim lesznek, jobb fizetésem lesz. Ne feledd, az Úr sokkal többet tud neked adni. Te mégis szerény életet élsz. Watchman Nee mondta: „Valószínűleg Kínában senki sincs úgy, mint én. Olyan sok pénz megy át a kezem között.” Az Úr ugyanis anyagi javakat bízott rá különböző célokért és nagyon sok pénz fordult meg a kezében. Ha azt a pénzt megtartotta volna a saját kezében, akkor ő lett volna a leggazdagabb ember Kínában. De ha ennyi meg ennyi pénz bejött, és ugyanannyi ki is ment, akkor ő a legszegényebb az egész világon. Tehát el tudta azt mondani, hogy nagy valószínűséggel Kínában én vagyok az, akinek mindig marad egy dollárja. Valószínűleg több millió dollár ment át rajta keresztül. De vannak olyanok, akiknek a kezéhez, ha pénz jut, megvesztegethetővé válnak. Ha te valóságosan az Úr sáfára vagy, és az Úr neked jobb állást ad, és megáld téged nagyon sok pénzzel, mert Isten rád bízza, és te megbízható vagy, akkor egyrészt sokat kapsz, másrészt mindet odaadod, és te szegény maradsz. De ne feledd, te használod a pénzt, nem pedig a pénz használ téged. A pénz a legrosszabb úr, de a legjobb szolga!

Testvérek, ne feledjük, ma még mindig ezen a pusztaságon megyünk keresztül. Olyanok vagyunk, mint Rebeka; a teve hátán utazunk. Maga a teve tisztátalan állat, de a lényeg az, hogy te ülsz a tevén, nem pedig a teve ül rajtad. Ugyanez történt Bemerítő Jánossal is. Így vezette ő az embereket Istenhez. Hol merítette be János az embereket? Pontosan azon a helyen, ahol Illés a mennybe ragadtatott. Mivel ő Illés szellemével jött, ezért amikor az embereket bemerítette, azt sem a saját akarata szerint tette, hanem a mennyei minta szerint. Illés a Jordán folyó mellett ragadtatott a mennybe. Tehát embereket merített be, népet készített az Úr számára. A második alkalom, amikor Bemerítő Jánossal találkozunk, János ev. első fejezetében, akkor azt látjuk, hogy János Betániában merített be, túl a Jordánon. Hol található a Jordánon túli Betánia? Pontosan az a hely, ahol Isten elrejtette Illést és minden nap hollót küldött, hogy élelmet vigyen Illésnek. Ez pontosan ugyanaz a terület. Más szóval, ha Ő népet akar az Úr számára készíteni, akkor ennek a népnek az Urat kell követnie. Elizeusnak követnie kell Illést. Tehát pontosan azon a helyen, ahol Illést a hollók táplálták, és Illésnek miden nap hit által kellett élnie. És ott Betániában Bemerítő János meglepetésére eljött az Úr Jézus közéjük. Ez igazán lehetőséget teremtett Bemerítő János számára, hogy bemutassa a Megváltót az emberek számára: „Íme, az Isten Báránya, Aki elveszi a világ bűneit” – Ő az emberiség Megváltója. Látjátok, amikor ő nem tudva arról, hogy Illés lábnyomát követi, amikor őt a hollók táplálták, mi volt a következménye? Újra találkozott az Úrral. Néhány héttel azelőtt Urunk bemerítkezett a Jordán folyóba. Igen, de most az Úr itt ezen a helyen is megjelenik. Azokon a helyeken, ahol Illés járt, ott járt a mi Urunk is, és Bemerítő János is!

Másnap, amikor Bemerítő János azt mondja, „Íme, az Isten Báránya”, ott van kettő a legjobb tanítványai, segítői közül: András és János,(András apostol és János apostol).  Andrást mindig az elsőnek tartották időrendi sorrend szerint. Ő volt az első, aki találkozott az Úrral. Hogyan történt ez? Amikor András és János hallották Mesterüket ezt mondani, „Íme, az Isten Báránya”, akkor elkezdték követni Őt. Az Úr tanítványai lettek. Így készítette Bemerítő János az utat az Úr számára. Minél inkább bemutatod Krisztust a világnak, annál inkább el fogod veszíteni a legjobbadat, amid van. Mert ami a legjobbad, az Úré kell, hogy legyen. Természetesen, ez fájdalmas volt, mert János az apostol és András az apostol voltak azok, akik nagy segítségére voltak Bemerítő Jánosnak, de mostantól az Úréi. Micsoda veszteség, de micsoda nyereség! Honnan tudod, hogy sikeres vagy-e az Úrnak való szolgálatodban? Minél inkább hirdeted Krisztust, annál inkább elveszíted a legjobbadat. De meg leszel elégedve, mert tudod, hogy nem vagy semmi más, mint előfutár. Csak kiáltó szó vagy, hogy elmondd az embereknek: a Király megérkezett. Testvérek, hajlandók vagytok így élni az Úrért?

Aztán ha továbbmegyünk János ev. 3. fejezetéhez, akkor látjuk, hogy eljutottak egy Énon nevű helyre. Már Jézus tanítványai is elkezdtek embereket bemeríteni – de az Úr Jézus nem merített be – és akkor még Bemerítő János is merített be embereket. Hol van Énon? Pontosan az a hely, ahol Illés találkozott Elizeussal. Látjátok? Bármelyik helyszín, ahol János bemerített, mindig kapcsolatban áll Illés történetével. Felmerült azonban egy kérdés. A farizeusok elkezdtek tanakodni, és megkérdezték János tanítványait, „Nézzétek, ő az, akire a ti mesteretek rámutatott? Mindenki az ő tanítványaihoz megy! Ez a vállalkozás egy nagy veszteség! Nemcsak János, hanem András is! Egyre több embert elveszítesz! Nem lehet versenyre kelni velük.” Emlékszünk, Bemerítő János hogyan válaszolt nekik? „Én csak a Vőlegény barátja vagyok. A Vőlegény veszi el a Menyasszonyt. András, János és a többiek a Menyasszonyhoz tartoznak, és a Vőlegény a Menyasszonyt keresi. Amikor a Vőlegény barátja hallja a Vőlegény hangját, akkor neki az elég. Az öröme teljes lesz. Aztán azt mondja Bemerítő János, „Annak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom.” Ez Bemerítő János szolgálata. Minél többet munkálkodsz az Úrért, úgy tűnik, mintha szolgálatod teljes kudarc lenne. De van egy csodálatos próba: a saját királyságunkat építjük vagy „csak” az Úr számára készítünk fel egy népet? Így emlékezni fogunk arra, hogy mi csak egy kiáltó szó vagyunk. Mi csak bevezetjük az embereket, mi csak a Vőlegény barátja vagyunk. Egy menyegzőn a Vőlegény és a Menyasszony vannak a középpontban, nem pedig Bemerítő János. Amikor látod a Menyasszonyt, akkor láthatod Bemerítő János elmúlt sikerét, elmúlt dicsőségét. Most mindez elmúlt, de a jó hír az, hogy a Menyasszony a Vőlegény számára van. Ez az, ahogyan mi utat készíthetünk az Úr eljövetele számára. Így szolgált Bemerítő János Illés szellemével és erejével. Ezeken az Igeszakaszokon keresztül ezt láthatjuk, és elkezdjük megérteni, Isten hogyan használta Bemerítő Jánost.

Azt gondolom, az Úr valóban hamarosan visszajön, ezért még több Bemerítő Jánost kell támasztania. Az Úr szóljon a szívünkhöz. Imádkozzunk.

Drága Urunk, a te kezedbe tesszük ezt az alkalmat, és kérünk Urunk, ne csak kiáltó szó legyünk, hanem legyen bennünk tartalom is. Csak ha a Te szavad érinti meg a szívünket, akkor leszünk igazán megelégedve, igazán táplálva. Hadd növekedjen Ő, és hadd legyünk mi kisebbek. A Mi Urunk Jézus nevében kérünk. Ámen.

Elhangzott: Oradea, 2014. augusztus