Háromszor imádkozni

“Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Luk. 18:1)

“És otthagyva őket, ismét elment és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.” (Máté 26:44) 

“Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem.” (2Kor. 12: 8)

Az imádságnak van egy olyan sajátságos titka, amiről szükséges tudnunk, ez pedig az, hogy háromszor imádkozzunk az Úrhoz. Ez a “háromszor” nincs csak három alkalomra korlátozva, hanem lehet sok alkalommal is. Egyszerűen azt a tényt jelenti, hogy mielőtt abbahagyjuk az imádságot, alaposan kell imádkoznunk, amíg Isten meg nem hallgat minket…. Nemcsak a személyes imádkozásunk alkalmával kell odafigyelnünk erre az alapelvre, hanem imaóráinkon is. Ha azt szeretnénk, hogy az imaórán az imádságunk betöltse a gyülekezet szolgálatát, megcselekedve és elérve azt, amit Isten akar, hogy megcselekedjünk és elérjünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk erről a fontos alapelvről.

A háromszori imádság alapelve az, hogy alaposan imádkozzunk, egészen addig, amíg világossá nem válik számunkra, hogy mi Isten akarata, amíg meg nem kapjuk Isten válaszát. Az imaórán sohase gondolkodj úgy, hogy mivel egy dologért már imádkozott egy bizonyos testvér, akkor neked már nem kell azért imádkozni. Az imádságot teherrel kell felajánlanunk. Lehet, hogy ötször vagy akár tízszer is imádkoznunk kell. Ami fontos az, hogy addig szükséges imádkozni, amíg a teher el nem múlik rólunk.

(forrás: W. Nee, Powerful According to God, 2005, Christian Fellowship Publishers, New York)

Kitartó imádság

“Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.” (Lukács 18:1)

Meg kell szabadulnunk attól a helytelen felfogástól, ami azt tartja, hogy Istenünk nagyon vonakodik válaszolni az imádságra. Kitartással imádkozni egyszerűen azt jelenti, hogy miután világosan felismertük Istennek a szükségét, tovább imádkozunk. Miért nem válaszol az Úr azonnal? Miért hosszabbodnak meg hallgatásának napjai? Ennek legalább két oka van:

(a) Istennek az Ő népe részéről teljes odaszánásra van szüksége arra a dologra vonatkozóan, ami Őt érinti és mélyen érdekli;

(b) néha az ilyen kitartó imádság egy bizonyos szükséghelyzet vagy körülmény miatt elengedhetetlen – az erődítmények miatt, amiket a Sátán épít, intenzívebb imádság szükségeltetik ahhoz, hogy azokat leromboljuk.

(forrás: W. Nee, The Lord My Portion, daily devotional, http://www.c-f-p.com)