Ha ketten…

Gyakran voltam Mr. W. E. Milton házánál, és 1897. október 18-án kissé szomorúan a Y.M.C.A-ben tapasztalt vereségünkről beszélgettünk. Útban lakóhelyem felé hirtelen a belső Hang jól megkülönböztethetően ismét szólt hozzám a Máté 18:19 ige szavai által: “Ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én Mennyei Atyám”, és még ezeket a szavakat mondta: “Menj vissza Mr. és Mrs. Miltonhoz, és kérd meg őket, hogy egyetértésben imádkozzanak veled azért, hogy Farrar esperes ne jöjjön el Bristolba.” Számomra ez új és merész kihívás volt, mégis visszamentem, bár éjjel 10:30 volt, és az Úr elé tártuk kérésünket. November 6-án a napilapban egy közlés jelent meg, miszerint az esperes nem tud kötelezettségének eleget tenni, hogy Bristolba látogasson. Nagyon szokatlan oka volt. Tífusz tombolt Maidstone-ban…. Az esperesre hárult, hogy otthon maradjon, és az istentiszteletet megtartsa a bírói határozat megnyitójaként; ez éppen a bristoli látogatás idejére esett, ezért azt le kellett mondania.

Ez az eset egy pontos illusztrációja annak az imádságban való “egyetértésnek”, amely biztosítja azt, hogy imánkra választ kapjunk. Ez nem csupán emberi egyetértés, hanem olyan, amelyet a Szent Szellem munkált ki. Lehet, hogy a hívők egy bizonyos dologban nem tudják megérteni Istennek a gondolatát/akaratát, és lehet, hogy egyetértenek abban, hogy rosszul kérjenek. De a Szellem tudja, mi Isten akarata, és mi a szándéka; Ő tudja a lelkeket/elméket összehangolni ezzel a szándékkal, és ezután az imádságuk Isten akarata szerinti lesz, és bizonyosan meg is adatik, amit kérnek: “Ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Őtőle”  (1János 5:14-15). A „szimfónia” mint zenei szakkifejezés van itt  „egyetértés”-nek fordítva. A Szent Szellem a karmester, aki megérinti a szíveket – akik lehet, hogy elhelyezkedésüket illetően nagyon messze vannak egymástól, mint a zongora basszus és szoprán billentyűi -, és harmóniába hozza az ő vágyaikat Istennek az akaratával. Ezért alapvetően fontos, hogy fogékonyak legyünk a Szent Szellem érintésére.

(forrás: G.H.Lang, An Ordered Life, 2011 Kingsley Press, Shoals, IN, USA)