Bízom benned, Uram Jézus

(I am trusting Thee, Lord Jesus)

FRANCES RIDLEY HAVERGAL (1836-1879) – Ezt az éneket 1874-ben írta, énekei közül talán a legkedveltebb; az énekszöveg egy példányát személyes bibliájában találták meg halála után. Magas műveltsége ellenére egyszerű hitben és Ura iránti bizalomban élt. Következetes imaélete volt, és sohasem komponált egy sort sem anélkül, hogy először ne imádkozott volna: “Hiszem, hogy Királyom ad egy gondolatot, és fülembe súg egy vagy két zenei sort, aztán felnézek és örömmel megköszönöm Neki, és folytatom tovább. Így keletkeznek az énekeim… Számomra az írás imádság. Egy gyermek minden mondatnál felnéz, és azt mondja, “És most mit mondjak?” Éppen ez az, amit teszek; Őt kérem minden sornál. Ő nemcsak gondolatokat és erőt ad, hanem minden szót, még a rímeket is.”

(forrás: Christ in Song, 2007, Hymn Treasury Archive Publishers)

1. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül,

kit te hű kegyelmed hordoz, az bizton üdvözül.

Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága hű Megváltó,

én bízom benned, Uram, Jézus, igéd biztat reá.

2. Mint a pásztor gyenge bárányt, folyvást úgy vezet kezed,

s annak, ki reád tekint csak, elesni nem lehet. Refr.

3. Gondot is viselsz te rólam, hordod minden terhemet,

hogyne bízna szívem abban, ki engem így szeret. Refr.

4. Bízom benned, Uram Jézus, add, hogy mindig így legyen.

Bízzam benned, bármi érjen, és bízzam szüntelen. Refr.

 

Magyarul ismert éneke még:

https://filippi314.wordpress.com/enektortenetek/lassad-itt-az-eletem/

“Szívünknek mélyéből hűséggel, hittel” (Truehearted, Wholehearted, Faithful and Loyal…)